"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Arkeologiprogrammet

 • Antal högskolepoäng 180 hp
 • Studietid 3 år (heltid)
 • Starttid Hösttermin 2024

Bidra till att förstå och bevara vårt gemensamma kulturarv! Genom att studera och analysera de avtryck forntida människor lämnat efter sig lär du dig om deras samhällen, deras förhållande till natur och miljö och varför detta är viktigt för oss idag. Du blandar teori med praktiska övningar utomhus och i laboratorium och förbereder dig för att arbeta som arkeolog, med miljöarkeologiska analyser och kulturmiljövård vid länsstyrelser, kommuner eller museer.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.
"Vi jobbar med att ta fram, inte bara de arkeologiska föremålen, utan också små saker som sädeskorn, pollen och liknande för att få ett grepp om hur landskapet har skapats och påverkats av människan"

Se reportaget från en studentutgrävning i Röbäck, Umeå, under kursen Fältkurs med miljöarkeologi.

Under utbildningen

Under utbildningen rör du dig i en miljö där forskning, utbildning och praktiskt arbete hela tiden berör varandra. Som student blandar du teoretiska studier med praktiska övningar utomhus och inomhus. Fältstudier och laboratorieanalyser är en viktig del av utbildningen där du får testa det du lärt dig i praktiken, bekanta dig med arkeologisk utrustning och instrument och öva på olika metoder vid riktiga utgrävningar och i laboratorium.

En stor del av arbetet som arkeolog är att noggrant dokumentera genom att fotografera, mäta och skapa kartor över fornlämningar, vilket är något du tränar på under utbildningen. Som arkeolog måste du också kunna presentera dina inventeringar och analyser genom att skriva rapporter och därför ingår rapportskrivande och olika typer av presentationer också som en del i programmet.

Utbildningens upplägg

Under utbildningens första år får du en bred grundkurs i arkeologi och får lära dig om samhällsförändringar och föreställningsvärld under förhistorisk tid i Norden och Europa. Du bekantar dig med arkeologins metoder och begrepp, dess fyndmaterial samt lagstiftning för fornlämningar och kulturmiljöer.

Under andra året lär du dig om geografiska informationssystem (GIS) och deltar i en utgrävning under en fältkurs. År två skapar du också din egen inriktning genom att välja mellan relevanta kurser inom natur- och samhällsvetenskap eller i humanistiska ämnen som historia, museologi och journalistik. Genom att komplettera studierna i arkeologi med andra ämnen får du en bredare kompetens och kan arbeta inom flera olika områden och arbetsplatser. Du har också möjlighet att studera utomlands under termin fyra i samråd med programföreståndaren.

Tredje året läser du miljöarkeologi och väljer sedan mellan att fördjupa dig i ett relevant ämne eller göra praktik. Året avslutas sedan med att du skriver ett självständigt examensarbete som du med fördel kan koppla till fältarbeten eller praktik.

Undervisningsspråket på utbildningen är svenska men kurslitteraturen kan vara både på svenska och på engelska.

Miljöarkeologi och naturvetenskap

När du läser Arkeologiprogrammet vid Umeå universitet kommer du tidigt i kontakt med ämnet miljöarkeologi där du lär dig använda naturvetenskapliga analysmetoder för att studera sådant som växtrester och jordtyper. På så sätt tar du reda på vad forntidens människor odlade och åt, hur landskapet såg ut och om klimatet var varmt eller kallt. Miljöarkeologiutbildningen är eftertraktad av arbetsgivare över hela världen. Den finns inte vid något annat universitet i Norden, så genom att läsa hos oss kan du öka dina jobbchanser. Under utbildningen får du också tillgång till det Miljöarkeologiska laboratoriet som är det enda i sitt slag i Sverige.

Praktik och utlandsstudier

"Av praktiken har jag fått många kontakter och också blivit tillfrågad om att sommarjobba"

Se intervjun med Emelie Olofsson som gjort praktik på Länsstyrelsen i Jämtlands län under sina studier på Arkeologiprogrammet.

Under din femte termin på programmet kan du välja att göra praktik inom Sverige eller utomlands. På en praktikplats får du chans att testa dina kunskaper från utbildningen, få erfarenhet och kontakter som kan hjälpa dig när du tagit din examen och ska söka jobb. Du ansvarar själv för att skaffa praktikplats i samråd med programansvarig. Du som är intresserad av att studera utomlands som en del av programmet har också många möjligheter, främst under termin fyra. När du pluggar utomlands skaffar du dig inte bara värdefulla kunskaper utan också nya perspektiv, språkkunskaper och nätverk.

Programöversikt

År 1
Arkeologi A. Arkeologi B.

År 2
Arkeologi och GIS - den geografiska dimensionen. Fältkurs med miljöarkeologi. Eget val av kurser inom naturvetenskap, samhällsvetenskap eller humanistiska ämnen.

År 3
Miljöarkeologi. Fritt val som kan bestå av praktik eller fördjupning inom ett ämne du väljer i samråd med programföreståndaren. Examensarbete.

Efter utbildningen

Programmet förbereder dig för att jobba som arkeolog eller med närliggande områden som miljöarkeologi och kulturmiljövård. De flesta arkeologer arbetar med utgrävningar där man dokumenterar och analyserar de fynd som görs. Som arkeolog kan du också jobba med att handlägga, vårda och informera om kulturmiljöer, bland annat som antikvarie, handläggare eller natur- och kulturmiljöguide.

Dina studier i arkeologi och erfarenhet av miljöarkeologiska laborativa metoder förbereder dig också för att arbeta med olika typer av laboratorieanalyser och geografiska informationssystem (GIS), kunskaper som många arbetsgivare efterfrågar både i Sverige och internationellt. Vanliga arbetsgivare för arkeologer är länsmuseer, länsstyrelser, kommuner, Skogsstyrelsen och annan offentlig förvaltning men också allt oftare inom privata konsultföretag.

Sugen på att läsa mer eller forska?

Efter att ha läst programmet kan du om du vill läsa vidare på avancerad nivå. Vi erbjuder som enda universitet i Norden ett masterprogram i landskapsarkeologi/miljöarkeologi. En masterexamen ger en bra grund för forskarutbildning, men ger dig också bättre chanser när du ska söka jobb eftersom kunskaper i miljöarkeologiska analysmetoder är eftertraktade av arbetsgivare över hela världen.

Läs mer om Masterprogrammet i landskapsarkeologi/miljöarkeologi  

Läs mer om våra kurser i arkeologi

Examen

Filosofie kandidatexamen i arkeologi.

Anmälan och behörighet

Arkeologiprogrammet, 180 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Antal platser

25 st

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 46 500 kr. Total studieavgift: 279 000 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1122

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Vanliga frågor

 • När får jag välkomstbrev?

  Välkomstbrev och registreringsinstruktioner skickas ut via e-post före kursstart. Om du vid kursstart saknar välkomstbrev så kan du kontakta studieadministrationen vid Institutionen för idé- och samhällsstudier på studieadmin.idesam@umu.se.

  Fäll ihop
 • Kan jag läsa programmet på distans via Internet?

  Nej, programmet ges endast på plats i Umeå.

  Fäll ihop
 • Kan jag läsa utbildningen på halvfart?

  Nej, programmet ges endast som treårig utbildning på heltid.

  Fäll ihop
 • Kan jag tillgodoräkna mig poäng från tidigare kurser?

  Ja, vi gör individuell prövning av tidigare kurser inom arkeologi från Umeå universitet eller andra universitet. Du kan också ha möjlighet att tillgodoräkna dig kurser inom andra relevanta områden som exempelvis museologi, geovetenskap, ekologi, humanekologi, idéhistoria och historia som profilkurser efter individuell prövning.

  Fäll ihop
 • Hur ser arbetsmarknaden ut?

  Det kan vara konkurrens om jobben som arkeolog. Att komplettera studierna med andra ämnen som museologi, pedagogik, antropologi, historia eller journalistik, eller läsa vidare på avancerad nivå, kan få dig att sticka ut bland andra sökanden. Att göra praktik under utbildningen kan också ge dig kontakter som gör det lättare att få jobb.

  Det är bra att söka jobb på olika håll i Sverige och utomlands i början på din karriär, många studenter har t ex fått sina första jobb i Norge. De närmsta åren väntas också många pensionsavgångar vilket kan leda till nyanställningar vid museer och myndigheter i Norrland.

  Fäll ihop

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för programmet är:
Peter Holmblad, Studievägledare