"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Affilierade forskare

Utöver de som är anställda inom forskargruppen finns också ett antal affilierade forskare som på ett eller annat sätt bidrar till forskningen inom de samhällsorienterade ämnenas didaktik. De presenteras nedan.

Björn Norlin, Institutionen för idé- och samhällsstudier (forskare, historia med utbildningsvetenskaplig inriktning)

Carina Hjelmér, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (universitetslektor i pedagogiskt arbete)

Carola Nordbäck, Institutionen för idé- och samhällsstudier (docent, universitetslektor, religionsvetenskap och teologi)

Daniel Lindmark, Institutionen för idé- och samhällsstudier (professor i kyrkohistoria och historia med utbildningsvetenskaplig inriktning)

Eva Sundström, Sociologiska institutionen samt Centrum för skolledarutveckling (universitetslektor i sociologi)

Frida Grimm, Liljaskolan samt Pedagogiska institutionen (gymnasielärare i samhällskunskap och tyska samt gästlärare på universitetet)

Henrik Åström Elmersjö, Institutionen för idé- och samhällsstudier (forskare, historia med utbildningsvetenskaplig inriktning)

Johan Hansson, Institutionen för idé- och samhällsstudier (forskare, historia med utbildningsvetenskaplig inriktning)

Karin Sporre, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (professor i pedagogiskt arbete)

Katarina Kärnebro, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (universitetslektor)

Lina Spjut, Pegdagogiska institutionen (universitetslektor, pedagogik)

Marco Eimermann, Institutionen för geografi och ekonomisk historia (forskare, kulturgeografi)

Maria Rönnlund, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (docent, universitetslektor i pedagogiskt arbete).

Mimmi Norgren Hansson, Institutionen för idé- och samhällsstudier (doktorand i religionsvetenskap)

Niklas Eklund, Statsvetenskapliga institutionen (docent, universitetslektor, statsvetenskap)

Per-Åke Rosvall, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (docent, universitetslektor i pedagogiskt arbete)

Peter Norlander, Dragonskolan (gymnasielärare i filosofi, historia, religionskunskap, samhällskunskap samt fil lic i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning).

Pär Isling, Statsvetenskapliga institutionen samt Centrum för skolledarutveckling (universitetslektor)

Rasmus Karlsson, Statsvetenskapliga institutionen (docent, universitetslektor, statsvetenskap)

Senast uppdaterad: 2018-12-04