"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Avhandlingar

Forskningsrapporter i statsvetenskap vid Umeå universitet, 2024:2
Henriksson, Andreas
Umeå: Umeå University 2023
Eriksson, Karolina I. A.
Research report in mathematical statistics, 74/23
Fries, Niklas
Umeå economic studies, 1012
Bäckström, Peter
Umeå: Umeå universitet 2023
Norman, Sven
Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 132
Siljebo, Josef
Umeå: Umeå Universitet 2021
Lidman, Johan
Umeå: Umeå Universitet 2021
Karlsson, Edvin
Umeå: Umeå University 2021
Puttige, Anjan Rao
Umeå economic studies, 965
Bäckström, Peter
Umeå University medical dissertations, 2030
Pusa, Susanna

Tidigare avhandlingar

Etnologiska skrifter, 65
Fredriksson, Daniel
Report / UMINF, 17.16
Zechner, Niklas
Umeå: Umeå universitet 2017
Borén, Eleonora
Umeå: Umeå universitet 2016
Vesterberg, Jimmy
Umeå University medical dissertations, 1776
Hägg, David
Umeå: Umeå University 2015
Wang, Da
Studier i företagsekonomi. Serie B, 87
Roth, Philip
Umeå: Umeå universitet 2014
Vesterberg, Jimmy
Doctoral thesis / Umeå University, Department of Mathematics, 54
Larsson, Karl
Umeå economic studies, 840
Holmberg, Ulf
Umeå: Department of mathematics and mathematical statistics 2011
Jakobsson, Håkan
Research report in mathematics, 1
Larsson, Karl

Artiklar om nya avhandlingar

Djupinlärning ger relevanta annonser utan att spåra användaren
Publicerad: 2024-05-02

Så kan AI användas för att kategorisera nyhetsartiklar och förbättra kontextuell annonsering.

Industrins digitala omvandling
Publicerad: 2024-04-29

Industrierna står inför en omvälvande förändring av nya teknologier i den snabbt digitaliserande eran.

Religiös världsbild formar arbetet mot människohandel
Publicerad: 2024-04-25

Ny avhandling: Så påverkas kristna organisationers arbete av religiösa övertygelser och nätverk.

Bättre kvalitet i tillverkningsindustrin med datadrivna metoder
Publicerad: 2023-05-24

Volvo och Umeå universitet visar i en ny avhandling hur kvalitetsproblem i tillverkningen kan förebyggas.

Fjällsjöars djup avgör fiskarnas storlek
Publicerad: 2023-02-09

Avhandling från Företagsforskarskolan kan leda till bättre fiskeförvaltning i fjällen.

Bättre förståelse av livscykelanalys kan ge mindre klimatpåverkan
Publicerad: 2022-10-04

Rätt verktyg behövs för att minska globala utsläpp vid viktiga investeringsbeslut, visar ny avhandling.

Så kan värmesystemet minska koldioxidutsläpp och energikostnad
Publicerad: 2021-10-11

Anjan Rao Puttige, Företagsforskarskolan, använde sjukhuset NUS som fallstudie i sin avhandling.

Bubblor hjälper fiskar att hitta rätt
Publicerad: 2021-08-27

Bubbelbarriär leder fisk från farliga passager i utbyggda älvar visar Johan Leander vid Företagsforskarskolan.

Ortnamn i Jämtland avslöjar medeltida bebyggelseexpansion
Publicerad: 2021-03-22

Varför heter en by det ena eller det andra? Svaren finns att få i en ny avhandling av Josefin Devine.

Metallföroreningar i vattenmiljön påverkar även fåglar på land
Publicerad: 2021-02-12

Johan Lidman visar i sin avhandling att metaller i vatten ger negativa effekter på insektsätande fåglar.

Ny avancerad reningsteknik förbättrar avloppsvattenkvalitet
Publicerad: 2020-11-26

En elektroperoxonprocess, som ger bättre reningseffekt än ozonering, är i fokus i Majids avhandling.

Vidtar vi rätt åtgärder för att skapa en cirkulär ekonomi?
Publicerad: 2020-11-16

Ny avhandling analyserar effekter av åtgärder och incitament som ska främja en cirkulär ekonomi.

Ny flisningsmetod leder till effektivare användning av vedråvara
Publicerad: 2020-08-19

De första stegen är viktiga för att öka utbytet från skogsråvaran skriver Jessica Timmerfors i sin avhandling.

Testar designade kolmaterial för att rena avloppsvatten
Publicerad: 2019-05-15

Mirva Niinipuu visar att de undersökta kolens kapacitet att avskilja organiska vattenföroreningar var låg.

Implementering av familjecentrerat förhållningssätt i hemsjukvård
Publicerad: 2019-05-14

Susanna Pusa har studerat utbildning av sjuksköterskor i familjecentrerade samtal för hemsjukvård.

Utvinningsindustrier påverkar urfolk negativt
Publicerad: 2017-02-06

Kristina Sehlin MacNeil har utvecklat idéer som inbegriper urfolkens egna perspektiv på dessa konflikter.

Tallolja och terpentin – inte längre massabrukens biprodukter
Publicerad: 2014-12-01

Mikhail Golets har utvecklat nya heterogena katalytiska material för att omvandla tallolja,

Effektivare tillverkning av grönt drivmedel
Publicerad: 2013-11-21

Adnan Cavka försvarar sina resultat vid Umeå universitet fredagen den 29 november.

Proteinet plasminogen kan ge bot åt kroniska sår
Publicerad: 2013-05-20

Enligt Yue kan plasminogen bli ett nytt läkemedel för kronisk sårbehandling för miljontals patienter.

Ny metod ökar förståelsen för vetenskapliga data
Publicerad: 2012-06-07

Tommy Löfstedt beskriver matematiska metoder för att dela upp stora mängder data från experiment.

Hur banker presterar och agerar vid en finanskris
Publicerad: 2012-04-26

Ulf Holmberg visar att banker med stark lokal ställning uppvisar bättre resultat vid lågkonjunktur.

Första doktorsavhandlingen inom Företagsforskarskolan
Publicerad: 2011-06-08

Matematiker Håkan Jakobsson försvarar den första doktorsavhandlingen inom Företagsforskarskolan.

Senast uppdaterad: 2023-02-16