Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Ekonomisk historia

Ekonomisk historia är en vetenskap som studerar ekonomiska fenomen under olika historiska epoker. Ytterst kan det sägas handla om hur olika människor under skilda tider tillgodosett sina egna och samhällets grundläggande försörjningsbehov.

Reportage

COP25 – "En stor besvikelse"
COP25 – "En stor besvikelse"

Klimatkonferensen COP25 är avslutad. Men hur gick det? Forskare från Umeå universitet har analyserat.

Kvinnosatsningen Algots Nord blev ett stort misslyckande
Kvinnosatsningen Algots Nord blev ett stort misslyckande

Lena Andersson-Skog har skrivit om industrisatsningen Algots Nords uppgång och fall.

Nyheter

Omfattande nätverk reglerade konkurrerande företag
Omfattande nätverk reglerade konkurrerande företag

Konkurrens och nätverkande företag emellan går hand i hand när marknader utvecklas, visar ny avhandling.

Forskningsprojekt

Norrländska köpsågverk i skogsindustrins globalisering.
Forskningsämne: Ekonomisk historia
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
The dynamics of public welfare: industrial accident insurance in Sweden, 1880-1939
Forskningsämne: Ekonomisk historia
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att satsa på framtiden? Den statliga kreditpolitiken och småföretagen 1933–1970.
Forskningsämne: Ekonomisk historia
Tid 1 september 2017 till 31 augusti 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

Utbildningspolicy och ungas övergångar
Profilen forskar om utbildningspolicy och utbildningspolitik och ungas karriärer.