"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Masterprogram i arbetsterapi

  • Antal högskolepoäng 120 hp
  • Studietid 4 år (deltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2023

Vill du fördjupa dina kunskaper inom arbetsterapi, driva projekt, utvecklings- och förbättringsarbete eller kanske fortsätta mot forskning? Bygg på din tidigare utbildning med Masterprogrammet i arbetsterapi. Du utvecklar kunskap och handlingsberedskap för att aktivt påverka framtida utveckling av arbetsterapi inom olika verksamheter, och får den grund som krävs för forskarutbildning och en karriär inom forskning.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.

Under utbildningen

År 1

Inledningsvis läser du vetenskaplig metod om 15 hp, som är en förberedande kurs inför ditt projektarbete och/eller uppsats. Du lär dig mer om vetenskapsteori, informationssökning, artikelgranskning, vetenskaplig metod, statistik, forskningsetik och genusperspektiv på hälsoforskning.

Därefter studerar du klinisk tillämpning av arbetsterapeutiska teorier och modeller, motsvarande 15 hp. Kursen är en fördjupning inom teorier och modeller som har särskilt fokus på klinisk relevans och tillämpning. Kursen inriktas främst mot Enabling Occupation II, A Model of Human Occupation samt Occupational Therapy Intervention Process Model.

År 2

Under andra året gör du ett examensarbete om 30 hp, då du planerar och genomför ett vetenskapligt projekt i form av en uppsats.

År 3-4

Resterande kurser i masterprogrammet är två teoretiska baskurser - Evidensbaserad arbetsterapi och Fördjupning inom vetenskaplig metod (totalt 22,5 hp) - och valbara kurser om 37,5 hp, som du väljer utifrån ditt eget intresse. Vissa kurser bygger på varandra och måste läsas i en speciell ordning. Du väljer därför dina kurser i samråd med kursansvarig/studievägledare i en individuell studieplan.

Delvis på distans

Vissa kurser och delar av utbildningen ges på distans med träffar i Umeå.

Självständiga studier

Under dina studier arbetar du självständigt med aktivt kunskapssökande, problemlösning, kritisk analys och värdering utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupper, seminarier och föreläsningar. Du kan även själv via valbara kurser påverka inriktningen av dina studier.

Välj mellan magister- eller masterexamen

Du kan välja att avsluta utbildningen efter 60 hp, det vill säga 2 års deltidsstudier, och ta ut en magisterexamen.

 

Efter utbildningen

Efter utbildningen har du kunskaper som är viktiga för att till exempel driva förbättrings- och utvecklingsarbeten - kanske på en tidigare arbetsplats. En magister- eller masterexamen i arbetsterapi är även ett krav för att kunna fortsätta vidare med en forskarutbildning eller specialistutbildning i arbetsterapi.

Utbildning på forskarnivå

Vill du fördjupa dig i ämnet är en utbildning på forskarnivå nästa steg. Utbildningen är fyra år och består av ett antal kurser och ett avhandlingsarbete. Under utbildningen får du lösa problem självständigt och du förbereds för en yrkeskarriär inom högskolevärlden, näringslivet eller den offentliga sektorn.

Läs mer om utbildning på forskarnivå vid Medicinska fakulteten 

Specialistutbildning i arbetsterapi

Specialistutbildningen i arbetsterapi är en utbildning som ges av Sveriges Arbetsterapeuter.

Examen

Masterexamen i arbetsterapi (Degree of Master in Occupational Therapy)

Anmälan och behörighet

Masterprogram i arbetsterapi, 120 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Antal platser

15 st

Studieform

Distans

Studietakt

50%

Behörighet

Kandidatexamen i arbetsterapi varav minst 15 hp vetenskapligt arbete eller arbetsterapeutexamen om 180 hp varav minst 15 hp vetenskapligt arbete eller motsvarande utländsk examen. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 74 200 kr. Total studieavgift: 296 800 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P3004

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 17 april 2023. Du kan inte längre anmäla dig.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Frågor och svar

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för programmet är:
Ulla Nygren