"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

TILL DIG SOM ÄR ANTAGEN PÅ

Kompletterande pedagogisk utbildning för årskurs 7 - 9 och gymnasiet

Du är antagen till Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för 7-9 och gymnasiet, 100%. Varmt välkommen! Men innan du kan börja måste du göra några saker innan programstart. Här får du veta vad du måste göra samt hur och när du ska göra det. Du kan även läsa lite mer om programmet, universitetet och livet som student. Hittar du inte de svar du behöver här så hör du bara av dig till oss via kontaktformuläret i slutet av sidan, så svarar vi. Vi ses i höst!

Så här börjar du

 • 1. Tacka ja till din studieplats

  Om du har blivit antagen till en utbildning eller fått en reservplats måste du tacka ja för att behålla din plats. Vill du inte ha din plats, kan du låta en reserv få den genom att lämna återbud. Tacka ja eller nej gör du på Mina sidor på Antagning.se senast den 19 juli 2024.

  Behöver du ansöka om stöd för funktionsnedsättning?

  Om du behöver stöd för funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan utbildningen börjar. Se vilket stöd du kan få och hur du ansöker.

  Fäll ihop
 • 2. Aktivera ditt Umu-id

  Umu-id är ditt användarkonto. Det behöver du för att kunna registrera dig på utbildningen. När du är ny student får du automatiskt ett Umu-id, men du måste själv aktivera det för att det ska fungera.

  Ditt Umu-id behöver du när du ska:

  • registrera dig på kurser
  • lämna in tentor, uppgifter eller se dina resultat
  • kolla din studentmejl
  • skaffa Umu-kort
  • använda datorer i datorsalar och universitetets wifi.

  För att få tillgång till ditt Umu-id behöver du gå igenom vår aktiveringsguide. Detta kan du göra en vecka innan terminsstart, men ofta går det att göra tidigare än så. Du får inget särskilt meddelande från oss när det är möjligt att aktivera ditt användarkonto.

  Jag vill aktivera mitt Umu-id

  Om du får problem att logga in eller aktivera ditt Umu-id kontakta IT-supporten Servicedesk så får du hjälp.

  Fäll ihop
 • 3. Registrera dig på programmet

  När du har tackat ja till din plats på programmet, måste du också registrera dig på programmets första kurser. Du läser två kurser parallellt och måste registrera dig på båda.

  Du ska själv logga in och registrera dig via Ladok innan kursstart. Det kan du göra från och med måndagen den 26 augusti till och med tisdagen den 3 september. Om du inte har registrerat dig senast den 3 september förlorar du din plats på kurserna och programmet.

  Fäll ihop
 • 4. Börja programmet

  2 september

  Tid: 10.00

  Schemalänk publiceras här senast 30 dagar innan kursstart.

  Upptaktsträff

  Den 2 september klockan 10-11.30 väntar en spännande upptakt i Aula Nordica för alla som studerar program vid Lärarhögskolan. Det är en dag med viktig information som du har nytta av under din kommande studietid. Du kommer att lära dig om de praktiska delarna av att vara student och bli inspirerad av en föreläsning som belyser din viktiga roll i utbildningssystemet.  De studenter som läser utbildningen på distans kan delta via länk, men de som befinner sig i Umeå med omnejd är självklart välkommen till upptakten i Aula Nordica.

  Här kommer du hitta länk för att delta på distans via zoom.

  Kursstart

  På eftermiddagen börjar du din första kurs. 
  2 september kl 13:00 och ges över zoom:

  Klicka här för att komma till zoom

  Det kommer inte publiceras någon schemalänk ovan, du hittar schemalänk i anslutning till kursinformationen nedan.

  Fäll ihop

Om programmet

 • Välkommen till programmet!

  Du som läser programmet på 100% studietakt läser två kurser parallellt med varandra: Skolans uppdrag samt Undervisning och lärande. Längre ned finns information om dem.

  Du förväntas lägga ner i genomsnitt 40 timmar/vecka på studierna.

  Under höstterminen är de två tillfällen där vi träffas på plats i Umeå, se nedan.

  • v 39, måndag till onsdag, 23-25 september
  • v 48, måndag till onsdag, 25-27 november

  Programmet är en distansutbildning. Det innebär att du oftast kan bestämma var du befinner dig. Eftersom du går en utbildning med undervisningstiden ”dagtid” kan du inte alltid själv bestämma när du ska göra vissa obligatoriska inslag. Konkret innebär det att all schemalagd undervisning och vissa obligatoriska (examinerande) seminarier ligger under dagtid. Närmare information om frivilliga och obligatoriska inslag återfinns på lärplattformen Canvas. Senast fyra veckor i förväg läggs de in i kursens schema.

  När du registrerat dig på programmets första kurs får du tillgång till en programsajt i Canvas där du hittar mer övergripande information om programmet, om verksamhetsförlagd utbildning (VFU), om kontaktpersoner och mycket annat.

  För varje kurs du går finns det dessutom en specifik kurssajt i Canvas.

  Den första kursen på programmet

  Kursen Skolans uppdrag

  2 september kl 13:00 och ges över zoom, https://umu.zoom.us/j/66113589120.

  Kursens schema

  Länk till det aktuella Zoom-rummet skickas ut med e-post till den till den mejladress du angett på www.antagning.se ungefär en vecka före terminsstart. Kolla gärna också skräpkorgen i ditt mejlprogram regelbundet under veckorna inför terminsstart. Länken finns även på den här kursens kurssajt som du har tillgång till när du registrerat dig

  Din första kurs på programmet heter Skolans uppdrag. Den omfattar 15 hp och löper över hela höstterminen. Kursansvarig är Marcel Quarfood, Institutionen för idé- och samhällsstudier. 

  Registrera dig på kursen

  När du har tackat ja till din plats, måste du registrera dig på kursen. På den här kursen ska du själv logga in och registrera dig via Ladok innan kursstart. Det kan du göra från och med 26 augusti till och med 3 september. Om du inte har registrerat dig senast den 3 september förlorar du din plats på kursen och programmet.

  För att kunna registrera dig på kursen måste du först aktivera ditt Umu-id.

  Jag vill aktivera mitt Umu-id.

  Jag har ett aktiverat Umu-id och vill registrera mig.

  Jag har ett aktiverat Umu-id men glömt mitt lösenord.

  Kursen Skolans uppdrag är den första inom Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Kursen omfattar 15 hp och går på halvtid under hela höstterminen.

  Här kan du läsa mer om kursen och kurslitterauren:

  Kursplan och kurslitteratur  

  Jag som är kursansvarig för Skolans uppdrag heter Marcel Quarfood och är universitetslektor i filosofi. Förutom viss undervisning i kunskaps- och vetenskapsfilosofi kommer jag att hålla i samordningen av kursens olika delar.

  I kursen Skolans uppdrag kommer de aktiviteter som går i realtid på nätet att vara schemalagda på eftermiddagar. När dessa infaller och vilka som kräver obligatorisk närvaro framgår av kursens schema. Detta finner du på lärplattformen Canvas (som du får tillgång till så snart du aktiverat ditt Umu-id).

  Kursen Skolans uppdrag består av tre områden: Skolans organisation och villkor, Grunder i styrdokumenten samt Språk som verktyg för lärande. De första två av dessa består i sin tur av mindre moduler som examineras var för sig. I viss utsträckning kommer olika moduler att löpa parallellt.

  Skolans organisation och villkor (2 hp) ger en orientering om de styrdokument som reglerar skolans verksamhet och de juridiska och organisatoriska ramarna för skolan. Den ger också en orientering kring skolväsendets och uppdragens historia.

  Grunder i styrdokumenten (10 hp) består av sex moduler. Detta område ger en fördjupning kring tre grundläggande beståndsdelar i styrdokumenten. Kunskapsuppdraget: att utbildningen i skolan ska syfta till att elever inhämtar och utvecklar kunskaper. Kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet: att skolans utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Fostransuppdraget: att utbildningen i skolan ska syfta till att barn och elever inhämtar och utvecklar värden. Modulerna i området tar bl.a. upp vetenskapsteoretiska och etiska aspekter kopplade till dessa uppdrag.

  I delkursen Språk som verktyg och lärande (3 hp) behandlas språken i Sverige och de indelningar av språk i olika kategorier som används i lagstiftning och styrdokument för skolan, och en introduktion ges till andraspråksutveckling och språk som verktyg för lärande.

  Examinationer
  De flesta examinationer lämnas in på anvisad plats i Canvas. Några examinationer är muntliga och görs i samband med examinerande seminarier.

  Frågor
  Om du har frågor specifikt om denna kurs kan du höra av dig till mig: marcel.quarfood@umu.se

  Varmt välkommen! Jag och mina kollegor hoppas att ni kommer att trivas med kursen och med Umeå universitet.

  Marcel Quarfood 
  kursansvarig lärare

  Du som läser helfart ska läsa en till kurs.

  Den som läser på helfart ska under hösten också gå kursen ”Undervisning och lärande” Kurskod: 6KP022. Den kursen startar den 2/9 och ligger alltså parallellt med kursen ”Skolans uppdrag”.

  Kursens schema

  Mitt namn är Gunilla Näsström och jag vill härmed önska dig varmt välkommen till denna kurs. Jag arbetar på Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet och är kursansvarig för kursen Undervisning och lärande. Undervisning och Lärande läser du parallellt med Skolans uppdrag eftersom du läser med 100%-fart.

  I kursen Undervisning och lärande (UVK2), 15 hp, ingår fyra moduler som tillsammans skapar en grund för undervisning och lärande i skolmiljön. De fyra modulerna är:

  • Modul 1: Pedagogiskt ledarskap,lärarprofession och specialpedagogik, 4,5 hp
  • Modul 2: Konflikthantering och utvecklingspsykologi, 3 hp  
  • Modul 3: Läroplansteori och didaktik, 4,5 hp
  • Modul 4: Ämnesdidaktik, 3 hp

  Observera att alla fyra moduler betygsätts var för sig, och du måste klara alla examinationer inom en modul för att få dina poäng införda i Ladok.

  Kursstarten kommer att gå till så att tre introduktionsföreläsningar läggs ut på Canvas, de kan du se så snart du kommer in på plattformen och den kommer att ligga där hela kursen. Det är en föreläsning om kursens upplägg, en föreläsning för modul 1 och en för modul 2.

  Introduktionsföreläsningarna kommer tillsammans att klargöra hur du hittar på Canvas inom denna kurs och vad kursen och de första två modulerna kommer att innebära. I anslutning till föreläsningarna finns också åhörarkopior.

  Schema hittar du via länken ovan. Observera att schemat inte är helt färdigt och att det kommer fyllas att på med examinationer och uppgifter under höstens fyra moduler.

  När du kommer in på Canvas, som är lärplattformen, finner du också studieguide, litteraturlista och schema för kursens alla inslag.

  Vill du se litteraturlistan och kursplanen redan nu kan du gå in på denna länk: https://www.umu.se/utbildning/kursplan/6kp022/

  Varmt välkommen! Jag och mina kollegor hoppas att ni kommer att trivas med kursen och med Umeå universitet.

  Vänliga hälsningar

  Gunilla Näsström, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet

   

  KONTAKTINFORMATION

  Om du har några frågor finns nedan några olika kontaktpersoner beroende på din fråga:

  Din programvägledare vid Lärarhögskolan är Andreas Näslund. Om du har övergripande frågor om din studiegång, ska du vända dig till honom. Andreas kan också svara på frågor om programmet som helhet, VFU-placeringar och annat som rör KPU-programmet.

  Din studievägledare på Pedagogiska institutionen heter Helen Andersson. Till henne kan du vända dig om du har frågor om tillgodoräknande av denna kurs, beslut om pedagogiskt stöd eller har funderingar om din studiesituation under kursens gång.

  Vid funderingar kring registrering kan du kontakta: administration.pedag@umu.se 

  För teknisk support kan du kontakta: support@pedag.umu.se

  Om du har frågor om innehållet i denna kurs specifikt, hör av dig till mig Gunilla Näsström, gunilla.nasstrom@umu.se

  Om du har frågor om innehållet i modul 1, hör av dig till Katarina Kärnebro, katarina.karnebro@umu.se

  Om du har frågor om innehållet i modul 2, hör av dig till Anders Bek, anders.bek@umu.se

  Varmt välkommen! Jag och mina kollegor hoppas att ni kommer att trivas med kursen och med Umeå universitet.

   

  Fäll ihop
 • Information från UmPe

  UmPe – din studentkår: UmePedagogerna (UmPe) är kårsektionen för dig som studerar ett program eller en kurs vid Lärarhögskolan, Umeå universitet. UmPe värnar studenternas intressen och rättigheter genom bland annat utbildningsbevakning. Under UmPe finns kårföreningarna Hectos och TUFF, som i första hand arrangerar studiesociala aktiviteter till exempel insparken. Vill du veta mer om UmPe och våra kårföreningar? Besök vår hemsida www.umepedagogerna.se eller kom förbi vårt kontor i naturvetarhuset (entréplan, bredvid ljusgården). Vi ses i höst!

  PS vi finns även på Facebook och Instagram (UmePedagogerna).

  Fäll ihop
 • Utdrag ur belastningsregistret och info från studentkår

  Utdrag ur belastningsregistret

  Utdrag ur belastningsregistret

  För att du ska få göra din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) som ingår i programmet måste du för rektor på skolan kunna visa upp ett intyg ur polisens belastningsregister. Handläggningstiden är cirka två veckor, så beställ ditt intyg i god tid innan din VFU, helst så snart du kan. Intyget är kostnadsfritt och är i normalfallet giltigt i ett år.

  Ansökningsblanketten hittar du på Polisens webbplats.

  Fäll ihop

Ny vid Umeå universitet

 • Beställ ditt UMU-kort

  När du är på något av våra campus kommer du behöva ett UMU-kort. UMU-kortet är personligt och fungerar som passerkort, kopieringskort och lånekort. Allt i ett. För att få tillgång till kortet måste du själv ansöka om det.

  Jag ansöker om UMU-kortet på en gång

  Fäll ihop
 • Sök stöd vid funktionsnedsättning

  Sök det pedagogiska stöd du har rätt till på direkten. Då är det fixat när terminen börjar och du bara vill komma i gång med utbildningen.

  Du kan få stöd om du till exempel har dyslexi, adhd eller nedsatt syn. Beroende på dina behov finns olika typer av stöd. Vanligt är att en får anteckningsstöd, längre skrivtid eller anpassning av sitt kursmaterial. Målet är helt enkelt att göra det lättare för dig att plugga på lika villkor.

  Följ länken för att lära dig mer om stödet och hur du ansöker.

  Fäll ihop
 • Se på digitala studiestartsföreläsningar

  Har du inte pluggat hos oss tidigare så kan det vara mycket att komma in i och hålla reda på. Välkommen till våra digitala studiestartsföreläsningar via Zoom den 27–30 augusti, så guidar vi dig genom studiestarten. Vad vill du veta mer om?

  • Ny på universitetet – en överblick
  • Varför finns studentkåren?
  • IT-tjänster för studenter
  • Studera med funktionsnedsättning
  • Hjälp för att söka, skriva och studera
  • Akademiskt skrivande och studieteknik
  • Din hälsa under studietiden
  • Om existentiell hälsa, mening och balans

  Här ser du datum och tid för varje föreläsning

   

  Fäll ihop
 • Ta hjälp av en studievägledare

  Studievägledare är experter på alla möjliga frågor och vi finns som stöd både innan och under studierna. Vad ska man plugga, hur tar man sig in och vilket stöd finns att få? Det kan vara många frågor som snurrar. Om du till exempel har funderingar om dina studier och olika vägval så diskutera med en studievägledare – vi hjälper dig att komma vidare.

  Studievägledningen hjälper dig hitta rätt

  Fäll ihop
 • Bibliotekets tjänster

  Som student kommer du söka information, läsa stora mängder akademisk text och skriva självständiga arbeten. Biblioteket stöttar dig under hela sök- och skrivprocessen. Besök vår drop-in, boka en handledningstid eller fördjupa dig på egen hand i våra guider.

  Upptäck bibliotekets tjänster, både på campus och på distans

  Fäll ihop
 • Fråga Infocenter om något krånglar

  Infocenter, möjligen de bästa vi har. De hjälper dig genom de första veckorna som ny student. Kanske behöver du hjälp med ditt Umu-id, att hitta rätt i lokalerna eller snabbt stämma av med en studievägledare? Och skulle de inte ha ett svar direkt, så vet de var och hur de vägleder dig vidare.

  Infocenter håller till i Universum, huset mitt på Campus Umeå. Det är bara att du hör av dig om något krånglar.

  Hitta till Infocenter (Mazemap)

  Infocenter ger hjälp och stöd

  Fäll ihop

Kontakta oss

Ditt meddelande skickas till Infocenter. Vid behov skickar de vidare till den person som är mer insatt i det som din fråga gäller.

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)