"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Journalistprogrammet

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2024

Journalistprogrammet lägger grunden för ett yrkesliv genom en kombination av praktiska redskap, yrkeskunskaper och ett vetenskapligt perspektiv på ämnet. Du får inte bara en multikompetens utan också eftertraktade specialkunskaper inom antingen kulturjournalistik eller utrikesjournalistik med inriktning EU.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.

Under utbildningen

På Journalistprogrammet lär du dig granska makten, förklara samhällsfenomen och att uttrycka dig i tal, skrift och bild. Efter din studietid kommer du att kunna jobba på tidning/ tidskrift, med webb, TV och radio. Tre års studier ger dig en filosofie kandidatexamen i journalistik och är inkörsporten till ett jobb med stora variationsmöjligheter.

På journalistprogrammet får du möjlighet att skaffa dig en kombination av de praktiska och teoretiska kunskaper som behövs att arbeta som journalist. Yrkeskunskaper såsom journalistiskt skrivande, foto, TV och radio, intervjuteknik, källkritik, webbjournalistik, research, redigering och layout är självklara delar av utbildningen, liksom kunskaper om det svenska politiska systemet, juridik, ekonomi och statistik. Dessutom studerar du journalistikens villkor, innehåll och betydelse i samhället och får en bred orientering i mediehistoria, medieformer och journalistiska genrer. I utbildningen ingår även två praktikperioder som du kan genomföra på tidning, radio, TV eller någon annan journalistisk arbetsplats.

Det som gör journalistutbildningen i Umeå speciell är att du får möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom ett ämnesområde som du själv väljer. Du kan välja mellan utrikesjournalistik med inriktning EU, hållbarhets-, kultur- eller sportjournalistik. Fördjupningarna ges om sammanlagt 15 högskolepoäng uppdelat på två avsnitt. Den första modulen handlar om att tillägna sig ämneskunskaper och den andra om att behandla det valda ämnet journalistiskt.

År 1, Temin 1-2

Programmets första år är ett basår i journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap. Studenten introduceras i centrala begrepp, hantverk och programvaror samt introduceras i teorier om förhållandet mellan kultur, medier och samhälle. Slutligen omsätts språk, teori och metod i ett B-uppsatsarbete.

År 2, Termin 3-4

Andra året sker en breddning av kunskaper och färdigheter i journalistiska gestaltningsformer, traditioner och teorier. De samhälleliga förutsättningarna för journalistiskt arbete behandlas. Övningar i arbetsmetoder och olika former av redaktionellt arbete varvas med studier av ekonomi, samhälle och etik. Specialiseringen inom en av programmets profiler – hållbar journalistik, kulturjournalistik, sportjournalistik eller utrikesjournalistik med inriktning EU – görs också under andra året.

År 3, Termin 5-6

Sista läsåret innehåller en längre praktikperiod och ett självständigt journalistiskt granskande arbete. Dessutom sker en fördjupning i vetenskapliga teorier och metoder och du gör ditt examensarbete i form av en kandidatuppsats.

Vill du studera utomlands?

Om du är intresserad av utlandsstudier finns det utrymme för detta under den sista terminen. Du kan då söka dig till en praktikplats i ett annat land, och kanske även göra ditt examensarbete (kandidatuppsats) utomlands.

Programöversikt

Efter utbildningen

Jobbmöjligeter

Som utbilda journalist kan du jobba inom radio/tv/print/webb, vara pressansvarig, arbeta som förlagsredaktör eller som informatör/kommunikatör.

Tidigare studenter

Våra tidigare studenter har fått arbete bland annat inom dagspress, på lokalradio, TV och på specialredaktioner. Anställningar som webbredaktör blir allt vanligare. Men även om detta är en journalistutbildning finns också andra arbetsmöjligheter. En del av våra tidigare studenter arbetar exempelvis som informatörer eller pressansvariga inom organisationer och företag.

Examen

Filosofie kandidatexamen i journalistik. Utöver detta kan studenten efter ansökan erhålla en kandidatexamen i huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap

Anmälan och behörighet

Journalistprogrammet, 180 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Antal platser

30 st

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg-Högskoleprov 66/34 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 279 000 kr. Total studieavgift: 279 000 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1138

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan inte längre anmäla dig.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för programmet är:
Kerstin Engström, Studieadministratör