"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2024

Är du intresserad av att läsa och analysera skönlitteratur från olika tider och samtidigt utveckla ditt eget skrivande? Då är det här programmet något för dig. Programmet förbereder dig för ett kommande arbete genom kurser i litteraturvetenskap, men även redaktionellt arbete, litteraturkritik och förlagskunskap.

Under utbildningen

På programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande kombinerar vi litteraturvetenskapliga studier med praktiska och kreativa inslag. Såväl de teoretiska som de praktiskt-kreativa inslagen är avsedda att hjälpa dig att utveckla förmågan att kritiskt läsa, analysera och själv arbeta med vetenskapliga, litterära och journalistiska texter.

År 1, Termin 1-2

Första året läser du litteraturhistoria från antiken till i dag. Du arbetar med textanalys och akademiskt skrivande och övar dig i att skriva i olika skönlitterära stilar och genrer, enskilt och i grupp. I slutet av termin två skriver du en vetenskaplig uppsats.

År 2, Termin 3-4

Under det här året utvecklar du dina litteraturvetenskapliga kunskaper genom att studera litteraturkritik, redaktionellt arbete och förlagskunskap. Du fördjupar dina kunskaper i skönlitterärt skrivande genom ett litterärt projekt du själv väljer och arbetar med såväl praktiskt som teoretiskt, enskilt och i grupp. Delar av kurserna ges på engelska.

År 3, Termin 5-6

Under höstterminen fördjupar du studierna i litteraturteori och övar dig i akademiskt skrivande. Du skriver också ett examensarbete. Under programmets sista termin väljer du själv kurser. En del av terminen kan ägnas åt praktik, till exempel vid tidnings- eller tidskriftsredaktioner, förlag etc.

Vill du studera utomlands?

Om du är intresserad av utlandsstudier finns det utrymme för detta under den sista terminen. Om du då känner dig färdig med universitetet och vårt campus kan du alltid söka dig till en praktikplats i ett annat land!

Programöversikt

Programmet omfattar 180 högskolepoäng, varav minst 150 inom huvudområdet litteraturvetenskap. Nedanstående kurser ingår i programmet.

År 1

Termin 1: Litteraturvetenskap och kreativt skrivande A, 30 hp

Termin 2: Litteraturvetenskap och kreativt skrivande B, 30 hp 

År 2

Termin 3: Litteratur i praktiken I, 30 hp

Termin 4: Litteratur i praktiken II, 30 hp

År 3

Termin 5: Litteraturvetenskap och kreativt skrivande C, 30 hp

Termin 6: Valfria studier, 30 hp eller Valfria studier, 15 hp + praktik, 15 hp

Efter utbildningen

Jobbmöjligeter

Efter att ha läst Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande kan du arbeta i olika branscher inom kultur- och mediesfären. Tänkbara arbetsgivare finns inom utbildningssektorn, förlag, tidnings- och tidskriftsredaktioner och kultursektorn i allmänhet. Du har även lagt en grund för arbete som fri skribent.

Examen

Filosofie kandidatexamen i litteraturvetenskap.

Anmälan och behörighet

Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Antal platser

30 st

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg-Högskoleprov 66/34 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 279 000 kr. Total studieavgift: 279 000 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1136

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för programmet är:
Maria Löfgren, Studieadministratör