Hoppa direkt till innehållet
printicon

Socionomprogrammet

  • Antal högskolepoäng 210 hp
  • Studietid 3,5 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2018

Vill du arbeta med människor? Är du intresserad av relationer och samspelet mellan människa och omgivande samhälle? Vill du möta och bistå människor som befinner sig i utsatta och problematiska livssituationer? Då är socionomyrket någonting för dig. Du har möjlighet att studera antingen på campus i Umeå eller på distans (från och med vt 2019), med fysiska träffar i Umeå. Under hela termin fem har du handledd verksamhetsförlagd utbildning inom placeringsområdet Västernorrlands-, Västerbottens- eller Norrbottens län. Du kan också välja att göra den verksamhetsförlagda utbildningen utomlands.

Under utbildningen

Som socionom arbetar du med människor som befinner sig i olika typer av problematiska livssituationer. Under utbildningen får du praktiska och teoretiska kunskaper som hjälper dig i ett framtida förebyggande, stödjande och behandlande socialt arbete.

Undervisningens upplägg

Socionomprogrammet genomförs på helfart och omfattar 210 hp. Socialt arbete utgör programmets huvudområde och grundar sig i kunskap om och en förståelse för samspelet mellan individ och omgivande samhälle. Under utbildningens första två år får du en grundläggande förståelse för de villkor och förutsättningar som ramar in det sociala arbetet och socionomyrket. Under termin fyra jobbar vi bl. a med iscensättning av problematik som du kommer att möta i din roll som professionell socionom. Du får praktiskt prova på yrket under termin fem när du gör verksamhetsförlagd utbildning. Under sjätte terminen skriver du ett examensarbete och på termin sju läser du en obligatorisk kurs, samt valbara kurser. Termin sju ges på avancerad nivå. Genom hela utbildningen får du utveckla dina personliga egenskaper och börja forma din yrkesidentitet vilket görs genom färdighetsträning, diskussion och reflektion.

Verksamhetsförlagd utbildning

Du gör en termins handledd verksamhetsförlagd utbildning där du får pröva och utveckla din förmåga att integrera teori med praktik. Utbildningen tilldelar dig en placering någonstans i Norrbottens-, Västerbottens- och Västernorrlands län. Detta innebär att du kan komma att genomföra din verksamhetsförlagda utbildning på någon annan ort än din bostadsort. Placeringsprocessen för den verksamhetsförlagda utbildningen påbörjas tidigt under termin fyra. Du kan också ansöka om att få göra den verksamhetsförlagda utbildningen utomlands.

Studera utomlands

Vi har ett omfattande samarbete med utländska universitet vilket möjliggör studier utomlands under utbildningen.

Läs på campus eller på distans

Socionomprogrammet kan du läsa antingen på campus i Umeå, eller från och med vt 2019 som distansutbildning med ett antal fysiska träffar i Umeå varje termin. Under 2018 går det endast att studera på campus i Umeå. Intag till utbildningen till campus och på distans sker både vår och höst. Socionomutbildningen består av sju terminer. Termin fem gör du en verksamhetsförlagd utbildning och du kan komma att tilldelas placering på annan ort än din bostadsort.

Samma utbildning men olika undervisningsformer

Undervisningen sker på lite olika sätt om man väljer att läsa vid campus i Umeå eller på distans. Läser du programmet i Umeå kommer du huvudsakligen att ta del av undervisning i olika former vid campus Umeå. Delar av undervisningen kan komma att ske via vår webbaserade lärplattform.

Läser du i socionomprogrammet på distans kommer du att ha olika former av undervisning. Huvudsakligen sitter du på valfri plats där det finns fungerande uppkoppling och deltar i undervisningen via vår webbaserade lärplattform. Du kommer också att träffa dina kurskamrater och dina lärare regelbundet varje termin vid fysiska träffar på campus i Umeå. En del uppgifter och examinationer som du får på kursen kommer du att få presentera på lärplattformen medan andra sker vid de fysiska träffarna i Umeå.

Programöversikt

Termin 1
Introduktion till socialt arbete

Termin 2
Socialt arbete, juridik och centrala teorier

Termin 3
Socialt arbete som verksamhetsfält och vetenskap

Termin 4
Socionomers profession, praktik och verksamhetsfält

Termin 5
Handledd verksamhetsförlagd utbildning

Termin 6
Vetenskaplig metod, utvärdering och examensarbete

Termin 7
Fördjupning i socialt arbete

Förteckning över socionomprogrammets alla kurser samt länkar till kursplaner

Terminsbeskrivningar

Efter utbildningen

Som socionom har du en bred arbetsmarknad och kan arbeta inom många olika verksamheter med social anknytning. Inom samtliga områden arbetar socionomen med människor i utsatta situationer av olika slag. Några exempel på arbetsplatser är socialtjänsten, kuratorsverksamhet inom hälso- och sjukvård samt skola, behandlingshem, verksamheter för äldre och funktionshindrade, kriminalvården, försäkringskassa, arbetsförmedling och inom privata verksamheter. Du kan också jobba inom humanitära organisationer både internationellt och nationellt. Eget företagande är ett växande fält inom socialt arbete.

Vill du läsa mer eller forska?

Efter att ha läst Socionomprogrammet kan du om du vill läsa vidare på avancerad nivå. Du kan välja mellan att läsa en magister- eller masterutbildning i socialt arbete. Oavsett om du väljer magister- eller masterutbildningen har du en bra grund för att sedan söka en forskarutbildning i socialt arbete.

Läs mer om vårt magister- masterprogram

Examen

Socionomutbildningen omfattar tre och ett halvt års högskolestudier, 210 hp som leder till en Socionomexamen (Degree of Bachelor of Science in Social Work)

Anmälan och behörighet

Socionomprogrammet, 210 hp

Startar

Hösttermin 2018

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Anmälningskod

UMU-01212

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 16 april 2018. Sen anmälan öppnar den 13 juli 2018 där det finns chans till lediga platser.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Frågor och svar

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen

Kontaktpersoner för programmet är:
Ann-Christin Olsson, socionomprogrammet i Umeå, Gudrun Hedberg socionomprogrammet i Luleå, Skellefteå och Örnsköldsvik