"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan

 • Antal högskolepoäng 330 hp
 • Studietid 5,5 år (heltid)
 • Starttid Hösttermin 2024

Vill du jobba som lärare på gymnasiet eller i årskurs 7-9? Då är ämneslärarprogrammet rätt för dig. Här får du fördjupa dig i två ämnen som du själv är intresserad av för att i yrkeslivet sedan undervisa i just dessa ämnen. Du kan välja mellan 18 olika ämnen och kombinationsmöjligheterna är många. Normalt är programmet fem år men beroende på vilka ämnen du kombinerar kan det bli en termin längre.

Under utbildningen

Ämneslärarprogrammet består av tre delar. Du fördjupar dig i ämneskunskaper och studerar pedagogik, hur lärande går till och hur du som lärare kan stödja eleverna att lära. Under utbildningens gång får du bekanta dig med styrdokument för skolan och lära dig om skolan som organisation. I utbildningen ingår också sammanlagt en termins verksamhetsförlagd utbildning (VFU), där du får omsätta det du lärt dig under en utbildningspraktik.  

Ämnesstudier

Utbildningen består till stor del av studier i de ämnen du valt. Du ansöker till programmet med ett specifikt ingångsämne. Under termin 2 väljer du sedan ditt andraämne. 

Se våra 18 olika ämnen

 • bild
 • biologi
 • engelska
 • franska
 • fysik (andraämne)
 • geografi
 • historia
 • idrott och hälsa
 • kemi (andraämne)
 • matematik
 • musik
 • naturkunskap
 • religionskunskap
 • spanska
 • svenska
 • svenska som andraspråk
 • samhällskunskap
 • tyska

Ämneskombinationer

Läs mer om ämneskombinationer och behörighet inom programmet

Andra ämnen

Om du är intresserad av slöjd, hem- och konsumentkunskap, finska och samiska, läs mer här:
Ämnesstudier i slöjd
Ämnesstudier i hem- och konsumentkunskap
Ämnesstudier i finska och samiska

Utbildningsvetenskaplig kärna

En del av utbildning är den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK). I den här delen studerar du frågor som kunskap, undervisning och lärande, etik och värdegrund. Du får lära dig om pedagogiskt ledarskap, konflikthantering, sociala relationer och demokrati. Du utbildas även i att bedöma elevers lärande och utveckling och hur prestationer kan betygsättas.

Verksamhetsförlagd utbildning - skolförlagda perioder

För att du ska få omsätta det du har lärt dig innehåller programmet även verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Den här delen av utbildningen genomförs i en skola. Med stöd av en handledare får du träna på att planera, genomföra och utvärdera undervisning i skolan samt delta i en lärares alla arbetsuppgifter. Under utbildningen kommer du att ha fyra olika VFU-perioder, den första är en kortare VFU som du genomför redan under termin ett. De tre efterföljande VFU-perioderna utförs i dina respektive ämnen, i såväl grundskolans årskurs 7–9 som i gymnasieskolan. 

Hur får man sin VFU-placering?

Lärarhögskolan tilldelar dig en VFU-placering vid en skola i Västerbottens län, alternativt i någon av de angränsande kommuner som ingått VFU-avtal. För detaljerad information angående VFU och placeringar se VFU-handboken för studenter.

Unik chans till röstträning

Under din utbildning får du undervisning om röstanvändning i läraryrket genom föreläsningar och gruppövningar. Alla studenter ges även möjlighet till individuell kontakt med legitimerad logoped som är specialist på tal- och röstbesvär. Vid behov erbjuds individuell träning av röst eller uttal. Denna omfattning av stöd är unik för Lärarhögskolan vid Umeå universitet.

Bli lärare du också!

Alexander och Bo arbetar som ämneslärare i språk. Hör dem berätta varför de trivs med sitt arbete.

Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan

Pernilla valde ämnena matematik och biologi.

 

 

Programöversikt

Termin 1
6PE185 Ämneslärare som profession (UVK), 6 hp
6PE186 Att vara lärare (VFU), 1,5 hp
6PE187 Lärande och undervisning (UVK), 7,5 hp
6LU006 Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik (UVK), 7,5 hp
6LU007 Etik, demokrati och den heterogena lärandemiljön (UVK), 7,5 hp

Termin 2-4
Ämnesstudier i ingångsämnet, 1-90 hp

Termin 5
6PE331 Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande (UVK), 8 hp
6PE238 Bedömning för och av lärande för åk 7-9 och gymnasium (UVK), 11 hp
Att undervisa i ingångsämnet (VFU), 6 hp
6PE223 Specialpedagogik - åk 7-9 och gymnasieskolan (UVK), 5 hp

Termin 6-8
Ämnesstudier i andraämnet, 1-90 hp

Termin 9
Läraryrkets dimensioner - ingångsämne (VFU), 22,5 hp
Examensarbete för ämneslärarexamen, 30 hp

Termin 10
Examensarbete för ämneslärarexamen (forts.), 30 hp
6SH016 Profession och vetenskap för ämneslärare (UVK), 7,5 hp

Efter utbildningen

Examen

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan.

Anmälan och behörighet

Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan, 330 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen
 • Ingångsämne: Bild

  Startar

  Hösttermin 2024

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  100%, Normal

  Behörighet

  Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2. Dessutom krävs behörighetsprov.

  Urval

  Betyg-Högskoleprov 66/34 procent

  Studieavgift

  Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 63 100 kr. Total studieavgift: 694 100 kr. Anmälnings- och studieavgifter

  Anmälningskod

  UMU-P1650

  Anmälan

  Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.
 • Ingångsämne: Biologi

  Startar

  Hösttermin 2024

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  100%, Normal

  Behörighet

  Grundläggande behörighet och Biologi 2, Engelska 6, Kemi 1, Matematik 3b eller 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

  Urval

  Betyg-Högskoleprov 66/34 procent

  Studieavgift

  Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 63 100 kr. Total studieavgift: 694 100 kr. Anmälnings- och studieavgifter

  Anmälningskod

  UMU-P1668

  Anmälan

  Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.
 • Ingångsämne: Engelska

  Startar

  Hösttermin 2024

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  100%, Normal

  Behörighet

  Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

  Urval

  Betyg-Högskoleprov 66/34 procent

  Studieavgift

  Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 63 100 kr. Total studieavgift: 694 100 kr. Anmälnings- och studieavgifter

  Anmälningskod

  UMU-P1634

  Anmälan

  Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.
 • Ingångsämne: Franska

  Startar

  Hösttermin 2024

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  100%, Normal

  Behörighet

  Grundläggande behörighet och Engelska 6, Franska 3, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

  Urval

  Betyg-Högskoleprov 66/34 procent

  Studieavgift

  Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 63 100 kr. Total studieavgift: 694 100 kr. Anmälnings- och studieavgifter

  Anmälningskod

  UMU-P1672

  Anmälan

  Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.
 • Ingångsämne: Geografi

  Startar

  Hösttermin 2024

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  100%, Normal

  Behörighet

  Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

  Urval

  Betyg-Högskoleprov 66/34 procent

  Studieavgift

  Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 63 100 kr. Total studieavgift: 694 100 kr. Anmälnings- och studieavgifter

  Anmälningskod

  UMU-P1692

  Anmälan

  Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.
 • Ingångsämne: Historia

  Startar

  Hösttermin 2024

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  100%, Normal

  Behörighet

  Grundläggande behörighet och Engelska 6, Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

  Urval

  Betyg-Högskoleprov 66/34 procent

  Studieavgift

  Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 63 100 kr. Total studieavgift: 694 100 kr. Anmälnings- och studieavgifter

  Anmälningskod

  UMU-P1640

  Anmälan

  Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.
 • Ingångsämne: Idrott och hälsa

  Startar

  Hösttermin 2024

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  100%, Normal

  Behörighet

  Grundläggande behörighet och Engelska 6, Idrott och hälsa 1, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

  Urval

  Betyg-Högskoleprov 66/34 procent

  Studieavgift

  Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 63 100 kr. Total studieavgift: 694 100 kr. Anmälnings- och studieavgifter

  Anmälningskod

  UMU-P1646

  Anmälan

  Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.
 • Ingångsämne: Matematik

  Startar

  Hösttermin 2024

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  100%, Normal

  Behörighet

  Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 4 eller Matematik D, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

  Urval

  Betyg-Högskoleprov 66/34 procent

  Studieavgift

  Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 63 100 kr. Total studieavgift: 694 100 kr. Anmälnings- och studieavgifter

  Anmälningskod

  UMU-P1636

  Anmälan

  Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.
 • Ingångsämne: Musik

  Startar

  Hösttermin 2024

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  100%, Normal

  Behörighet

  Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2. Dessutom krävs behörighetsprov.

  Urval

  Betyg-Högskoleprov 66/34 procent

  Studieavgift

  Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 63 100 kr. Total studieavgift: 694 100 kr. Anmälnings- och studieavgifter

  Anmälningskod

  UMU-P1654

  Anmälan

  Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.
 • Ingångsämne: Naturkunskap

  Startar

  Hösttermin 2024

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  100%, Normal

  Behörighet

  Grundläggande behörighet och Biologi 2, Engelska 6, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 1, Matematik 3b eller 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

  Urval

  Betyg-Högskoleprov 66/34 procent

  Studieavgift

  Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 63 100 kr. Total studieavgift: 694 100 kr. Anmälnings- och studieavgifter

  Anmälningskod

  UMU-P1670

  Anmälan

  Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.
 • Ingångsämne: Religionskunskap

  Startar

  Hösttermin 2024

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  100%, Normal

  Behörighet

  Grundläggande behörighet och Engelska 6, Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

  Urval

  Betyg-Högskoleprov 66/34 procent

  Studieavgift

  Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 63 100 kr. Total studieavgift: 694 100 kr. Anmälnings- och studieavgifter

  Anmälningskod

  UMU-P1642

  Anmälan

  Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.
 • Ingångsämne: Samhällskunskap

  Startar

  Hösttermin 2024

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  100%, Normal

  Behörighet

  Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 2

  Urval

  Betyg-Högskoleprov 66/34 procent

  Studieavgift

  Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 63 100 kr. Total studieavgift: 694 100 kr. Anmälnings- och studieavgifter

  Anmälningskod

  UMU-P1644

  Anmälan

  Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.
 • Ingångsämne: Spanska

  Startar

  Hösttermin 2024

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  100%, Normal

  Behörighet

  Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Spanska 3

  Urval

  Betyg-Högskoleprov 66/34 procent

  Studieavgift

  Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 63 100 kr. Total studieavgift: 694 100 kr. Anmälnings- och studieavgifter

  Anmälningskod

  UMU-P1674

  Anmälan

  Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.
 • Ingångsämne: Svenska

  Startar

  Hösttermin 2024

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  100%, Normal

  Behörighet

  Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

  Urval

  Betyg-Högskoleprov 66/34 procent

  Studieavgift

  Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 63 100 kr. Total studieavgift: 694 100 kr. Anmälnings- och studieavgifter

  Anmälningskod

  UMU-P1648

  Anmälan

  Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.
 • Ingångsämne: Svenska som andraspråk

  Startar

  Hösttermin 2024

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  100%, Normal

  Behörighet

  Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

  Urval

  Betyg-Högskoleprov 66/34 procent

  Studieavgift

  Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 63 100 kr. Total studieavgift: 694 100 kr. Anmälnings- och studieavgifter

  Anmälningskod

  UMU-P1676

  Anmälan

  Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.
 • Ingångsämne: Tyska

  Startar

  Hösttermin 2024

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Studieform

  100%, Normal

  Behörighet

  Grundläggande behörighet och Engelska 6, Tyska 3, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

  Urval

  Betyg-Högskoleprov 66/34 procent

  Studieavgift

  Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 63 100 kr. Total studieavgift: 694 100 kr. Anmälnings- och studieavgifter

  Anmälningskod

  UMU-P1678

  Anmälan

  Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Vanliga frågor

Kan jag börja studera på både höst- och vårterminen?

I Umeå startar ämneslärarprogrammet på höstterminen, vilket innebär att du ska anmäla dig under perioden 15 mars-15 april.

Vilka ämnen kan jag välja och hur kan jag kombinera ämnen?

Du väljer ditt ingångsämne när du söker till programmet. När du sedan börjat på ämneslärarprogrammet väljer du ditt andra ämne.

Läs mer om ämneskombinationer och behörighet.

Jag vill bli lärare med undervisningsämnet textilslöjd, trä- och metallslöjd, eller hem- och konsumentkunskap – hur gör jag då?

Först måste du ha ämnesstudier om minst 90 hp avklarade kurser i ditt undervisningsämne och sedan läsa 90 hp kompletterande pedagogisk utbildning. Information om ämnesstudierna hittar du här:
Slöjd
Hem- och konsumentkunskap

Om jag är behörig i mitt ingångsämne men inte i mitt andra ämne, vad händer då?

Du måste vara noga med att kontrollera din behörighet för ditt val av det andra ämnet.

Läs mer om ämneskombinationer och behörighet här

Jag läser ämneslärarprogrammet vid annat universitet men vill börja på programmet i Umeå – hur gör jag?

Sök till det lärarprogram du är intresserad av. När du har blivit antagen kan du ansöka om att få tillgodoräkna dig de kurser du redan läst vid ett annat universitet.

Jag har redan 90 hp i ett av ämnena jag vill undervisa i. Vad gäller då för mig?

Om du kommer på att du vill bli lärare efter att du redan har läst minst 90 hp i ett ämne är ett alternativ till ämneslärarprogrammet att söka en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för att nå en lärarexamen. Här hittar du mer information:

Här hittar du mer information:
Kompletterande pedagogisk utbildning åk 7-9 och gymnasieskolan, 90 hp 

Jag har redan läst kurser i något av mina ämnen, kan jag tillgodoräkna mig det i en lärarexamen?

Du kan ansöka om tillgodoräknande av kurser som du läst sedan tidigare, antingen vid Umeå universitet eller vid något annat lärosäte. Efter att du skickat in din ansökan prövas det om de kurser du redan läst motsvarar det som ska ingå i din lärarexamen.

Läs mer om tillgodoräknanden

 

Intervju med student

Nu är det min tur att satsa på mitt liv

När drömmen om att bli ung mamma var uppfylld påbörjade Lovisa Froms sin nästa dröm – att studera.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Lärarhögskolan
Kontaktperson för programmet är:
Infocenter