"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Energieffektivisering

Forskargrupp Forskningen i denna grupp syftar till att effektivisera energianvändning av begränsade resurser, vilket krävs för hållbar utveckling både lokalt och globalt.

Under de senaste åren har både klimatproblemet och problemet med begränsade resurser blivit konkret och tydligt för alla. Allt effektivare användning av våra begränsade resurser krävs för en hållbar utveckling, både lokalt och globalt.

Begränsade tillgångar på fossila bränslen och stor klimatpåverkan vid förbränning av dessa bränslen samt större användning av el på grund av överkonsumtion och ökad levnadsstandard har gjort att man satsar mer och mer på effektivare energianvändning. Byggnadssektorn globala energianvändning utgör ungefär 40 procent och ungefär samma förhållande gäller även för Sverige.

Det finns många sätt att minska energianvändningen i en byggnad utan att samtidigt försämra komforten. Energieffektivisering för byggnader innebär: mindre miljöpåverkan, lägre totalkostnad, högre bekvämlighet, försäkran mot höjda energipriser och uppfyllande av lagar och krav.

Energieffektivisering av byggnader

Energieffektiviseringsgruppen (EEG) har en mångårig och bred kompetens och erfarenhet inom området energieffektivisering. Den pågående forskning och utvecklingsverksamhet som bedrivs inom gruppen har sin tyngdpunkt mot slutanvändning av energi i byggnader, men också mot industri och fjärrvärme. Huvudfokus är effektivisering av energianvändning och värmeöverföring.

Arbetet baseras på laborativa undersökningar och fältmätningar i nybyggda och åtgärdade byggnader. Viktiga områden som också ingår är studier av inomhusmiljö och hur olika aktörer agerar. Syftet är att utveckla kraftfullare metoder och metodik för utvärdering, validering och styrning mot ökad energieffektivitet.

Många av våra forskningsprojekt är tvärvetenskapliga och berör ofta flera olika discipliner inom energi- och byggteknik, alltifrån primär energiomvandling (produktion), distribution och slutanvändning av energi.

Kontaktinformation

Thomas Olofsson
Umeå Universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Teknikhuset, B221

Tel:  +46 90 7866710

Mobil:  070-340 64 21

Forskningsmedel


Formas

Energimyndigheten

E2B2

Kempestiftelserna

SBUF

Interreg Nord

Nordic Periphery Arctic Program

Kolarctic

Horizon 2020

Tillväxtverket

Vinnova

Interreg Botnia-Atlantica

Länsstyrelsen i Västerbotten

Företagsforskarskolan vid Umeå Universitet

AB Bostaden I Umeå

Umeå Energi

Kompetenscentrum FV

Ett gemensamt kompetenscentrum mellan Umeå Energi AB (UE) och Institutionen för tillämpad fysik och elektronik (TFE)

Umeå universitet genom institutionen för tillämpad fysik och elektronik, har under en lång tid haft ett nära samarbete med Umeå Energi AB, vad avser examensarbeten, studiebesök samt olika forsknings- och samverkansprojekt.
Detta samarbete har nu formaliserats genom bildandet av ett gemensamt kompetenscentra inom fjärrvärme, för forskning, utveckling och tillämpning samt utbildning i Umeå.

Syftet med kompetenscentrat är att bidra till

En ömsesidig kompetensutveckling
Att tillgodogöra ny teknik, forskningsrön och erfarenheter
Att utveckla och implementera nya lösningar och system
Att optimera existerande system för att bidra till en effektivare användning av fjärrvärme
Att anpassa nuvarande och framtida system för att kunna möta de förändringar som samhällets klimatanpassning ger upphov till.

 

 

Forskningsledare

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Forskningsområde

Byggteknik, Energiteknik

Aktiva forskningsprojekt

Initierande av ett samhällsengagemang för hållbar energirenovering av småhus
Forskningsområde: Energiteknik
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Förbättrad hållbarhet för bebyggd miljö genom samverkan och digitalisering
Forskningsområde: Energiteknik
Tid 1 oktober 2020 till 30 september 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mot nära-noll energiprestanda för historiska byggnader
Forskningsområde: Byggteknik, Energiteknik
Tid 1 juni 2019 till 31 maj 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Cirkulär Ekonomi - Nya möjligheter för träbyggnadsbranschen
Forskningsområde: Byggteknik, Energiteknik
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Miljömässiga prestandamått för att bedöma hållbart byggande från ett livscykelperspektiv
Forskningsområde: Byggteknik, Energiteknik
Tid 1 september 2017 till 31 maj 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt
Demonstration av fjärde generationens fjärrvärme på universitetsområdet i Umeå
Forskningsområde: Energiteknik, Fysik
Tid 1 juni 2017 till 1 september 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt
Increasing Competence in Northern Building
Forskningsområde: Byggteknik, Energiteknik
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
E-lighthouse
Forskningsområde: Byggteknik, Energiteknik
Tid 1 april 2015 till 30 april 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ny metod för mätning av värmeförlust från byggnader
Forskningsområde: Byggteknik, Energiteknik
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Umeå som testbädd för hållbar stadsutveckling
Tid 30 december 2014 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
SCOPE
Forskningsområde: Byggteknik, Energiteknik
Tid 1 januari 2011 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt

Publikationer

Wikman, Tobias; Olofsson, Thomas; Nair, Gireesh
Journal of Building Engineering, Elsevier 2023, Vol. 64
Lu, Chujie; Li, Sihui; Gu, Junhua; et al.
Energy and Buildings, Elsevier 2022, Vol. 264
Puttige, Anjan Rao; Andersson, Staffan; Östin, Ronny; et al.
Renewable & sustainable energy reviews, Elsevier 2022, Vol. 168
Ohlsson, K.E. Anders; Nair, Gireesh; Olofsson, Thomas
Eceee 2022 Summer Study on energy efficiency: agents of change, Stockholm: European Council for an Energy Efficient Economy (ECEEE) 2022 : 633-639
Mattsson, Moa; Lundberg, Liv; Olofsson, Thomas; et al.
Sustainable cities and society, Elsevier 2022, Vol. 76
Nydahl, Helena; Andersson, Staffan; Åstrand, Anders P.; et al.
Energies, MDPI 2022, Vol. 15, (20)
Nair, Gireesh; Verde, Leo; Olofsson, Thomas
Indoor Air, Wiley-Blackwell 2022, Vol. 32, (12)
Cheng, Xiaogang; Hu, Fei; Yang, Bin; et al.
Energy and Buildings, Elsevier 2022, Vol. 255
Zhang, Ying; Zhao, Chenbo; Olofsson, Thomas; et al.
Energy and Buildings, Elsevier 2022, Vol. 255
Zhang, Ying; Zhao, Chenbo; Olofsson, Thomas; et al.
Sensors, MDPI 2022, Vol. 22, (23)
Yang, Bin; Yang, Shuang; Lv, Zhihan; et al.
E3S web of conferences
Feng, Kailun; Lu, Weizhuo; Penaka, Santhan Reddy; et al.
E3S web of conferences
Zhang, Ying; You, Tao; Wen, Xiaoqi; et al.
E3S web of conferences
Zhou, Hongxia; Andersson, André; Olofsson, Thomas
Green Arctic Building

Besök i september av projektpartner från Green Artic Building (GrAB) hos TFE

IHBI-lab erhåller 3,3 miljoner kronor

En laborativ studie av interaktion mellan energieffektiva åtgärder i byggnader och boendes beteenden

Minskad energianvändning i historiska byggnader

Möte inom projektet Energy Pathfinder med deltagare från flera länder.

Senast uppdaterad: 2023-01-12