Hoppa direkt till innehållet

Socionomprogrammet

  • Antal högskolepoäng 210 hp
  • Studietid 3,5 år (heltid)
  • Starttid Vårtermin 2018

Vill du arbeta med människor? Är du intresserad av relationer och samspelet mellan människa och omgivande samhälle? Vill du möta och bistå människor som befinner sig i utsatta och problematiska livssituationer? Då är socionomyrket någonting för dig. Från och med vårterminen 2019 görs utbildningen om och du kan förutom att läsa utbildningen på campus i Umeå även välja att läsa utbildningen helt på distans. Hela termin fem har du verksamhetsförlagd utbildning, du kan också välja att göra den utomlands.

Under utbildningen

Som socionom arbetar du med människor som befinner sig i olika typer av problematiska livssituationer. Under utbildningen får du praktiska och teoretiska kunskaper som hjälper dig i ett framtida förebyggande, stödjande och behandlande socialt arbete.

Undervisningens upplägg

Under utbildningens första år får du en grundläggande förståelse för det sociala arbetets krav och förutsättningar. Under termin fyra jobbar vi bl. a med iscensättning av problematik som du möter i socialt arbete. Här samarbetar vi också med studenter på Polishögskolan. Du får praktiskt prova på yrket under femte terminen. Sjätte terminen gör du ett examensarbete, sjunde terminen ges på avancerad nivå, här har du möjlighet att välja två kurser om 15 hp som intresserar dig mest. Genom hela utbildningen får du utveckla dina personliga egenskaper och börja forma din yrkesidentitet vilket görs genom färdighetsträning, diskussion och reflektion.

Verksamhetsförlagd utbildning

Du gör en termins handledd verksamhetsförlagd utbildning där du får pröva och utveckla din förmåga att integrera teori med praktik. Genom utbildningen tilldelas du en placering någonstans i Norrbottens-, Västerbottens- och Västernorrlands- län. Placeringsprocessen för den verksamhetsförlagda utbildningen påbörjas tidigt under termin fyra. Du kan också ansöka om att få göra den verksamhetsförlagda utbildningen utomlands.

Studera utomlands

Under termin tre finns möjlighet att ansöka om cirka en månads internationella fältstudier.

Samma utbildning men olika undervisningsformer

Från och med vårterminen 2019 kommer programmet att bjudas ut dels som en campusförlagd utbildning i Umeå och dels på distans via internet. Mer information om dessa förändringar kommer inom kort.

Programöversikt

År 1
Socialt arbete som ämne och profession. Samhälleliga levnadsvillkor. Individer och grupper i utsatta livssituationer. Centrala teorier och begrepp i socialt arbete. Socialt arbete och samhällets organisering. Rätten i socialt arbete.

År 2
Att undersöka sociala fenomen. Socionomers arbetsuppgifter och professionsroller. Ledarskap och organisation i socialt arbete. Handlingsstrategier i socialt arbete I och II.

År 3
VFU. Att analysera och förstå sociala fenomen. Självständigt arbete. Kunskapsbaserad praktik i socialt arbete.

År 4
Termin 7: Avancerad nivå. Valbara fördjupningskurser.

Efter utbildningen

Som socionom har du en bred arbetsmarknad och kan arbeta inom många olika verksamheter med social anknytning. Inom samtliga områden arbetar socionomen med människor i utsatta situationer av olika slag. Några exempel på arbetsplatser är socialtjänsten, kuratorsverksamhet inom hälso- och sjukvård samt skola, behandlingshem, verksamheter för äldre och funktionshindrade, kriminalvården, försäkringskassa, arbetsförmedling och inom privata verksamheter. Du kan också jobba inom humanitära organisationer både internationellt och nationellt. Eget företagande är ett växande fält inom socialt arbete.

Vill du läsa mer eller forska?

Efter att ha läst Socionomprogrammet kan du om du vill läsa vidare på avancerad nivå. Du kan välja mellan att läsa en magister- eller masterutbildning i socialt arbete. Oavsett om du väljer magister- eller masterutbildningen har du en bra grund för att sedan söka en forskarutbildning i socialt arbete.

Läs mer om vårt magister- masterprogram

Examen

Socionomutbildningen omfattar tre och ett halvt års högskolestudier, 210 hp som leder till en Socionomexamen (Degree of Bachelor of Science in Social Work)

Anmälan och behörighet

Socionomprogrammet, 210 hp

Startar

Vårtermin 2018

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Anmälningskod

UMU-01217

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 16 oktober 2017. Sen anmälan öppnar den 15 december 2017 där det finns chans till lediga platser.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Frågor och svar

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Kontaktpersoner för programmet är: Ann-Christin Olsson, socionomprogrammet i Umeå, Gudrun Hedberg socionomprogrammet i Luleå, Skellefteå och Örnsköldsvik

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen