"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Internationella ekonomprogrammet

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2024

Internationella ekonomprogrammet förbereder dig för en internationell karriär med kvalificerade uppgifter i företag, organisationer eller myndigheter. Du får förståelse för globala utmaningar och hur internationella företag i en global ekonomi fungerar. Du har goda möjligheter att plugga utomlands och till praktik. Programmet ges på engelska och du kan därefter söka våra mastersprogram i företags- eller nationalekonomi men också till andra mastersprogram i Sverige eller utomlands.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.

Programmet ges av Handelshögskolan vid Umeå universitet som är kvalitetsackrediterad genom AACSB.

Under utbildningen

Företag och organisationer blir alltmer globala och behöver medarbetare som snabbt kan anpassa sig till att möta en ständigt utvecklande, konkurrensutsatt internationell marknad.

Internationella ekonomprogrammet förbereder dig för att arbeta i svenska eller internationella organisationer som verkar på en global marknad.

Under dina studier kommer du att utveckla de kunskaper och färdigheter som behövs för att arbeta i en komplex, gränsöverskridande, mångkulturell miljö. Programmet har ett särskilt fokus på globala utmaningar. Du kommer också att utveckla förmågan att hantera innovationer och organisationer i förändring.

Handelshögskolan är en internationell miljö med medarbetare och studenter från olika delar av världen. Som student lär du därför känna och förstå andra kulturer – något som är av värde oavsett vad du kommer att arbeta med efter avslutade studier och oavsett om detta sker inom eller utanför Sverige. 

Om programmet

Internationella ekonomprogrammet ger dig en omfattande förståelse för globala utmaningar, hur internationella företag och en global ekonomi fungerar. Du får träna din analytiska förmåga under programmets gång vilket ger dig grund till att fatta beslut och lösa problem.

Under de tre första terminerna läser du kurser i företagsekonomi, nationalekonomi, statistik och juridik som ger dig en bred grund för kommande kurser och en introduktion till internationell ekonomi.

Under första året får du lära dig om internationell företagsekonomis olika delar, det breda marknads- och välfärdsperspektivet, globala utmaningar, företagets ledning och beslutsfattande och marknadsföring. För att sedan gå vidare med makroekonomi och finansiering.

Eftersom datadrivet och faktabaserat beslutsfattande blir alltmer viktigt för företag och organisationer, läser du under termin 3 statistikkurser inom business analytics och visualisering av data. Under juridikkursen introduceras du till internationell rätt anpassad för den internationella arbetsmarknaden.

Inriktning

Du kan välja antingen företagsekonomi eller nationalekonomi som inriktning (huvudområde). Oavsett vilken inriktning du väljer så får du fördjupa dina kunskaper inom internationell ekonomi.

Om du väljer företagsekonomi får du läsa kurser som behandlar om projektledning, entreprenörskap, externredovisning, ekonomi- och verksamhetsstyrning samt en kurs om att möta utmaningar i den internationella affärsmiljön.

Om du väljer nationalekonomi får du läsa kurser som behandlar ekonomisk modellering, industriell ekonomi, finansiell ekonomi, en mikroekonomisk kurs om konsumentbeteende och en makroekonomisk kurs om institutioner och policy samt en kurs om aktuella ämnen inom nationalekonomi.

Programmet avslutas med att du skriver ett självständigt arbete (examensarbete) inom ditt valda huvudområde.

Valfri termin, utbytesstudier och praktik

Under en termin läser du valbara/fria kurser relevanta för din utbildning och kan skapa din egen profil. Denna termin kan du också välja att plugga utomlands. För att få en ännu tydligare koppling till ditt kommande arbete har du även möjlighet att under halva terminen göra praktik antingen i Sverige eller utomlands.

Vi integrerar kompetenser i våra utbildningar

I Handelshögskolans utbildningar fokuserar vi på kompetenser som behövs för ditt framtida yrkesliv.

Nedanstående gäller för Handelshögskolans samtliga program

Praktik – skaffa dig professionella meriter

På alla civilekonomprogram kan du välja att göra praktik. Det innebär att du får omsätta det du lärt dig under din utbildning på ett företag eller i en organisation som du själv väljer, i Sverige eller utomlands. Det är ett fint tillfälle att prova på jobbet som civilekonom och visa din kompetens för framtida intressanta arbetsgivare och en bra erfarenhet. Praktikperioden är en halv termin.

Läs mer om att göra praktik

Studera utomlands

Att studera utomlands är inte bara roligt och utvecklande för dig som student utan även en uppskattad erfarenhet hos framtida arbetsgivare. Internationalisering är hos oss ett viktigt område och vi jobbar kontinuerligt för att kunna erbjuda dig som student många möjligheter till ett äventyr i Europa eller lite längre bort på en annan kontinent. Inom våra program har du därför möjlighet till utbytesstudier en termin eller två.

Läs mer om utlandsstudier

Hållbarhetsperspektivet allt viktigare

Tillsammans med våra studenter arbetar vi aktivt för en mer hållbar handelshögskola och gör det genom att anpassa kurser på programmen för att på ett bra sätt lära ut om och för hållbarhet. Vi arbetar med de 17 globala utvecklingsmålen och Agenda 2030 som utgångspunkt. Vårt hållbarhetsarbete är certifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001 och vi är medlemmar i de internationella nätverken GBSN, PRME och SDSN.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Kontakt med näringslivet

Handelshögskolan samarbetar på olika sätt med företag och organisationer och vi har ofta gästföreläsare som är erfarna från sina branscher. Du kommer kanske att göra praktik hos någon av våra samarbetspartners.  En del av dem är också alumner dvs att de tidigare själv varit studenter hos oss. Vi har också en grupp rådgivare knutna till oss i ett Business Advisory Board som bidrar med kunskap och erfarenheter.

Programöversikt

År 1
Markets, Trade and Global Challenges 7.5 hp
International Business Administration and Global Challenges 7.5 hp
Leading and Organizing in an International Context 7.5 hp
Managerial Economics 7.5 hp
Contemporary Marketing 7.5 hp
Macroeconomics 15 hp
Finance 7.5 hp

År 2
Business Analytics 15 hp
Introduction to International Business Law 7.5 hp
Data Visualization of Global Trends 7.5 hp

Inriktning företagsekonomi
Project Management, 7.5 hp
Innovation, Entrepreneurship and Technology, 7.5hp
Financial Accounting, 7.5 hp
Managerial Accounting, 7.5 hp

Eller

Inriktning nationalekonomi
Economic modeling with Applications 10 hp
Industrial Organizations 5 hp
International Economics 7.5 hp
Financial Economics 7.5 hp

År 3
Valbara/fria kurser (inkl. möjlighet till utlandsstudier eller praktik) 30 hp

Inriktning företagsekonomi
Meeting challenges in the international business environment, 15 hp
Bachelor's Thesis in International Business Administration 15 hp

Eller

Inriktning nationalekonomi
Micro: Consumer Behavior 5 hp
Macro: Institutions and Policy 5 hp
Current Topics in Economics 5 hp
Bachelor's Thesis in Economics 15 hp

Efter utbildningen

Utbildningen förbereder dig för kvalificerade arbeten i Sverige och utomlands. Du får inte bara ekonomikunskaper utan också språkfärdigheter och förståelse för ekonomiska och kulturella förhållanden och kan jobba på medelstora företag till multinationella bolag, myndigheter, banker och ambassader.

Projektledare, affärsutvecklare, analytiker, controller och account manager är vanliga titlar.

Programmet ger dig även behörighet till att söka våra masterprogram i företagsekonomi och nationalekonomi samt också andra mastersprogram i Sverige och utomlands.

Examen

Ekonomie kandidatexamen, Degree of Bachelor of Science in Business and Economics. Examen utfärdas i huvudområdet företagsekonomi (Business Administration) eller nationalekonomi (Economics)

Anmälan och behörighet

Internationella ekonomprogrammet, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b eller 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 46 500 kr. Total studieavgift: 279 000 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-G1214

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 januari 2024. Du kan inte längre anmäla dig.

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b eller 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 46 500 kr. Total studieavgift: 279 000 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1214

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Sen anmälan öppnar den 15 juli 2024 där det finns chans till lediga platser.

Ansvarig för programmet är Irina Alexeyeva och Johan Gustafsson.

Programvägledare är André Gyllenram och Sandra Rådahl. Kontakt: ibep.usbe@umu.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för programmet är:
Sandra Rådahl