Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Nyheter från humanistiska fakulteten

Ny forskarskola i utbildningshistoria
Publicerad: 27 nov, 2019

Den nya forskarskolan är ett samarbete mellan universiteten i Örebro, Umeå, Stockholm och Uppsala.

Doktorsavhandling inspirerade till scenkonst
Publicerad: 26 nov, 2019

PotatoPotato turnerar med ”Riddare av tusen äventyr” som är baserad på en avhandling av Bodil Formark.

Katarina Gregersdotter ny ledamot i Svenska deckarakademin
Publicerad: 25 nov, 2019

Katarina Gregersdotter är docent och universitetslektor i Engelska med litterär inriktning.

Umeåforskare bakom nya Militärhistoriepodden
Publicerad: 25 nov, 2019

Podcasten görs i samarbete med Martin Hårdstedt och Peter Bennesved båda verksamma vid Umeå universitet.

Katrin Holmqvist-Sten ny ledamot i Humtank
Publicerad: 25 nov, 2019

Humtank är en tankesmedja för forskning och utbildning inom humaniora vid svenska universitet och högskolor.

Välkommen till årets Burmanföreläsningar
Publicerad: 22 nov, 2019

Gästföreläsare är Ingrid Robeyns, professor, Utrecht University, på temat: Why worry about wealth.

11,5 miljoner till samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning
Publicerad: 21 nov, 2019

Formas tilldelar medel till tre forskare inom samhällsvetenskap och en forskare inom humanistisk vetenskap.

Förmoderna tider på Island under lupp
Publicerad: 21 nov, 2019

Ny avhandling bidrar till olika perspektiv av det förmoderna livet på Island.

Historisk chans att påverka Svenska akademiens ordbok
Publicerad: 19 nov, 2019

Första gången på nära 140 år som SAOB kommer att genomgå en revidering där utomstående kan påverka.

Fokus på läsupplevelsen kan ha betydelse för svenskundervisningen
Publicerad: 18 nov, 2019

Ny studie från Umeå universitet undersöker gymnasielärares syn på litteraturundervisning inom svenskämnet.

Framstående historiker och funktionshinderforskare är gästprofessor vid Umeå universitet 11 november till 10 december
Publicerad: 14 nov, 2019

Catherine J. Kudlick med omfattande erfarenheter av att bygga broar mellan akademi och samhälle gästar Umeå.

Hur personnumret kan utgöra hinder för fri rörlighet
Publicerad: 12 nov, 2019

Kathy Burrell är kulturgeograf och forskar om migration, med ett särskilt fokus på fri rörlighet.

Nordiskt nätverk i skolmusikal
Publicerad: 11 nov, 2019

Umeå universitet inleder ett samarbete med Åbo Akademi för att utveckla ett nordiskt nätverk i skolmusikal.

24 miljoner till humaniora och samhällsvetenskap
Publicerad: 05 nov, 2019

Sex forskningsprojekt vid Umeå universitet delar på knappt 24 miljoner från Vetenskapsrådet.

40 miljoner beviljade till utbildningsvetenskaplig forskning
Publicerad: 04 nov, 2019

Åtta sökande har beviljats medel från Vetenskapsrådet, Riksbankens jubileumsfond och Skolforskningsinstitutet