Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon

Energieffektivisering

Forskningen i denna grupp syftar till att effektivisera energianvändning av begränsade resurser, vilket krävs för hållbar utveckling både lokalt och globalt.

Under de senaste åren har både klimatproblemet och problemet med begränsade resurser blivit konkret och tydligt för alla. Allt effektivare användning av våra begränsade resurser krävs för en hållbar utveckling, både lokalt och globalt.

Begränsade tillgångar på fossila bränslen och stor klimatpåverkan vid förbränning av dessa bränslen samt större användning av el på grund av överkonsumtion och ökad levnadsstandard har gjort att man satsar mer och mer på effektivare energianvändning. Byggnadssektorn globala energianvändning utgör ungefär 40 procent och ungefär samma förhållande gäller även för Sverige.

Det finns många sätt att minska energianvändningen i en byggnad utan att samtidigt försämra komforten. Energieffektivisering för byggnader innebär: mindre miljöpåverkan, lägre totalkostnad, högre bekvämlighet, försäkran mot höjda energipriser och uppfyllande av lagar och krav.

Energieffektivisering av byggnader

Energieffektiviseringsgruppen (EEG) har en mångårig och bred kompetens och erfarenhet inom området energieffektivisering. Den pågående forskning och utvecklingsverksamhet som bedrivs inom gruppen har sin tyngdpunkt mot slutanvändning av energi i byggnader, men också mot industri och fjärrvärme. Huvudfokus är effektivisering av energianvändning och värmeöverföring.

Arbetet baseras på laborativa undersökningar och fältmätningar i nybyggda och åtgärdade byggnader. Viktiga områden som också ingår är studier av inomhusmiljö och hur olika aktörer agerar. Syftet är att utveckla kraftfullare metoder och metodik för utvärdering, validering och styrning mot ökad energieffektivitet.

Många av våra forskningsprojekt är tvärvetenskapliga och berör ofta flera olika discipliner inom energi- och byggteknik, alltifrån primär energiomvandling (produktion), distribution och slutanvändning av energi.

 

Kontaktinformation


Thomas Olofsson
Umeå Universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Teknikhuset, B221

Tel:  +46 90 7866710

Mobil:  070-340 64 21

Forskningsmedel


Formas

Energimyndigheten

E2B2

Kempestiftelserna

SBUF

Interreg Nord

Nordic Periphery Arctic Program

Kolarctic

Horizon 2020

Tillväxtverket

Vinnova

Interreg Botnia-Atlantica

Länsstyrelsen i Västerbotten

Företagsforskarskolan vid Umeå Universitet

AB Bostaden I Umeå

Umeå Energi

Kompetenscentrum FV


Ett gemensamt kompetenscentrum mellan Umeå Energi AB (UE) och Institutionen för tillämpad fysik och elektronik (TFE)

Umeå universitet genom institutionen för tillämpad fysik och elektronik, har under en lång tid haft ett nära samarbete med Umeå Energi AB, vad avser examensarbeten, studiebesök samt olika forsknings- och samverkansprojekt.
Detta samarbete har nu formaliserats genom bildandet av ett gemensamt kompetenscentra inom fjärrvärme, för forskning, utveckling och tillämpning samt utbildning i Umeå.

Syftet med kompetenscentrat är att bidra till

En ömsesidig kompetensutveckling
Att tillgodogöra ny teknik, forskningsrön och erfarenheter
Att utveckla och implementera nya lösningar och system
Att optimera existerande system för att bidra till en effektivare användning av fjärrvärme
Att anpassa nuvarande och framtida system för att kunna möta de förändringar som samhällets klimatanpassning ger upphov till.

 

+ Project


+Project: innovationsprojekt för små och medelstora företag i Norr- och Västerbotten

 

 

Forskningsledare

Publikationer

Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS) 2020, Vol. 142, (16) : 7584-7590
Zhang, Ying; Yao, Mingguang; Du, Mingrun; et al.
Energies, MDPI 2020, Vol. 13, (1)
Ramirez-Villegas, Ricardo; Eriksson, Ola; Olofsson, Thomas
E3S Web of Conferences, EDP Sciences 2020, Vol. 172
Azizi, Shoaib; Rabiee, Ramtin; Nair, Gireesh; et al.
Journal of Building Performance Simulation, Taylor & Francis, Taylor & Francis 2020, Vol. 13, (4) : 430-442
Puttige, Anjan Rao; Andersson, Staffan; Östin, Ronny; et al.
Building and Environment, Elsevier 2020, Vol. 186
Azizi, Shoaib; Nair, Gireesh; Rabiee, Ramtin; et al.
Energy and Buildings, Elsevier 2020, Vol. 224
Yang, Bin; Li, Xiaojing; Hou, Yingzhen; et al.
Cities, Elsevier 2020, Vol. 102
Yang, Bin; Wang, Sihan; Yu, Shuren; et al.
Atmosphere, MDPI 2020, Vol. 11, (4)
Qian, Junpeng; Cheng, Xiaogang; Yang, Bin; et al.
12th Nordic Symposium on Building Physics (NSB 2020)
Zhang, Ying; Olofsson, Thomas; Nair, Gireesh; et al.
Indoor + Built Environment
Yang, Bin; Li, Zhe; Zhou, Bin; et al.
Energi & miljö, EMTF Förlag 2020, (10) : 50-51
Olofsson, Thomas; Fransson, Åke; Nair, Gireesh
REHVA Journal, (5) : 69-71
Olofsson, Thomas; Fransson, Åke; Nair, Gireesh
Energies, MDPI 2020, Vol. 13, (22)
Azizi, Shoaib; Nair, Gireesh; Olofsson, Thomas
12th Nordic Symposium on Building Physics (NSB 2020)
Zhou, Hongxia; Fransson, Åke; Olofsson, Thomas
Omställning till hållbar energirenovering av småhus
Omställning till hållbar energirenovering av småhus

Datadriven strategi används för att erbjuda skräddarsydda energieffektiva åtgärder vid renovering av småhus.

Doktorander inom energieffektivisering
Doktorander inom energieffektivisering

Inriktningen för tjänsterna rör strategier för ökad energiprestanda i de olika skedena i byggprocessen.