Hoppa direkt till innehållet
printicon

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård

  • Antal högskolepoäng 60 hp
  • Studietid 1 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Vårtermin 2018

Du som läser till ambulanssjuksköterska vid Umeå universitet brinner för att göra skillnad för andra människor. Under utbildningen utvecklar du din kommunikativa förmåga och att arbeta i team. Du tränar på att fatta självständiga beslut om relevanta omvårdnadsåtgärder i akuta situationer, före och under transport, vid överlämnande och rapport, men också på att leda, samverka och prioritera vid allvarliga skadehändelser.

Under utbildningen

Kunskaper inom ambulanssjukvård och omvårdnad är lika aktuellt för dig som arbetar inom äldrevård som inom akut- och ambulanssjukvård. Du fördjupar dina kunskaper, färdigheter och det professionella förhållningssättet - som att kunna identifiera symtom och tecken på ohälsa och att organisera omvårdnaden för att främja patienters och närståendes välbefinnande. Programmet omfattar både teoretiska och praktiska studier i studieuppgifter, övningar, simulering i ambulanshytt och examinationer. Ett examensarbete avslutar utbildningen.

Distans med fysiska träffar

Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Undervisningen sker i huvudsak via internet, och med cirka 8 träffar à 3-5 dagar i Umeå.

Praktik – verksamhetsförlag utbildning

Även om den teoretiska delen av utbildningen sker på distans, kommer du att ha större delen av din praktik på olika orter i Västerbotten. Möjlighet finns att efterfråga praktik på hemorten. Det går dock inte att garantera att platser finns.

Plugga utomlands

Att läsa delar av utbildningen i ett annat land än Sverige ger bra erfarenheter för framtida jobb, och du har flera alternativ att välja mellan – du kan åka både som utbytesstudent och som så kallad "free-mover".

Programöversikt

Efter utbildningen

Efterfrågan på sjuksköterskor inom akutvård förväntas vara mycket stor det närmaste året. Chansen att få jobb är goda för både yrkeserfarna och nyexaminerade sjuksköterskor inom akutsjukvård.

Som ambulanssjuksköterska har du många olika arbetsuppgifter. I en ambulans jobbar man alltid i par. Du kan vara anställd av landsting eller av de privata företag som bedriver ambulansverksamhet på entreprenad.

Plugga vidare

Utbildningen ger behörighet att söka forskarutbildning.

Examen

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård
Medicine magisterexamen

Anmälan och behörighet

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård, 60 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2018 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

Vårtermin 2018

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Distans

Studietakt

100%

Behörighet

För tillträde till utbildningen krävs: Svensk legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp varav minst 15 hp examensarbete (motsvarande) eller motsvarande utländsk examen. Yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3. Undantag kan beviljas för dig med svenska som modersmål eller motsvarande. Saknas formell behörighet kan andra betydelsefulla kunskaper och erfarenheter, s.k. reell kompetens, prövas.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-03001

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 16 oktober 2017. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen

Programmet ges av
Institutionen för omvårdnad samt institutionen för integrativ medicinsk biologi