"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

TILL DIG SOM ÄR ANTAGEN PÅ KURSEN

Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

Du är antagen till Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade (”KPU Forsk”). Innan du kan börja med din utbildning måste du göra några saker. Här får du veta vad du måste göra, och även hur och när. Du kan även läsa lite mer om programmet, universitetet och livet som student. Hittar du inte de svar du behöver här så hör av dig till oss via kontaktformuläret i slutet av sidan. Vi ses i januari!

Så här börjar du

 • 2. Aktivera ditt Umu-id

  Umu-id är ditt användarkonto. Det behöver du för att kunna registrera dig på utbildningen. När du är ny student får du automatiskt ett Umu-id, men du måste själv aktivera det för att det ska fungera.

  Ditt Umu-id behöver du när du ska:

  • registrera dig på kurser
  • lämna in tentor, uppgifter eller se dina resultat
  • kolla din studentmejl
  • skaffa Umu-kort
  • använda datorer i datorsalar och universitetets wifi.

  För att få tillgång till ditt Umu-id behöver du gå igenom vår aktiveringsguide. Detta kan du göra en vecka innan terminsstart, men ofta går det att göra tidigare än så. Du får inget särskilt meddelande från oss när det är möjligt att aktivera ditt användarkonto.

  Jag vill aktivera mitt Umu-id

  Om du får problem att logga in eller aktivera ditt Umu-id kontakta IT-supporten Servicedesk så får du hjälp.

  Fäll ihop
 • 3. Registrera dig på kursen

  För att få behålla din plats på programmet måste du delta vid programstarten och även registrera dig på den första kursen, se nedan.

  a. Upprop

  2023-01-15 kl 09:00 genomförs upprop och programstart (se nedan). Du måste delta i uppropet för att vara säker på att få behålla din plats.

  Om du inte kan vara med vid programstarten måste du meddela det i förväg (via formuläret längst ner på sidan) annars riskerar du att förlora du din plats.

  b. Registrering på din första kurs

  Du måste också registrera dig på den första kursen inom programmet. Den heter ”Skolans uppdrag”.

  På den här kursen ska du själv registrera dig på Studentwebben under tiden 8/1-17/1. Om du inte har registrerat dig senast den 17 januari förlorar du din plats på kursen och programmet.

  Anvisningar om registrering finns på
  https://www.umu.se/student/mina-studier/registrering-pa-kurs/

  Fäll ihop
 • 4. Börja kursen

  2023-01-15

  Tid: kl 09:00

  Schemalänk publiceras här senast 30 dagar innan kursstart.
  Fäll ihop

Om kursen

 • Välkommen till programmet!

  Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade omfattar 90 hp. Den läses med hög studietakt under 12 månader – från 2024-01-15 till 2025-01-19. Observera att studier under sommaren 2024 (juni, juli och augusti), också ingår.

  Den höga studietakten motsvarar 125 %, det vill säga du förväntas lägga ner 50 timmar/vecka på studierna.

  Kort om kurserna

  I utbildningen ingår det totalt sex kurser om vardera 15 hp. Både under vår- och höstterminen är VFU-kurserna centrala. Därutöver finns det fyra kurser inom den så kallade utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK). Två av dem (Skolans uppdrag och Undervisning och lärande) påbörjas före den första VFU-kursen (som börjar v. 12) och avslutas senare under utbildningen. En tredje kurs i UVK-blocket är Bedömning för och av lärande som börjar i juni. Då introduceras också den sista kursen Utvecklingsarbete på vetenskaplig grund. Under hösten fortsätter de två sistnämnda kurserna.

  Fysiska och digitala träffar

  Under våren 2024 genomförs två träffar på plats i Umeå:

  • Träff 1: 19–20 februari (måndag–tisdag v 8)
  • Träff 2: 10–11 juni (måndag–tisdag v. 24)

  Eftersom viss examination genomförs under träffarna är närvaro obligatorisk.

  Utöver träffarna blir det förstås också undervisning i form av föreläsningar, seminarier och annat. De genomförs digitalt. Information om tiderna för dessa återfinns på respektive kurssajt i Canvas.

  Den första kursen på programmet 

  2024-01-15 kl 09:00-10:00 är det både programstart (se ovan) och därefter start för den första kursen i programmet.

  Schema för din första kurs

  Kurstart för  Skolans uppdrag är kl 10.00-11:30 direkt efter programstarten med föreläsning, det under zoom-länken

  Länk till zoom
  https://umu.zoom.us/j/67420772815

  Skolans uppdrag, 15 hp

  Registrera dig på kursen

  För att påbörja dina studier ska du självregistrera dig via studentwebben under perioden 2024-01-08 – 2024-01-17. Om du inte har registrerat dig senast den 17/1, förlorar du din plats på kursen och på programmet.

  Vet du i förväg om att du inte har möjlighet att registrera dig under denna period måste du anmäla det till oss innan sista dag för registrering. Du kan anmäla detta genom att melja studieadmin.idesam@umu.se. Ange namn, personnummer och kursens namn

  Om du drabbas av akut sjukdom eller annan oförutsedd händelse som gör att du inte kan registrera dig måste du kontakta oss så fort som möjligt (läkarintyg krävs).

  För att kunna registrera dig på kursen måste du först aktivera ditt Umu-id. Se information längre ner på sidan.

  Om kursen

  Kursen Skolans uppdrag är den första inom Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildande (KPU Forsk). Kursen omfattar 15 hp och huvuddelen går med förhöjd studietakt under de första veckorna av vårterminen 2024. I augusti/september avslutas kursen.

  Jag som är kursansvarig för Skolans uppdrag heter Marcel Quarfood och är universitetslektor i filosofi. Förutom viss undervisning i Kunskaps- och vetenskapsfilosofi kommer jag att hålla i samordningen av kursens olika delar.

  Kursen Skolans uppdrag består av tre områden: Skolans organisation och villkor, Grunder i styrdokumenten, samt Språk som verktyg för lärande. De första två av dessa består i sin tur av mindre moduler som examineras var för sig. Till viss del kommer de olika delarna att löpa parallellt.

  Skolans organisation och villkor (2 hp) ger en orientering om de styrdokument som reglerar skolans verksamhet och de juridiska och organisatoriska ramarna för skolan. Den ger också en orientering kring skolväsendets och uppdragens historia.

  Grunder i styrdokumenten (10 hp) består av sex moduler. Detta område ger en fördjupning kring tre grundläggande beståndsdelar i styrdokumenten. Kunskapsuppdraget: att utbildningen i skolan ska syfta till att elever inhämtar och utvecklar kunskaper. Kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet: att skolans utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Fostransuppdraget: att utbildningen i skolan ska syfta till att barn och elever inhämtar och utvecklar värden. Modulerna i området tar bl.a. upp vetenskapsteoretiska och etiska aspekter kopplade till dessa uppdrag.

  I delkursen Språk som verktyg och lärande (3 hp) behandlas bl.a. språken i Sverige och de indelningar av språk i olika kategorier som används i lagstiftning och styrdokument för skolan, och en introduktion ges till andraspråksutveckling och språk som verktyg för lärande.

  Schema och litteraturlista

  I vår lärplattform Canvas finns mer information tillgänglig inför kursstart. En litteraturlista för den aktuella kurslitteraturen finns också där, liksom schemat för de första modulerna på kursen.

  Litteratur som du behöver införskaffa i god tid inför kursstart:

  Larsson Esbjörn, Westberg Johannes: Utbildningshistoria: en introduktion
  3e upplagan : Lund : Studentlitteratur : 2019
  ISBN: 9789144121192

  Johansson Lars-Göran: Introduktion till vetenskapsteorin
  4e upplagan: Stockholm : Bokförlaget Thales : 2018 (Även 3e upplagan kan användas)
  ISBN: 9789172351141

  Thurén Torsten: Källkritik
  4e uppl. : Stockholm : Liber : 2019 (2a eller 3e upplagan kan gärna användas)
  ISBN 9789147106189 eller ISBN: 9789147129379

  Bergem Trygve: Läraren i etikens motljus
  Lund : Studentlitteratur : 2000
  ISBN: 91-44-01267-5

  Martinsson Lena, Reimers (red.) Eva: Skola i normer
  3e uppl. : Gleerups Utbildning AB : 2020
  ISBN: 9789151101606

  Cummins Jim, Wadensjö Patricia: Flerspråkiga elever: effektiv undervisning i en utmanande tid
  Stockholm : Natur & Kultur : 2017
  ISBN: 978-91-27-81875-0

  Examinationer
  Alla examinationer som innefattar någon form av inlämning ska lämnas in på anvisad plats i Canvas. Några examinationer är muntliga och görs i samband med examinerande seminarier.

  Frågor
  Om du har några frågor finns nedan några olika kontaktpersoner beroende på din fråga:

  Din programvägledare vid Lärarhögskolan är Andreas Näslund. Om du har övergripande frågor om din studiegång, ska du vända dig till honom: andreas.naslund@umu.se

  Om du har frågor specifikt om denna kurs, kan du höra av dig till mig: marcel.quarfood@umu.se

  Varmt välkommen! Jag och mina kollegor hoppas att ni kommer att trivas med kursen och med Umeå universitet.

  Marcel Quarfood
  kursansvarig lärare

   

   

   

  Fäll ihop
 • Lärplattformen Canvas

  För kurserna i det här programmet använder vi lärplattformen Canvas. Det finns en sajt för programmet och dessutom separata sajter för de enskilda kurserna. På kurssajterna hittar du allt du behöver för kursen, som till exempel schema, instruktioner för övningar, lista över kursdeltagare och meddelanden från läraren. Det är också på lärplattformen du lämnar in dina uppgifter. När du registrerat dig på de kurser du antagits till får du tillgång till kurssajten i Canvas. För att logga in måste du ha aktiverat ditt användarkonto (Umu-id).

  Jag vill aktivera mitt Umu-id.

  Jag vill logga in i Canvas.

  Fäll ihop
 • Utdrag ur belastningsregistret

  Redan under vårterminen genomförs den första kursen i verksamhetsförlagd utbildning (VFU). För att du ska få göra den VFU som ingår i programmet måste du för rektor på skolan kunna visa upp ett intyg ur polisens belastningsregister. Handläggningstiden är cirka två veckor, så beställ ditt intyg i god tid innan din VFU.

  Ansökningsblanketten hittar du här: Polisens webbplats.

  Fäll ihop

Ny vid Umeå universitet

 • Beställ ditt UMU-kort

  När du är på något av våra campus kommer du behöva ett UMU-kort. UMU-kortet är personligt och fungerar som passerkort, kopieringskort och lånekort. Allt i ett. För att få tillgång till kortet måste du själv ansöka om det.

  Jag ansöker om UMU-kortet på en gång

  Fäll ihop
 • Sök stöd vid funktionsnedsättning

  Sök det pedagogiska stöd du har rätt till på direkten. Då är det fixat när terminen börjar och du bara vill komma i gång med utbildningen.

  Du kan få stöd om du till exempel har dyslexi, adhd eller nedsatt syn. Beroende på dina behov finns olika typer av stöd. Vanligt är att en får anteckningsstöd, längre skrivtid eller anpassning av sitt kursmaterial. Målet är helt enkelt att göra det lättare för dig att plugga på lika villkor.

  Följ länken för att lära dig mer om stödet och hur du ansöker.

  Fäll ihop
 • Se på digitala studiestartsföreläsningar

  Har du inte pluggat hos oss tidigare så kan det vara mycket att komma in i och hålla reda på. Välkommen till våra digitala studiestartsföreläsningar via Zoom den 27–30 augusti, så guidar vi dig genom studiestarten. Vad vill du veta mer om?

  • Ny på universitetet – en överblick
  • Varför finns studentkåren?
  • IT-tjänster för studenter
  • Studera med funktionsnedsättning
  • Hjälp för att söka, skriva och studera
  • Akademiskt skrivande och studieteknik
  • Din hälsa under studietiden
  • Om existentiell hälsa, mening och balans

  Här ser du datum och tid för varje föreläsning

   

  Fäll ihop
 • Ta hjälp av en studievägledare

  Studievägledare är experter på alla möjliga frågor och vi finns som stöd både innan och under studierna. Vad ska man plugga, hur tar man sig in och vilket stöd finns att få? Det kan vara många frågor som snurrar. Om du till exempel har funderingar om dina studier och olika vägval så diskutera med en studievägledare – vi hjälper dig att komma vidare.

  Studievägledningen hjälper dig hitta rätt

  Fäll ihop
 • Bibliotekets tjänster

  Som student kommer du söka information, läsa stora mängder akademisk text och skriva självständiga arbeten. Biblioteket stöttar dig under hela sök- och skrivprocessen. Besök vår drop-in, boka en handledningstid eller fördjupa dig på egen hand i våra guider.

  Upptäck bibliotekets tjänster, både på campus och på distans

  Fäll ihop
 • Fråga Infocenter om något krånglar

  Infocenter, möjligen de bästa vi har. De hjälper dig genom de första veckorna som ny student. Kanske behöver du hjälp med ditt Umu-id, att hitta rätt i lokalerna eller snabbt stämma av med en studievägledare? Och skulle de inte ha ett svar direkt, så vet de var och hur de vägleder dig vidare.

  Infocenter håller till i Universum, huset mitt på Campus Umeå. Det är bara att du hör av dig om något krånglar.

  Hitta till Infocenter (Mazemap)

  Infocenter ger hjälp och stöd

  Fäll ihop

Kontakta oss

Ditt meddelande skickas till Infocenter. Vid behov skickar de vidare till den person som är mer insatt i det som din fråga gäller.

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)