Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Journalistprogrammet

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2022

Journalistprogrammet lägger grunden för ett yrkesliv inom journalistiken genom en kombination av praktiska redskap, yrkeskunskaper och ett vetenskapligt perspektiv på ämnet. Du får inte bara en multikompetens utan också eftertraktade special- kunskaper inom antingen kulturjournalistik eller utrikesjournalistik med inriktning EU.

Under utbildningen

Hos oss lär du dig granska makten, förklara samhällsfenomen och att uttrycka dig i tal, skrift och bild. Efter din studietid kommer du att kunna jobba på tidning/tidskrift, med webb, TV eller radio. Tre års studier på journalistprogrammet ger dig en filosofie kandidatexamen i journalistik och är inkörsporten till ett av de roligaste, mest varierande och viktigaste jobben som finns – jobbet som journalist!

Två inriktningar: Kultur- eller utrikesjournalistik

Det som gör journalistutbildningen i Umeå speciell är att du får möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom ett profilområde som du själv väljer. Du kan antingen välja att fokusera på utrikesjournalistik med inriktning EU eller kulturjournalistik.

Kulturjournalistik

Inriktningen mot kulturjournalistik ger dig möjlighet att själv välja vilken typ av kulturjournalistik du vill profilera dig mot. Oavsett om du siktar på att bli litteraturkritiker, kulturredaktör, musik- eller teaterskribent eller vill jobba med mer experimentella kulturtidskrifter. Du får stora möjligheter att ge utrymme för din egen röst och personliga stil.

Utrikesjournalistik med inriktning mot EU

Väljer du profilen utrikesjournalistik lär du dig dels om rollen som utrikesreporter, dels om att bevaka och kritiskt granska det som händer i vår omvärld. Fokus ligger på Europeiska unionen (EU), dess historia, organisation och politiska processer, samt EU-medlemskapets betydelse för svensk politik

Kombination av teori och praktiska kunskaper

På journalistprogrammet får du en kombination av de praktiska och teoretiska kunskaper du behöver för att arbeta som journalist. Yrkeskunskaper såsom journalistiskt skrivande, foto, TV och radio, intervjuteknik, källkritik, webbjournalistik, research, redigering och layout är en självklar del av utbildningen, liksom kunskaper om det svenska politiska systemet, juridik, ekonomi och statistik. Dessutom studerar du journalistikens villkor, innehåll och betydelse i samhället och får en bred orientering i mediehistoria, medieformer och journalistiska genrer. I utbildningen ingår även två praktikperioder som du kan genomföra på tidning, radio, TV eller någon annan journalistisk arbetsplats. 

År 1, Temin 1-2

Programmets första år är ett basår i journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap. Studenten introduceras i centrala begrepp, hantverk och programvaror samt introduceras i teorier om förhållandet mellan kultur, medier och samhälle. Slutligen omsätts språk, teori och metod i ett B-uppsatsarbete.

År 2, Termin 3-4

Andra årets sker en breddning av kunskaper och färdigheter i journalistiska gestaltningsformer, traditioner och teorier. De samhälleliga förutsättningarna för journalistiskt arbete behandlas. Övningar i arbetsmetoder och olika former av redaktionellt arbete varvas med studier av ekonomi, samhälle och etik. Specialiseringen inom en av programmets profiler – kulturjournalistik eller utrikesjournalistik med inriktning EU – görs också under andra året.

År 3, Termin 5-6

Sista läsåret innehåller en längre praktikperiod och ett självständigt journalistiskt granskande arbete. Dessutom sker en fördjupning i vetenskapliga teorier och metoder och du gör ditt examensarbete i form av en kandidatuppsats

Vill du studera utomlands?

Om du är intresserad av utlandsstudier finns det utrymme för detta under den sista terminen. Om du då känner dig färdig med universitetet och vårt campus kan du alltid söka dig till en praktikplats i ett annat land.

Programöversikt

Efter utbildningen

Jobbmöjligeter

Som utbilda journalist kan du jobba inom radio/tv/print/webb, vara pressansvarig, arbeta som förlagsredaktör eller som informatör/kommunikatör.

Tidigare studenter

Våra tidigare studenter har fått arbete bland annat inom dagspress, på lokalradio, TV och på specialredaktioner. Anställningar som webbredaktör blir allt vanligare. Men även om detta är en journalistutbildning finns också andra arbetsmöjligheter. En del av våra tidigare studenter arbetar exempelvis som informatörer eller pressansvariga inom organisationer och företag.

Examen

Filosofie kandidatexamen i journalistik. Utöver detta kan studenten efter ansökan erhålla en kandidatexamen i huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap

Anmälan och behörighet

Journalistprogrammet, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2022 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2022

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Antal platser

30 st

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg-Högskoleprov 67/33 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 279 000 kr. Total studieavgift: 279 000 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1138

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2022 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 april 2022.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för programmet är:
Kerstin Engström