Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Turismprogrammet

 • Antal högskolepoäng 180 hp
 • Studietid 3 år (heltid)
 • Starttid Hösttermin 2021

Turism är en av världens snabbast växande näringar, och en av de viktigaste sektorerna i ekonomin. Här behövs fler välutbildade medarbetare på positioner som beslutsfattare och planerare med kunskaper om strategisk utveckling. Turismnäringen är en spännande och internationell sektor som ställer stora krav på din kompetens. Turismprogrammet ger dig färdigheterna för att arbeta strategiskt med planerings- och utvecklingsfrågor i såväl privat som offentlig sektor, i Sverige och utomlands.

Film: Turismprogrammet
Turismprogrammet

skapa framtidens destinationer

Under utbildningen

Utbildningen är en bred samhällsvetenskaplig utbildning med inslag från flertalet olika vetenskapliga ämnesdiscipliner. Programmet ger dig en examen i huvudämnet Kulturgeografi (samhällgeografi), där fokus ligger på det geografiska perspektivet på turism. Exempel på frågeställningar kan vara hur turismen har olika förutsättningar, effekter och utfall beroende på var någonstans det sker. Andra ämnen som är involverade i programmet är Företagsekonomi och Nationalekonomi.

Programupplägg

Termin 1

Under den första terminen introduceras du i det geografiska perspektivet på turism samt hur turism spelar en viktig roll på olika platser. Du studerar turism som fenomen samt de förutsättningar, möjligheter och påverkan som turismen har på olika destinationer. Även en kurs i evenemang ingår, där fokus ligger på evenemangens betydelse för destinationers utveckling.

Termin 2 - 3

Den andra terminen ägnas åt grundkurser i kulturgeografi där olika teman, relevanta för turism och turismutveckling behandlas. Dessa är Ekonomisk- och social geografi samt befolkningsgeografi. Under termin tre, introduceras du i ämnet företagsekonomi, där viktiga färdigheter som affärsutveckling, marknadsföring och ledarskap lärs ut. Du läser även en kurs i Revenue management, där fokus ligger på hur man skall optimera intäkter i en näring som präglas av skiftande efterfrågan.

Termin 4 - 5

Under den fjärde terminen läser du en kurs om detaljhandelns geografi där symbiosen mellan handel och turism analyseras. Efter detta läser du en kurs i vetenskapliga metoder där syftet är att lära ut ett vetenskapligt angreppssätt samt hur man besvarar samhällsvetenskapliga frågeställningar. Termin fem innehåller en kurs i Geografiska informationssystem (GIS) som är datorbaserad analys av geografisk information. En kurs i Nationalekonomi ingår där en översikt ges över turismnäringens samhällsekonomiska betydelse samt om metoder för att beräkna turismekonomiska effekter.

Termin 6

Under den sista terminen ges en kurs i turismplanering, som behandlar planering och utveckling av turismdestinationer. Slutligen skriver du ett examensarbete, som går ut på att göra en egen studie inom ett valt område och där du lär dig att applicera den kunskap du tagit till sig under din utbildning på ett problem. Examensarbetet är en möjlighet att fördjupa sig i ett område du själv är speciellt intresserad av. Här finns även stor möjlighet att samarbeta med en extern organisation eller företag. Under utbildningens gång varvas teoretiska inslag med exkursioner och studiebesök.

Kontakt med näring och forskning

Utbildningen har nära kontakt med turismnäringen, där gästföreläsare kontinuerligt besöker utbildningen. Många av de uppgifter och övningar som finns i de olika kurserna är riktiga exempel som är förankrade i turismnäringen. Utbildningen har även en god förankring i turismforskningen i Sverige och internationellt, då lärare på utbildningen även är aktiva forskare. Kulturgeografiska institutionen vid Umeå universitet är en av de absolut starkaste forskningsmiljöerna inom turism i Sverige och Norden.

Lärare och forskare inom Turism

Dieter Müller, Professor
Carina Keskitalo, Professor
Roger Marjavaara, Docent
Linda Lundmark, Docent
Doris Carson, Forskarassistent
Marco Eimermann, Forskarassistent
Cenk Demiroglu, Postdoktor

Experter inom turist och besöksnäringen vid Umeå universitet

 

 Studera utomlands

Du har även möjlighet att studera utomlands genom att ansöka om utbytesplats vid ett av våra partneruniversitet. I dag har vi avtal med universitet i flera länder såsom Island, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Polen, Spanien, och Finland. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vårt utbytesprogram och uppmuntrar studenter att läsa en termin utomlands, speciellt om du tänkt arbeta i en så internationell bransch som turism. De universitet vi har avtal med är erkänt duktiga på turismforskning och ger kurser på engelska.

Mer om studier utomlands

Programöversikt

Termin 1
Introduktion till turism 15 hp
Destinationer 7,5 hp
Evenemang 7,5 hp

Termin 2
Ekonomisk och social geografi 15 hp
Befolkningsgeografi 15 hp

Termin 3
Entreprenörskap och företaget i samhället 15 hp
Revenue management 7,5 hp
Ledarskap 7,5 hp

Termin 4
Detaljhandelns geografi 15 hp
Kulturgeografiska metoder 15 hp

Termin 5
Turism-GIS 15 hp
Turismekonomi 15 hp

Termin 6
Turismplanering 15 hp
Examensarbete i kulturgeografi 15 hp

Efter utbildningen

Resandets förutsättningar och konsekvenser är många och kräver allt större kunskap om samspelet mellan turister, samhälle och miljö. Turismprogrammet förbereder dig för att arbeta strategiskt med analys-, utrednings- och planeringsarbete i offentlig förvaltning, privata företag eller i eget företag med verksamhet inom turism. Du kan även arbeta inom konsultverksamhet specialiserad mot turism- och besöksnäringen. Flertalet av våra före detta studenter har idag ledande positioner inom Svensk turismnäring.

Studier på avancerad nivå

Utbildningen förbereder dig också för studier på avancerad nivå (exempelvis vårt eget Master in tourism) och efterföljande studier på forskarutbildningsnivå.

Arbetsmarknad

Efter examen från Turismprogrammet och med en examen i huvudämnet kulturgeografi är du eftertraktad på arbetsmarknaden. Turismprogrammet leder till varierande och spännande arbetsuppgifter där du kombinerar dina kunskaper om turism, samhällsutveckling och miljö. Arbetsgivare kan vara statliga verk och myndigheter som Naturvårdsverket men också länsstyrelser, regioner, kommuner och turistorganisationer. Det kan också handla om privata företag inom turism, t.ex. konsultföretag, transportföretag, researrangörer eller hotell. Kanske väljer du att starta eget konsultbolag eller bli en av landets många turismentreprenörer. Merparten av avgångsstudenterna har ett kvalificerat arbete kort tid efter sin examen. Vi har flertalet före detta studenter som idag befinner sig på nyckelpositioner inom turismnäringen i Sverige. Tillväxtverket, den statliga myndigheten för turismen, bedömer att kunskapsbehovet inom turismnäringen är stort och kommer att vara så under överskådlig tid.Vanliga jobb du kan få är inom;

 • Samhällsplanering
 • Destinationsutveckling och strategisk planering
 • Produktutveckling inom turism
 • Utredning
 • Internationellt arbete med turismfrågor
 • Hotellnäringen
 • Reseproduktion
 • Turoperatörer
 • Travel management
 • Transporter
 • Konsultföretag
 • Entreprenörskap

Examen

Filosofie kandidatexamen. Huvudområde: kulturgeografi Inriktning: turism.

Anmälan och behörighet

Turismprogrammet, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2021

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Anmälningskod

UMU-P1238

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2021 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 april 2021.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Institutionen för geografi
Kontaktperson för programmet är:
Roger Marjavaara