"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Socionomprogrammet

  • Antal högskolepoäng 210 hp
  • Studietid 3,5 år (heltid)
  • Studieform Ges även på distans
  • Starttid Hösttermin 2024

Vill du arbeta med människor? Är du intresserad av relationer och samspelet mellan människa och omgivande samhälle? Som socionom får du möjlighet att hjälpa människor som befinner sig i olika typer av problematiska livssituationer att själva åstadkomma förändringar i sina liv.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.

Viktigt att notera

Du som blivit antagen till socionomprogrammet på campus, Umeå kan inte byta till socionomprogrammet på distans, Umeå.
Du som blivit antagen till socionomprogrammet på distans, Umeå kan inte byta till socionomprogrammet på campus, Umeå. 

Det är olika antagning till campusprogrammet respektive distansprogrammet och du som blivit antagen till något av de bägge programmen har blivit antagen i konkurrens med det urval som sökt campusprogammet respektive distansprogrammet.

Under utbildningen

Socialt arbete utgör programmets huvudområde och grundar sig i kunskap om och en förståelse för samspelet mellan individ och omgivande samhälle. Genom hela utbildningen får du utveckla dina personliga egenskaper och börja forma din yrkesidentitet vilket görs genom praktiska övningar, diskussion och reflektion.

Undervisningens upplägg

Under utbildningens fyra första terminer får du en grundläggande förståelse för de villkor och förutsättningar som ramar in det sociala arbetet och socionomyrket. De tre första terminerna lägger en teoretisk grund, medan vi under termin fyra jobbar bland annat med iscensättning av problematik som du kommer att möta i din roll som professionell socionom. Du får praktiskt prova på yrket under termin fem när du gör verksamhetsförlagd utbildning. Under termin sex fördjupar du dina kunskaper i vetenskaplig metod samt skriver ett examensarbete. På termin sju som är på avancerad nivå läser du en obligatorisk kurs samt några valbara kurser.

Socionomprogrammet kan du läsa antingen på campus i Umeå eller som distansutbildning med ett antal obligatoriska träffar i Umeå varje termin. Intag till utbildningen till campus och på distans sker både vår och höst.

Wilma läser till socionom på distans

Får en bred utbildning på universitetsnivå, utan att lämna hemmaplan.

Handledd verksamhetsförlagd utbildning

Under termin fem gör du en termins handledd verksamhetsförlagd utbildning där du får pröva och utveckla din förmåga att integrera teori med praktik på en riktig arbetsplats. Utbildningen tilldelar dig en placering någonstans i Norrbottens-, Västerbottens- eller Västernorrlands län. Såväl campus- som distansstudenter gör sin praktik i dessa län. Detta innebär att du kan komma att genomföra din verksamhetsförlagda utbildning på någon annan ort än din bostadsort. Du kan också ansöka om att få göra den verksamhetsförlagda utbildningen utomlands.

Studera utomlands

De kurser som främst är aktuella för utlandsstudier är fältförlagda studier som varvas med teoretiska studier utomlands i termin tre och de tillämpade studierna i termin fem. Du kan också diskutera tillgodoräknande av teoretiska kurser utomlands under förutsättning att de ansluter till de kurser som ingår i det program du går.

Läs Socionomprogrammet på campus

Läser du programmet i Umeå kommer du huvudsakligen att ta del av undervisning i olika former vid campus Umeå. Delar av undervisningen kan också komma att ske via vår webbaserade lärplattform, då sitter du på valfri plats där det finns fungerande uppkoppling och deltar i undervisningen.

 

Läs Socionomprogrammet på distans

Läser du socionomprogrammet på distans kommer du att ha olika former av undervisning. Huvudsakligen sitter du på valfri plats där det finns fungerande uppkoppling och deltar i undervisningen via vår webbaserade lärplattform. Du kommer också att träffa dina kurskamrater och dina lärare regelbundet varje termin vid fysiska träffar på campus i Umeå. Distansstudierna har ett antal obligatoriska träffar och du kommer att behöva resa till Umeå tre- till sex gånger per termin, och stanna i en- till tre dagar för fysiska träffar på campus. En del uppgifter och examinationer som du får på kursen kommer du att få presentera på lärplattformen medan andra sker vid de fysiska träffarna i Umeå.

Programöversikt

Termin 1
Socialt arbete: en introduktion; Socialt arbete och samhällets organisering; Socialpolitik, välfärd och sociala problem; Socialt arbete som forskningsfält 1

Termin 2
Social stratifiering; teorier och begrepp i socialt arbete; Teorier om individer och grupper i socialt arbete; Rätten i socialt arbete

Termin 3
Det sociala arbetets målgrupper; Socionomers verksamhetsfält; Vetenskaplig metod i socialt arbete; Socialt arbete som forskningsfält 2; samt valbar kurs: Socialt arbete i ett internationellt perspektiv

Termin 4
Professionella möten och samtal i socialt arbete​; Metoder, handläggning, myndighetsutövning och dokumentation i socialt arbete;  Organisering och ledning i socialt arbete

Termin 5
Handledd verksamhetsförlagd utbildning

Termin 6
Vetenskaplig metod och examensarbete i socialt arbete samt Utvärdering, kunskaps- och verksamhetsutveckling i socialt arbete

Termin 7
På termin 7 finns ett basutbud av valbara kurser. Under termin 6 ges information om vilka kurser som är aktuella kommande termin. Professionellt socialt arbete: samhälleligt förändringsarbete och samverkan, valbara kurser.

 

Efter utbildningen

Som socionom har du en bred arbetsmarknad och kan arbeta inom många olika verksamheter med social anknytning. Inom samtliga områden arbetar socionomen med människor i utsatta situationer av olika slag. Några exempel på arbetsplatser är socialtjänsten, kuratorsverksamhet inom hälso- och sjukvård samt skola, behandlingshem, verksamheter för äldre och funktionshindrade, kriminalvården, försäkringskassa, arbetsförmedling och inom privata verksamheter. Du kan också jobba inom humanitära organisationer både internationellt och nationellt. Eget företagande är ett växande fält inom socialt arbete.

Vill du läsa mer eller forska?

Efter att ha läst Socionomprogrammet kan du om du vill läsa vidare på avancerad nivå. Du kan välja mellan att läsa en magister- eller masterutbildning i socialt arbete. Oavsett om du väljer magister- eller masterutbildningen har du en bra grund för att sedan söka en forskarutbildning i socialt arbete.

Läs mer om vårt magister- masterprogram

Examen

Socionomutbildningen omfattar tre och ett halvt års högskolestudier, 210 hp som leder till en Socionomexamen (Degree of Bachelor of Science in Social Work).

Anmälan och behörighet

Socionomprogrammet, 210 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2024 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Distans

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 71 400 kr. Total studieavgift: 499 800 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1290

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan inte längre anmäla dig.

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 71 400 kr. Total studieavgift: 499 800 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1212

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan inte längre anmäla dig.

Frågor och svar

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för programmet är:
Gudrun Hedberg (programvägledare), Jeanette Nilsson (studieadministratör)