Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

En hållbar framtid

År 2015 antog världens ledare FN:s 17 globala utvecklingsmål – Agenda 2030. Nu är det tio år kvar till målen ska vara uppfyllda. För att bidra med vetenskapliga fakta och nyansera bilden av utvecklingen riktar universitetet i år ett särskilt fokus på forskning som bidrar till en hållbar värld.

De globala målen inom Agenda 2030 är ambitiösa och universella, och ska bidra till en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Vid Umeå universitet bedrivs mångvetenskaplig och stark forskning inom hållbarhet och hållbar utveckling – det handlar om allt från framtida energikällor, antibiotikaresistens och nya behandlingsformer mot cancer, till vad som ligger i själva hållbarhetsbegreppet, hur klimatförändringar påverkar vår hälsa, och på vilket sätt vi som enskilda individer kan leva mer hållbart.

Umeåforskning för en hållbar värld

Kemin som gör bensin av etanol
Kemin som gör bensin av etanol

Jyri-Pekka Mikkolas forskargrupp har uppfunnit förnybar bensin. Klarar de steget från labb till tillverkning?

"Hållbarhet kräver ett systemtänk"
"Hållbarhet kräver ett systemtänk"

H&M:s nya vd Helena Helmersson har länge arbetat med att göra hållbarhet till en central fråga.

Från skitig industri till miljöanpassat företag
Från skitig industri till miljöanpassat företag

Ann-Kristin Bergquist forskar om klimatomställningen inom näringslivet.

En hållbar värld för framtida människor
En hållbar värld för framtida människor

Idén om hållbarhet tar hänsyn till framtidens människor. Men vilka är de? Frågan intresserar Kalle Grill.

Allvarligt läge för folkhälsan
Allvarligt läge för folkhälsan

Peter Byass är en av Umeåforskarna som medverkar till globala hälsorapporten Lancet Countdown.

Blandskog är framtiden
Blandskog är framtiden

Rätt blandad blandskog är mer värdefull än dagens monokulturer. Det visar ekologen Micael Jonssons forskning.

Så kläcktes idén om hållbar utveckling
Så kläcktes idén om hållbar utveckling

Ulf Holmgren om FN-rapporten ”Vår gemensamma framtid” som kraftigt format synen på hållbarhet.

Politisk misstro ett hot mot klimatarbetet
Politisk misstro ett hot mot klimatarbetet

Brist på tillit till politiker och det politiska systemet leder till svagt stöd för fossilbränsleskatter.

Mycket mer ätbar mat kan räddas
Mycket mer ätbar mat kan räddas

Gastronomiprogrammet gjorde gemensam sak med ett avfallsbolag för att och minska matsvinnet.