"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos/Mihajlo Maricic

Nyheter från humanistiska fakulteten

Umeåforskare deltar i sanningskommission
Publicerad: 2022-06-10

I sanningskommissionen som utreder politik gentemot samer har sex ledamöter koppling till Umu.

Veckans humanist: Brita Täljedal
Publicerad: 2022-06-10

Hon är museiintendent på Bildmuseet där hon initierar, curerar och producerar utställningar och program.

Ny bok om landhöjningens natur och kultur kring Bottniska viken
Publicerad: 2022-06-07

I boken skildras landhöjningens natur och kultur inom det bottniska området utifrån olika aspekter.

Nu startar 16 nya samverkansprojekt mellan LH och skolor
Publicerad: 2022-06-03

Målet med checkarna är att skapa miljöer för forskning och utveckling för lärare, förskollärare och forskare.

Veckans humanist: Elena Lindholm
Publicerad: 2022-06-03

Hon är docent i spanska och undervisar i språket och forskar om spansk feministisk 1900-tals litteratur.

Sämre levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättningar
Publicerad: 2022-05-29

Ny studie om hur personer med funktionsnedsättningar upplevt möjligheterna till relationer och familjeliv.

Veckans humanist: Eva Lindgren
Publicerad: 2022-05-20

Hon är professor i språkdidaktik och forskar bl. a. om skrivande och lekens betydelse för språkutvecklingen.

Skrivundervisningens dilemman och möjligheter
Publicerad: 2022-05-16

I en ny avhandling har Erika Sturk undersökt skrivande och skrivundervisning i grundskolan.

Lärarstudenter utbildas inför att ta emot elever från Ukraina
Publicerad: 2022-05-13

Föreläsningar och diskussioner förbereder studenterna för att ta emot nyanlända elever från Ukraina.

Veckans humanist: Peder Aléx
Publicerad: 2022-05-13

Han är doktor och docent i idéhistoria och f d kanslichef vid Kansliet för humaniora vid Umeå universitet.

Medveten långsam upprepning
Publicerad: 2022-05-09

Lotta Lundstedt har examinerats på en licavhandling i konstnärlig forskning vid Textilhögskolan i Borås.

Gör så här om du vill skriva en bok – som många har lust läsa
Publicerad: 2022-05-09

Sök till skrivarskolan som vill hjälpa forskare att publicera sig och hitta en ny och bredare publik.

Veckans humanist: Karyn Sandström
Publicerad: 2022-05-06

Hon arbetar vid Institutionen för språkstudier och undervisar bland annat blivande lärare och doktorander.

Hur görs teknik människolik?
Publicerad: 2022-05-03

I en ny avhandling undersöks relationer och gränsdragningar mellan människor och människoliknande teknik.

Teleskopordens funktion och betydelse
Publicerad: 2022-05-02

Daniel Kjellander har studerat teleskopord och olika former av bildspråk som begreppsliga komponenter.

Senast uppdaterad: 2018-10-25