Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2021

Är du intresserad av att läsa och analysera skönlitteratur från olika tider och samtidigt utveckla ditt eget skrivande? Då är det här programmet något för dig. Programmet förbereder dig för ett kommande arbete genom kurser i litteraturvetenskap, men även redaktionellt arbete, litteraturkritik och förlagskunskap.

Under utbildningen

På programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande kombinerar vi litteraturvetenskapliga studier med praktiska och kreativa inslag. Såväl de teoretiska som de praktiskt-kreativa inslagen är avsedda att hjälpa dig att utveckla förmågan att kritiskt läsa, analysera och själv arbeta med vetenskapliga, litterära och journalistiska texter.

Programöversikt

År 1, Termin 1-2

Första året läser du litteraturhistoria från antiken till i dag. Du arbetar med textanalys och akademiskt skrivande och övar dig i att skriva i olika skönlitterära stilar och genrer, enskilt och i grupp. I slutet av termin två skriver du en vetenskaplig uppsats.

År 2, Termin 3-4

Under det här året utvecklar du dina litteraturvetenskapliga kunskaper genom att studera litteraturkritik, redaktionellt arbete och förlagskunskap. Du fördjupar dina kunskaper i skönlitterärt skrivande genom ett litterärt projekt du själv väljer och arbetar med såväl praktiskt som teoretiskt, enskilt och i grupp. Delar av kurserna ges på engelska.

År 3, Termin 5-6

Under höstterminen fördjupar du studierna i litteraturteori och övar dig i akademiskt skrivande. Du skriver också ett examensarbete. Under programmets sista termin väljer du själv kurser. En del av terminen kan ägnas åt praktik, till exempel vid tidnings- eller tidskriftsredaktioner, förlag etc.

 

Programöversikt

Programmet omfattar 180 högskolepoäng, varav minst 150 inom huvudområdet litteraturvetenskap. Nedanstående kurser ingår i programmet.

År 1

Litteraturvetenskap och kreativt skrivande A, 30 hp. Kursen består av momenten: Antiken och medeltiden, 7,5 hp; Renässansen till förromantiken, 7,5 hp; 1800-talets litteratur, 7,5 hp; Kreativt skrivande, 7,5 hp

Litteraturvetenskap och kreativt skrivande B, 30 hp. Kursen består av momenten: 1900-talets litteratur i världen, 7,5 hp; 1900-talets litteratur i Sverige, 7,5 hp; Uppsats, 7,5 hp; Kreativt skrivande, 7,5 hp

År 2

Litteraturkritik, redaktionellt arbete och essäistik samt litteratur i nya medier, 30 hp. Kursen består av momenten: Litteraturkritik, 7,5 hp; Redaktionellt arbete och essäistik, 7,5 hp; Reading and narrating in digital and new media, 7,5 hp; Individuellt litterärt projekt, 7,5 hp

Förlagskunskap samt litteratur och läsning i det postmoderna samhället, 30 hp. Kursen består av momenten: Förlagskunskap och den litterära institutionen, 7,5 hp, Ekokritik, postkolonialism och det norrländska perspektivet, 7,5 hp, Barn- och ungdomslitteratur, 7,5 hp, Workshoparbete. Litterära stil- och genreövningar, 7,5 hp

År 3

Litteraturvetenskap och kreativt skrivande C, 30 hp. Kursen består av momenten: Litteraturteorier, 7,5 hp; Akademiskt skrivande och kreativa övningar, 7,5 hp; Examensarbete, 15 hp

Valfria studier, 30 hp eller valfria studier, 15 hp och praktik, 15 hp

Efter utbildningen

Efter att ha läst Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande kan du arbeta i olika branscher inom kultur- och mediesfären. Tänkbara arbetsgivare finns inom utbildningssektorn, förlag, tidnings- och tidskriftsredaktioner och kultursektorn i allmänhet. Du har även lagt en grund för arbete som fri skribent.

Plugga utomlands?

För dig som vill läsa en del av din utbildning i ett annat land finns möjligheter till det under sista terminen, till exempel genom att förlägga praktiken utomlands.

Anmälan och behörighet

Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2021

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Antal platser

30 st

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg-Högskoleprov 67/33 procent

Anmälningskod

UMU-P1136

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2021 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 april 2021.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Kontaktperson för programmet är:
Maria Jönsson