Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Journalistprogrammet

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2020

Journalistprogrammet lägger grunden för ett yrkesliv inom journalistiken genom en kombination av praktiska redskap, yrkeskunskaper och ett vetenskapligt perspektiv på ämnet. Du får inte bara inte bara en multikompetens utan också eftertraktade special- kunskaper inom antingen kulturjournalistik eller utrikesjournalistik med inriktning EU.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.

Under utbildningen

Hos oss lär du dig granska makten, förklara samhällsfenomen och att uttrycka dig i tal, skrift och bild. Efter din studietid kommer du att kunna jobba på tidning/tidskrift, med webb, TV eller radio. Tre års studier på journalistprogrammet ger dig en filosofie kandidatexamen i journalistik och är inkörsporten till ett av de roligaste, mest varierande och viktigaste jobben som finns – jobbet som journalist! Det som gör journalistutbildningen i Umeå speciell är att du får möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom ett profilområde som du själv väljer. Du kan antingen välja att fokusera på utrikesjournalistik med inriktning EU eller Kulturjournalistik. Läser du den utrikespolitiska profilen lär du dig utrikesjournalistikens villkor och grunder. Du får en unik spetskompetens för att bevaka och kritiskt granska det som händer i vår omvärld. 

Inriktningen mot kulturjournalistik ger dig möjlighet att själv välja vilken typ av kulturjournalistik du vill profilera dig mot. Oavsett om du siktar på att bli litteraturkritiker, kulturredaktör, musik- eller teaterskribent eller vill jobba med mer experimentella kulturtidskrifter. Du får stora möjligheter att ge utrymme för din egen röst och personliga stil.

På journalistprogrammet får du en kombination av de praktiska och teoretiska kunskaper du behöver för att arbeta som journalist. Yrkeskunskaper såsom journalistiskt skrivande, foto, TV och radio, intervjuteknik, källkritik, webbjournalistik, research, redigering och layout är en självklar del av utbildningen, liksom kunskaper om det svenska politiska systemet, juridik, ekonomi och statistik. Dessutom studerar du journalistikens villkor, innehåll och betydelse i samhället och får en bred orientering i mediehistoria, medieformer och journalistiska genrer. 

I utbildningen ingår även två praktikperioder som du kan genomföra på tidning, radio, TV eller någon annan journalistisk arbetsplats. 

Programöversikt

År 1, Temin 1-2

Programmets första år är ett basår i journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap. Studenten introduceras i centrala begrepp, hantverk och programvaror samt introduceras i teorier om förhållandet mellan kultur, medier och samhälle. Slutligen omsätts språk, teori och metod i ett B-uppsatsarbete.

År 2, Termin 3-4

Andra årets sker en breddning av kunskaper och färdigheter i journalistiska gestaltningsformer, traditioner och teorier. De samhälleliga förutsättningarna för journalistiskt arbete behandlas. Övningar i arbetsmetoder och olika former av redaktionellt arbete varvas med studier av ekonomi, samhälle och etik. Specialiseringen inom en av programmets profiler – kulturjournalistik eller utrikesjournalistik med inriktning EU – sker.

År 3, Termin 5-6

Under år tre sker fördjupning i vetenskapliga teorier och metoder. Läsåret innehåller också en längre praktikperiod och ett självständigt journalistiskt granskande arbete.

Programöversikt

År 1 

Termin 1. Journalistik, medier och kommunikation A 30 hp

Termin 2. Journalistik, medier och kommunikation B 30 hp

År 2

Termin 3. Journalistik 30 hp

Termin 4. Journalistisk fördjupning 30 hp

År 3

Termin 5. Journalistisk analys 30 hp

Termin 6. Tillämpad journalistik 30 hp

Efter utbildningen

Våra tidigare studenter har fått arbete bland annat inom dagspress, på lokalradio, TV och på specialredaktioner. Anställningar som webbredaktör blir allt vanligare. Men även om detta är en journalistutbildning finns också andra arbetsmöjligheter. En del av våra tidigare studenter arbetar exempelvis som informatörer eller pressansvariga inom organisationer och företag.

Vanliga jobb
  • Journalist inom radio/tv/print/webb
  • Pressansvarig
  • Förlagsredaktör
  • Informatör

Anmälan och behörighet

Journalistprogrammet, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Antal platser

30 st

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Engelska B, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 6/A6)

Urval

Betyg-Högskoleprov 67/33 procent

Anmälningskod

UMU-P1138

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2020. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Kontaktperson för programmet är:
Kerstin Engström