Hoppa direkt till innehållet
printicon

Ekonomisk historia

Ekonomisk historia är en vetenskap som studerar ekonomiska fenomen under olika historiska epoker. Ytterst kan det sägas handla om hur olika människor under skilda tider tillgodosett sina egna och samhällets grundläggande försörjningsbehov.

Reportage

Forskar om byars framtid
Forskar om byars framtid

Forskarparet Doris och Dean Carson utmanar den traditionella synen på glesbygden genom sin forskning.

Profilområden och forskargrupper

Utbildningspolicy och ungas övergångar
Profilen forskar om utbildningspolicy och utbildningspolitik och ungas karriärer.