"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Programmet för strategisk kommunikation

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2024

Det här är programmet för dig som vill arbeta med kommunikation, information och medier - men med ett fokus på de strategiska delarna!

Under utbildningen

Utbildningen ger dig de färdigheter som krävs för att arbeta med strategisk kommunikation. Detta gäller bland annat arbeten som innefattar planering, genomförande och utvärdering av olika informations- och kommunikationsinsatser. Du får både teoretiska kunskaper om hur kommunikation fungerar, hur medierna påverkar samhälle och individer, men även mer praktiska kunskaper, till exempel gällande grafisk design och journalistiskt skrivande.

Efter avklarad utbildning besitter du kunskap om bland annat kommunikationsplanering, webbkommunikation, trycksaksproduktion, projektledning, PR, organisationskommunikation och marknadsföring.

År 1, Termin 1-2

Första året läser du tillsammans med studenter från Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap och Journalistprogrammet. Dessa två terminer ger dig baskunskaper om kommunikation, medier och journalistik. Du lär dig centrala begrepp, vetenskapliga teorier och metoder inom områdena media, kommunikation och journalistik. Du får även jobba med att skriva journalistiskt och jobba med grafisk design. Året avslutas med att uppvisa dina nya kunskaper i ett uppsatsarbete med inriktning mot strategisk kommunikation.

År 2, Termin 3-4

Andra året specialiseras utbildningen och fokuserar på de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta med strategisk kommunikation. Du lär dig bland annat om projektledning, PR, organisationskommunikation och marknadsföring. Därefter används kunskaperna i praktiska och verklighetstrogna projekt.

År 3, Termin 5-6

Tredje året läser du en fortsättningskurs i medieteori och undersökningsmetodik innan du fördjupar dig ytterligare i strategisk kommunikation. Den sista terminen innefattar en uppsatsskrivning där du kan välja att arbeta för en extern uppdragsgivare. Du avslutar utbildningen med praktik som ger dig goda möjligheter till att knyta kontakter med framtida arbetsplatser.

Vill du studera utomlands?

Om du är intresserad av utlandsstudier finns det utrymme för detta under den sista terminen. Om du då känner dig färdig med universitetet och vårt campus kan du alltid söka dig till en praktikplats i ett annat land!

Fler alumner från Programmet för strategisk kommunikation

Programöversikt

Efter utbildningen

Jobbmöjligheter

Programmet förbereder för arbete som strategisk kommunikatör, informatör eller liknande arbetsuppgifter inom såväl offentliga som privata verksamheter. Detta kan exempelvis gälla arbete med strategier, planering, samordning och utvärdering av en verksamhets interna och externa kommunikation, relationer med massmedier, ansvar för sociala medier, produktion av personaltidningar och webbsidor eller projektledning inom PR och marknadsföring.

Vidare studier

Med en kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning strategisk kommunikation är du behörig att studera vidare på magister- eller masternivå. På Umeå universitet finns ett masterprogram som kan inriktas på medie- och kommunikationsvetenskap.

Examen

Filosofie kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation

Anmälan och behörighet

Programmet för strategisk kommunikation, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Antal platser

30 st

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg-Högskoleprov 66/34 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 279 000 kr. Total studieavgift: 279 000 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1140

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för programmet är:
Johanna Arnesson, Studieadministratör