Hoppa direkt till innehållet
printicon

Geovetenskap

Geovetenskap handlar om jordklotet och dess uppbyggnad, material, processer, utvecklingshistoria, vatten och atmosfär. Till den geovetenskapliga familjen hör till exempel geologi, geokemi, geofysik, oceanografi och meteorologi.

Grundläggande processer som verkar på och i jordklotet

I ämnet geovetenskap får du lära dig grundläggande processer som verkar på och i jordklotet. Du får till exempel lära dig om bergarter och jordarter och de terrängformer de bildar. Du får lära dig hur de lösa jordlagren bildas och omformas av inlandsisar, vatten och vind, och jordlagrens fysikaliska och kemiska egenskaper. Du får också̊ lära dig meteorologi, klimatologi, hydrologi, fysikalisk limnologi och oceanografi. Geovetenskapen här i Umeå är inriktad mot kopplingen mellan icke-biologiska och biologiska faktorer i vår omgivning. Det vill säga hur mark, vatten, luft och levande organismer samspelar i olika naturmiljöer.

Forskning från pol till pol

Vi bedriver forskning från pol till pol. Där studerar vi sediment i arktiska sjöar, miljögifter i Bottniska viken, näringsämnen i sjöar, älvar och hav, kvicksilver i fisk och fjällnära skogar.

Vill du läsa geovetenskap?

Om du vill läsa geovetenskap kan du läsa Kandidatprogrammet i Biologi och geovetenskap med inriktning mot Geovetenskap eller läsa enstaka kurser. I kandidatprogrammet läser du kurser om 180 hp där minst 90 hp består av kurser i geovetenskap. Efteråt kan du fortsätta läsa på̊ avancerad nivå̊ och ta en magister- eller masterexamen. Geovetenskap kan också̊ ingå i en lärarutbildning.

Miljöstörningar i mark och vatten, 15 hp
  • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
  • Studietid 100%
Ämne: Geografi och kulturgeografi Geovetenskap Markvetenskap
Naturens mångfald, 15 hp
  • Nivå Kurs, Grundnivå
  • Studietid 100%
Ämne: Biologi Ekologi Geovetenskap
Naturens mångfald (biologi), 7.5 hp
  • Nivå Kurs, Grundnivå
  • Studietid 50%
Ämne: Biologi Ekologi Geovetenskap
Naturens mångfald (geovetenskap), 7.5 hp
  • Nivå Kurs, Grundnivå
  • Studietid 50%
Ämne: Geovetenskap
Terrester biogeokemi, 15 hp
  • Nivå Kurs, Avancerad nivå
  • Studietid 100%
Ämne: Geovetenskap