"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

TILL DIG SOM ÄR ANTAGEN PÅ

Socionomprogrammet

Till dig som är antagen till socionomprogrammet vid Umeå universitet, distansprogram, studieort Umeå. Jag heter Marcus Blom Nilsson och är studierektor på institutionen för socialt arbete. Jag vill påminna dig om att tacka ja till din studieplats på antagning.se innan svarstiden går ut, för att du ska behålla din studieplats. Om du inte vill behålla din plats på programmet är vi tacksamma om du svarar nej via antagning.se. Varmt välkommen, vi hoppas att du ska få en mycket givande studietid!

Så här börjar du

 • 1. Andra antagningsbeskedet

  Om du har blivit antagen och vill ha din plats eller vill stå kvar som reserv behöver du inte svara på det andra antagningsbeskedet.

  Är du inte längre intresserad av din plats är det fint om du lämnar återbud så att en reserv kan få den. Återbud gör du enklast på Mina sidor på Antagning.se. Är den möjligheten stängd går det bra att lämna återbud via Ladok (logga in med ditt Umu-id) eller kontakta ansvarig institution.

  Behöver du ansöka om stöd för funktionsnedsättning?

  Om du behöver stöd för funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan utbildningen börjar. Se vilket stöd du kan få och hur du ansöker.

  Fäll ihop
 • 2. Aktivera ditt Umu-id och MFA

  Umu-id är ditt användarkonto. MFA ökar din digitala säkerhet.

  Ditt Umu-id behöver du för att kunna registrera dig på utbildningen. När du är ny student får du automatiskt ett Umu-id, men du måste själv aktivera det för att det ska fungera.

  Ditt Umu-id behöver du när du ska:

  • registrera dig på kurser
  • lämna in tentor, uppgifter eller se dina resultat
  • kolla din studentmejl
  • skaffa Umu-kort
  • använda datorer i datorsalar och universitetets wifi.

  För att få tillgång till ditt Umu-id behöver du gå igenom vår aktiveringsguide. Detta kan du göra en vecka innan terminsstart, men ofta går det att göra tidigare än så. Du får inget särskilt meddelande från oss när det är möjligt att aktivera ditt användarkonto.

  MFA, eller multifaktorautentisering som det heter, minskar risken att obehöriga kommer åt din information eller ditt konto. Som ny student behöver du aktivera MFA för att kunna logga in i olika system, exempelvis lärplattformen Canvas och studentwebben.

  Jag vill aktivera mitt Umu-id och MFA

  Om du får problem att logga in eller aktivera ditt Umu-id eller MFA kontakta IT-supporten Servicedesk så får du hjälp.

  Fäll ihop
 • 3. Registrera dig på programmet

  När du har tackat ja till din plats, måste du registrera dig på första kursen på programmet via Ladok innan kursstart.

  Första kursen heter Socialt arbete: En introduktion. Du kan registera dig från och med Måndag 26 augusti till och med Tisdag 3 september. Om du inte har registrerat dig senast den 3 september förlorar du din plats på kursen.

  Se en film om hur du registrerar dig på en kurs.

  Vet du i förväg om att du inte har möjlighet att registrera dig under denna period måste du anmäla det till oss innan sista dag för registrering.

  Om du drabbas av akut sjukdom eller annan oförutsedd händelse som gör att du inte kan registrera dig måste du kontakta oss så fort som möjligt (läkarintyg krävs).

  Fäll ihop
 • 4. Börja programmet

  Programmet startar med introduktionsdagar på plats i Umeå, den 3-4 september. Vi träffas tisdag 3 september kl. 12.00, i lokal SAM.A.333 i Samhällsvetarhuset (se kartlänk ovan eller i schemat).

  Programmet under introduktionsdagarna består av olika informationspass och instruktioner kring den första kursen, och ni kommer även att bli indelade i grupper och få starta upp det projektarbete som ingår i kursen. Vi önskar att man som ny distans student deltar vid introduktionsdagarna i Umeå, då man annars riskerar att gå miste om mycket information.

  Under introduktionsdagarna kommer du bl.a att få information om Umeå universitetet, Biblioteket, Sosum, Studentcentrum, men också om programmet och den kurs du först ska läsa. Vi går också igenom schema, litteraturlista, kursplan och lärplattformen Canvas och ni får träffa några av oss som arbetar vid institutionen för socialt arbete. Introduktionsdagarna handlar mycket om att få en bra start på studierna och de ger dig också möjlighet att börja lära känna dina studiekamrater, innan kursen startar på allvar. Du kommer även att få information om aktiviteter som anordnas av Sosum/Socskoj.

  Under kursen kommer vi att regelbundet mötas via Zoom i olika undervisningsinslag.

  Zoom är ett e-mötesverktyg som du kommer att använda under utbildningen för föreläsningar, seminarier, grupparbeten osv. Längre ner i Välkomstbrevet hittar du instruktioner om hur du laddar ner och kommer igång med Zoom, så att du är väl förberedd vid terminsstarten.

   

  ....................................................................................................


  Frågor:

  • Programmet och studierna, kontakta:
  Gudrun Hedberg, programvägledare

  gudrun.hedberg@umu.se

  • Kursen, kontakta:
  Marie-Louise Snellman, kursansvarig distans

  marie-louise.snellman@umu.se

  • Registrering mm, kontakta:
  Cecilia Andersson, studieadministratör

  cecilia.andersson@umu.se

  .....................................................................................................

   

   

   

   

  Fäll ihop

Om programmet

 • Lärplattformen Canvas & Zoom, antal obligatoriska träffar, tillgodoräknande och VFU (praktik) mm

  Lärplattformen Canvas & Zoom:

  Under utbildningen använder vi oss av lärplattformen Canvas och det är där du till stora delar kommer att bedriva dina studier och kommunicera med lärare och medstudenter. I samband med introduktionsdagarna i Umeå kommer vi att gå igenom och visa Canvas och dess funktioner. I Canvas hittar du allt du behöver för kursen och där kommer du även att lämna in arbeten och examinationer, samt delta i diskussioner och seminarier.

  För att logga in på Canvas måste du ha en aktiverad användaridentitet Umu-id
  se nedan under Aktivera användarkonto

  Logga in på Canvas https://www.umu.se/student/

  Förutom Canvas så använder vi oss av e-mötesverktyget Zoom i undervisningen (för att komma igång med Zoom, se instruktion nedan). Det är därför viktigt att du har tillgång till bra uppkoppling, dator och headset. Utöver den undervisning som sker i Canvas och i Zoom, så kommer utbildningen också regelbundet att innehålla obligatoriska inslag (såsom examinationer, seminarier och övningar) på campus i Umeå. De obligatoriska träffarna för distansstudenterna schemaläggs i Umeå mellan 3 – 6 tillfällen per termin och respektive tillfälle kan omfatta 1 – 3 dagar. Salstentamen skrivs i Umeå. Schema för varje kurs där obligatoriska träffar i Umeå framgår publiceras senast en månad innan kursstart.

   

  Att komma igång med Zoom:

  Zoom är ett verktyg vi använder oss av för undervisning på nätet. Det är också ett bra verktyg för dig som student som vill träffa dina studiekamrater digitalt. Som student kan du både vara deltagare i ett möte och värd för ett möte. Här nedan hittar du en länk till hur du kommer igång med Zoom samt en guide till de vanligaste funktionerna i Zoom. Du loggar in med ditt Umu-id.

   

  Länk till Zoom för studenter- en guide:

  https://www.umu.se/student/vi-hjalper-dig/it-tjanster/zoom/

   

  Obligatoriska inslag i Umeå:

  Utöver den undervisning som sker i Canvas och i Zoom, så kommer utbildningen också regelbundet att innehålla obligatoriska inslag (såsom examinationer, seminarier och övningar) på campus i Umeå. De obligatoriska träffarna för distansstudenterna schemaläggs i Umeå mellan 3 – 6 tillfällen per termin och respektive tillfälle kan omfatta 1 – 3 dagar. Salstentamen skrivs i Umeå. Schema för varje kurs där obligatoriska träffar i Umeå framgår publiceras senast en månad innan kursstart.

  Om du blir sjuk och inte kan närvara under träffarna kontaktar du berörd lärare för att få veta när och hur du kan tillgodogöra dig de missade träffarna. Behöver du göra examinationer eller kompletteringar i efterhand kan det innebära ytterligare resor till Umeå utöver de ordinarie träffarna. Du ordnar själv med boende under träffarna. Om du inte redan har boende ordnat så finns stort utbud av olika slags boenden på Visit Umeås sidor.

   

  Tillgodoräknande av kurser:

  När du har blivit antagen till vårt socionomprogram kan du ansöka om tillgodoräknande för tidigare utbildning/kurser du själv anser kan motsvara de kurser som ingår i socionomprogrammet. Bifogar länken till information om tillgodoräknande här: https://www.umu.se/student/mina-studier /tillgodoraknande/  OBS! Du måste registrera dig på kursen och påbörja dina studier i väntan på beslut. Något förhandsbesked kan inte lämnas utan formellt beslut i ärendet måste avvaktas. UmUs handläggningstid får som längst ta 2 månader fr o m att ärendet är registrerat. 

  Information om handledd verksamhetsförlagd utbildning (praktik) termin 5:

  Du gör en termins handledd verksamhetsförlagd utbildning där du får pröva och utveckla din förmåga att integrera teori med praktik. Utbildningen tilldelar dig en placering någonstans i Norrbottens-, Västerbottens- och Västernorrlands län. Detta innebär att du kan komma att genomföra din verksamhetsförlagda utbildning på någon annan ort än din bostadsort. Placeringsprocessen för den verksamhetsförlagda utbildningen påbörjas tidigt under termin fyra. Du kan också ansöka om att få göra den verksamhetsförlagda utbildningen utomlands.

   

  Läs intervju med Wilma Tiesmaa som läst socionomprogrammet på distans

   

  Fäll ihop
 • Studieplanering och kommunikation; kursplaner och litteraturlistor

  Här hittar du kursplan och litteraturlista till kurser på termin 1:

  Socialt arbete: En introduktion

  Socialt arbete och samhällets organisering

  Socialpolitik, välfärd och sociala problem

  Socialt arbete som forskningsfält

   

  Planera dina studier och håll kontakt

  En distansutbildning erbjuder frihet och flexibilitet men det behövs även egen motivation, engagemang och studiedisciplin. Var aktiv i Canvas, ta initiativ, jobba självständigt med egna uppgifter, bidra till gott samarbete i din basgrupp, ta del av de källor till information och kunskap som finns i lärmiljön och sök relaterad information på webben. Du skapar din egen kunskap när du deltar aktivt och jobbar med kursmaterialet.

  För att hålla takten i studierna är det ett bra tips att göra din egen personliga studieplan. Utgå från schemat, där hittar du alla planerade aktiviteter och examinationer. Håll gärna kontakt med dina kursare och dina lärare. Använd varandra som stöd och hjälp i studierna, ställ frågor, ta kontakt med lärare om du får svårlösta problem och läs din e-post regelbundet. Alla lärarna har ambitionen att ge snabb respons på frågor men arbetar dagtid på vardagar, så det är under de tiderna du kan förvänta dig att få svar.

  Fäll ihop
 • Information från kårföreningen Sosum

  Stort grattis till antagningen till socionomprogrammet vid Umeå Universitet!

  Hej förresten, vi är din kårförening Sosum - Socionomstuderandeföreningen vid Umeå Universitet. Vi tillhör Umeå Studentkår och även Samsek - Samhällsvetarsektionen.

  Sosum styrs av socionomstudenter för alla socionomstudenter på Umeå universitet. Vår prioritet är att du ska få en så bra studiemiljö som möjligt samt att främja det studiesociala, vilket vi gör genom att hålla i olika evenemang. En fördel med att vara kårmedlem är förmånliga rabatter, tillträde till kårhus och mycket mer!

  Ett sådant event är givetvis INSPARKEN!

  Insparks-utskottet har länge haft ett samarbete med Gökböle AB, som utför insparken. Insparken börjar den 2/9, men det går självklart bra att ansluta vid ett senare tillfälle. Både campus- och distansstudenter är välkomna! För mer information om insparken, följ @socionom.ht24 på Instagram!

  För att ta del av samtliga aktiviteter under insparken tillkommer en avgift på 300kr, köp ditt insparkspaket redan nu: https://link.orbiapp.io/29Mq

  Förutom insparksutskottet har vi även ett sportutskott- SAIK, ett overallutskott-, GUSKO, samt ett eventutskott - RUS. Så det finns gott om aktiviteter för er att ta del av, så att säga!

   

  Kontaktinformation

  SOSUM

  ★     @sosumumea - Instagram

  ★     SOSUM - Facebook

  ★     sosum@umeastudentkar.se (Allmänna frågor)

  ★     samo.sosum@umeastudentkar.se (Vid missförhållanden/förbättringsförslag)

  ★     RUS (Sosums eventutskott), rus.sosum@umeastudentkar.se
          Instagram: @rus_umea 

  ★     GUSKO (Sosums overallutskott),  gusko.sosum@umeastudentkar.se
          Instagram: @guskoumea

  ★     SAIK (Sosums sportutskott), saik.sosum@umeastudentkar.se
          Instagram: @sportutskottsosum

   

  Många event kräver kårmedlemsskap, vilket du kan bli genom följande länk:

  https://medlem.umeastudentkar.se/product/karmedlemskap-distans-sosum/

   

  Kom i kontakt med din klass!

  Gå med i din klass-facebookgrupp, följ länken!

  Distans:

  https://www.facebook.com/groups/1390528491646727/

   

  Varmt välkommen till Umeå Universitet och vårt fina program!

  Vi hörs och ses,

  Styrelsen SOSUM

  Fäll ihop

Ny vid Umeå universitet

 • Sök stöd vid funktionsnedsättning

  Sök det pedagogiska stöd du har rätt till på direkten. Då är det fixat när terminen börjar och du bara vill komma i gång med utbildningen.

  Du kan få stöd om du till exempel har dyslexi, adhd eller nedsatt syn. Beroende på dina behov finns olika typer av stöd. Vanligt är att en får anteckningsstöd, längre skrivtid eller anpassning av sitt kursmaterial. Målet är helt enkelt att göra det lättare för dig att plugga på lika villkor.

  Följ länken för att lära dig mer om stödet och hur du ansöker.

  Fäll ihop
 • Se på digitala studiestartsföreläsningar

  Har du inte pluggat hos oss tidigare så kan det vara mycket att komma in i och hålla reda på. Välkommen till våra digitala studiestartsföreläsningar via Zoom den 27–30 augusti, så guidar vi dig genom studiestarten. Vad vill du veta mer om?

  • Ny på universitetet – en överblick
  • Varför finns studentkåren?
  • IT-tjänster för studenter
  • Studera med funktionsnedsättning
  • Hjälp för att söka, skriva och studera
  • Akademiskt skrivande och studieteknik
  • Din hälsa under studietiden
  • Om existentiell hälsa, mening och balans

  Här ser du datum och tid för varje föreläsning

   

  Fäll ihop
 • Beställ ditt UMU-kort

  När du är på något av våra campus kommer du behöva ett UMU-kort. UMU-kortet är personligt och fungerar som passerkort, kopieringskort och lånekort. Allt i ett. För att få tillgång till kortet måste du själv ansöka om det.

  Jag ansöker om UMU-kortet på en gång

  Fäll ihop
 • Ta hjälp av en studievägledare

  Studievägledare är experter på alla möjliga frågor och vi finns som stöd både innan och under studierna. Vad ska man plugga, hur tar man sig in och vilket stöd finns att få? Det kan vara många frågor som snurrar. Om du till exempel har funderingar om dina studier och olika vägval så diskutera med en studievägledare – vi hjälper dig att komma vidare.

  Studievägledningen hjälper dig hitta rätt

  Fäll ihop
 • Bibliotekets tjänster

  Som student kommer du söka information, läsa stora mängder akademisk text och skriva självständiga arbeten. Biblioteket stöttar dig under hela sök- och skrivprocessen. Besök vår drop-in, boka en handledningstid eller fördjupa dig på egen hand i våra guider.

  Upptäck bibliotekets tjänster, både på campus och på distans

  Fäll ihop
 • Fråga Infocenter om något krånglar

  Infocenter, möjligen de bästa vi har. De hjälper dig genom de första veckorna som ny student. Kanske behöver du hjälp med ditt Umu-id, att hitta rätt i lokalerna eller snabbt stämma av med en studievägledare? Och skulle de inte ha ett svar direkt, så vet de var och hur de vägleder dig vidare.

  Infocenter håller till i Universum, huset mitt på Campus Umeå. Det är bara att du hör av dig om något krånglar.

  Hitta till Infocenter (Mazemap)

  Infocenter ger hjälp och stöd

  Fäll ihop

Kontakta oss

Ditt meddelande skickas till Infocenter. Vid behov skickar de vidare till den person som är mer insatt i det som din fråga gäller.

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)