Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Programmet för strategisk kommunikation

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2020

Det här är programmet för dig som vill arbeta med kommunikation, information och medier - men med ett fokus på de strategiska delarna!

Under utbildningen

Utbildningen ger studenten de färdigheter som krävs för att arbeta med strategisk kommunikation. Detta gäller bland annat arbeten som innefattar planering, genomförande och utvärdering av olika informations- och kommunikationsinsatser. Studenten får både teoretiska kunskaper om hur kommunikation fungerar, hur medierna påverkar samhälle och individer, men även mer praktiska kunskaper, till exempel gällande grafisk design och journalistiskt skrivande.

Efter avklarad utbildning besitter studenten kunskap om bland annat kommunikationsplanering, webbkommunikation, trycksaksproduktion, projektledning, PR, organisationskommunikation och marknadsföring.

Programöversikt

År 1, Termin 1-2

Första året läser du tillsammans med studenter från Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap och Journalistprogrammet. Dessa två terminer ger dig baskunskaper om kommunikation, medier och journalistik. Du lär dig centrala begrepp, vetenskapliga teorier och metoder inom områdena media, kommunikation och journalistik. Du får även jobba med att skriva journalistiskt och jobba med grafisk design. Året avslutas med att uppvisa dina nya kunskaper i ett uppsatsarbete med inriktning mot strategisk kommunikation.

År 2, Termin 3-4

Andra året specialiseras utbildningen och fokuserar på de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta med strategisk kommunikation. Du lär dig bland annat om projektledning, PR, organisationskommunikation och marknadsföring. Därefter används kunskaperna i praktiska och verklighetstrogna projekt.

År 3, Termin 5-6

Tredje året läser du en fortsättningskurs i medieteori och undersökningsmetodik innan du fördjupar dig ytterligare i strategisk kommunikation. Den sista terminen innefattar en uppsatsskrivning där du kan välja att arbeta för en extern uppdragsgivare. Du avslutar utbildningen med praktik som ger dig goda möjligheter till att knyta kontakter med framtida arbetsplatser.

Efter utbildningen

Jobbmöjligheter

Programmet förbereder för arbete som strategisk kommunikatör, informatör eller liknande arbetsuppgifter inom såväl offentliga som privata verksamheter. Detta kan exempelvis gälla arbete med strategier, planering, samordning och utvärdering av en verksamhets interna och externa kommunikation, relationer med massmedier, ansvar för sociala medier, produktion av personaltidningar och webbsidor eller projektledning inom PR och marknadsföring.

Vidare studier

Med en kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning strategisk kommunikation är du behörig att studera vidare på magister- eller masternivå. På Umeå universitet finns ett masterprogram som kan inriktas på medie- och kommunikationsvetenskap.

Anmälan och behörighet

Programmet för strategisk kommunikation, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Antal platser

30 st

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Engelska B, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 6/A6)

Urval

Betyg-Högskoleprov 67/33 procent

Anmälningskod

UMU-P1140

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2020. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet
Film: Fler alumner från Programmet för strategisk kommunikation
Fler alumner från Programmet för strategisk kommunikation

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Kontaktperson för programmet är:
Linn Eckeskog