Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hjälp och stöd med studierna

När du är student hos oss finns det en hel del stöd och hjälp du kan få så att din studietid blir så bra som möjligt. Kanske vill du diskutera med någon hur du bäst lägger upp dina studier, få tips om hur man skriver en bra uppsats eller har funktionsnedsättning och därför behöver pedagogiskt stöd.

Studieverkstad - för framgångsrika studier

Till Studieverkstaden kan du vända dig om du vill bli bättre på att skriva akademiskt, söka information, hantera referenser, hålla muntliga presentationer, läsa kurslitteratur eller anteckna. Du kan även få praktiska tips på hur du strukturerar ditt pluggande på bästa sätt. Studieverkstaden erbjuder föreläsningar, workshoppar, online-material samt individuell handledning (bokad/drop-in). Du som studerar vid Umeå universitet (campus/distans) är välkommen att kostnadsfritt ta del av utbudet.

Läs mer om Studieverkstaden

Studenthälsan – hälsa och livsstil

Studenthälsan finns för alla studenter och jobbar förebyggande och hälsofrämjande. Du kan vända dig till Studenthälsan med frågor som rör din fysiska, psykiska och psykosociala hälsa eller din livsstil. Studenthälsan ger stöd för studenter individuellt och i grupp och ordnar föreläsningar på olika teman. Om du vill få en stund av återhämtning och vila kan du göra ett besök i Aurora – Studenthälsans ljusa och lugna rum för studenter.

Läs mer om Studenthälsan

Funktionsnedsättning – stöd under studietiden

Om du har rörelsehinder, dyslexi eller annan bestående funktionsskillnad kan du få stöd i studiesituationen när du studerar vid Umeå universitet. Ansök om stöd i god tid — gärna samtidigt som du söker din utbildning.

Läs mer om stöd för funktionsnedsättning

Dina rättigheter och skyldigheter

Universitetet är en statlig myndighet som regleras av lagar och förordningar, framför allt av högskolelagen och högskoleförordningen. Det finns också regler och riktlinjer som bara gäller för Umeå universitetet. Läs mer om vilka rättigheter och skyldigheter du har som student genom att klicka på länken nedan.

Läs mer om dina rättigheter och skyldigheter

Kårer och studentföreningar

Studentkårerna är till för alla studenter och fungerar som ett slags fackförbund med uppgift att ta tillvara studenternas rättigheter. Vid Umeå universitet finns tre studentkårer – Umeå studentkår, Umeå naturvetar- och teknologkår och Umeå medicinska studentkår.

Läs mer om kårer och studentföreningar

Om något krånglar kan du alltid vända dig till Infocenter

När du studerar kommer du ibland att behöva olika slags hjälp. Du kan alltid vända dig till Infocenter med dina frågor, exempelvis om att hitta på campus, Umu-kortet eller för att få hjälp att söka utbildningar via våra besöksdatorer. Här kan du komma på drop-in till studievägledare eller Studenthälsan

Till Infocenter vänder du dig också för att till exempel hämta parkeringskort eller köpa kontorsmaterial och profilprodukter. Det finns även servicecenter eller husservice på alla campus som kan hjälpa dig med praktiska frågor.

Läs mer om Infocenter

 

Kontaktformulär

Ditt meddelande skickas till Infocenter, som vid behov vidarebefordrar det till någon som är mer insatt i det som din fråga gäller.

Universitetet är en myndighet. Meddelanden som du skickar här sparas och blir en allmän handling. Läs på umu.se/gdpr om hur vi hanterar personuppgifter.