Hoppa direkt till innehållet

Masterprogrammet i management

  • Antal högskolepoäng 120 hp
  • Studietid 2 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2016

Programmet är utformat för dig som är intresserad av de strategi- och ledarskapsutmaningar som chefer möter i moderna företag. Under valfri termin kan du läsa utomlands eller göra praktik i ett företag under två månader. Efter utbildningen kan du arbeta med management och ledarskap i företag och organisationer. Hållbarhet och internationalisering är återkommande inslag i utbildningen.

Under utbildningen

Första terminen fokuserar på fördjupning av kunskaper inom management genom kurser inriktade på strategi, strategisk planering, människor och grupper, samt projektledning.

Under termin två kan du läsa valbara kurser eller göra praktik.

Termin tre läser du ett metodmoment och ett moment som är inriktat på de senaste trenderna inom ditt huvudområde. Utöver det ges möjlighet att fördjupa dig inom en annan inriktning av företagsekonomi. Termin tre passar också bra för utlandsstudier. Du skriver en masteruppsats om 30 hp eller två uppsatser om 15 hp vardera.

Praktik

Du har möjlighet att göra praktik under utbildningen för att omsätta teoretiska kunskaper i företagsekonomiskt arbete. För att praktiken ska motsvara dina förväntningar ordnar du praktikplatsen själv. Praktiken sker under tio veckor.

Det är bara några få handelshögskolor i landet som ger möjligheten till praktik.

Läs mer om att göra praktik.

Utlandsstudier

Det finns mycket goda möjligheter för dig att ta dig ut i världen för att studera en termin. I dagsläget erbjuder handelshögskolan möjlighet att plugga utomlands vid ett 60-tal lärosäten, främst i Europa men också i Brasilien, Costa Rica, Kanada, Kina, Ryssland och Sydafrika. Som masterstudent kan du också söka utlandsstudier via Umeå universitets avtal till utom-Europeiska länder t.ex. USA, Australien, Kanada.

Läs mer om utlandsstudier.

Kontakt med näringslivet

Handelshögskolan samarbetar på olika sätt med företag och organisationer. Som student kommer du kanske att göra praktik hos någon av våra samarbetspartners. Yrkesverksamma utanför universitetet kommer till oss som gästföreläsare och lärare. Våra forskare bidrar i sin tur med ny kunskap till samhället. Till Handelshögskolan finns också en grupp rådgivare knutna, som består av företags-/samhällsrepresentanter som bidrar med kunskap och erfarenheter.

Programöversikt

Termin 1
Managerial Perspectives on Strategy, People, Projects and Processes.

Termin 2
Alternativ A: Valfria kurser. Alternativ B: Valfri kurs samt magisteruppsats.

Termin 3
Current Trends and a Minor in Accounting/Finance/Marketing/Entrepreneurship.

Termin 4
Alternativ A: Masteruppsats. Alternativ B: Valfri kurs samt masteruppsats.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta med olika typer av utvecklingsarbeten eller strategisk ledning. Du kan arbeta som projektledare, som konsult inom förändrings- och utvecklingsfrågor eller inom olika supportfunktioner inom såväl små som stora företag. Programmets internationella prägel ger också goda möjligheter till en karriär utomlands. Programmet ger dig behörighet till forskarutbildning.

Examen

Två års heltidsstudier ger en Ekonomie masterexamen, huvudområde företagsekonomi, inriktning management (120hp). Studenter som väljer att avsluta sina studier efter ett år får en Ekonomie magisterexamen, huvudområde företagsekonomi, inriktning management.

Anmälan och behörighet

Masterprogrammet i management, 120 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2016 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

Hösttermin 2016

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

100%, Normal

Behörighet

Kandidatexamen med 75 högskolepoäng i företagsekonomi varav Företagsekonomi A och Företagsekonomi B 60 hp eller motsvarande. Det krävs att studenten har en bredd i ämnet och inte enbart hp inom en av inriktningarna (d.v.s. ledarskap, marknadsföring, redovisning, finansiering). Företagsekonomi C 15 hp Därutöver krävs engelska B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (kravet på svenska gäller om utbildningen ges på svenska). Studenter som söker till våra program utan en färdig examen kommer att antas under förutsättning att de vid registrering kan uppvisa intyg på färdig examen. Har du frågor om detta kontakta programkoordinatorn.

Urval

I första hand antas sökande med resultat från GMAT (Graduate Management Admissions Test). Testresultatet måste skickas direkt från ETS, vår institutionskod är 81Q-GG-68. I andra hand antas sökande utifrån antal högskolepoäng.

Anmälningskod

UMU-M2012

Anmälan

Du kan inte längre anmäla dig.

Startar

Hösttermin 2016

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

100%, Normal

Behörighet

Kandidatexamen med 75 högskolepoäng i företagsekonomi varav Företagsekonomi A och Företagsekonomi B 60 hp eller motsvarande. Det krävs att studenten har en bredd i ämnet och inte enbart hp inom en av inriktningarna (d.v.s. ledarskap, marknadsföring, redovisning, finansiering). Företagsekonomi C 15 hp Därutöver krävs engelska B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (kravet på svenska gäller om utbildningen ges på svenska). Studenter som söker till våra program utan en färdig examen kommer att antas under förutsättning att de vid registrering kan uppvisa intyg på färdig examen. Har du frågor om detta kontakta programkoordinatorn.

Urval

I första hand antas sökande med resultat från GMAT (Graduate Management Admissions Test). Testresultatet måste skickas direkt från ETS, vår institutionskod är 81Q-GG-68. I andra hand antas sökande utifrån antal högskolepoäng.

Anmälningskod

UMU-02012

Sista anmälningsdag

2016-04-15

Anmälan

Ansökan är stängd, men vissa utbildningar kan fortfarande ha öppet för sen anmälan. Kolla på antagning.se

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Vanliga frågor