Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Personal vid institutionen för fysik

Anställda medarbetare

Aleksandra Foltynowicz Matyba
Telefon
090-786 65 34

Head of the Optical Frequency Comb Spectroscopy Group

https://www.umucombs.org/

Alexander Muschet
Telefon
090-786 53 32
Alexandr Talyzin
Telefon
090-786 63 20

Min forskargrupp arbetar med grafenrelaterade material både som grundforskning och för energilagringsapplikationer. Vi deltar som partner i EU Graphene Flagship.

Alexis Rojas-Briceno
Anton Eriksson

Personlig hemsida: https://antoneri.github.io

Arnaud Beth
Telefon
090-786 50 49
Audrey Schillings
Telefon
090-786 60 78

Jag är postdoktor i forskargruppen Rymdplasma.

Audrey Vorburger
Carina Norman
Carol Norberg
Telefon
0980-791 87

Docent i rymdfysik

Carolina Näslund
Telefon
090-786 50 48
Christian Larsen

Jag forskar om tillverkning och drivning av tryckt organisk elektronik, främst ljusemitterande elektrokemiska celler. 

Christian Persson
Telefon
070-389 78 25
Chuang Lu
Claude Dion
Telefon
090-786 50 43

Forskare i atom- och molekyl fysik samt beräkningsfysik.

Clayton Forssén

Jag är doktorand på Företagsforskarskolan.

Daniel Edler
Eduardo Gracia
Telefon
090-786 63 39

Jag utvecklar nanostrukturerade funktionella material som tillämpas på sensorer, katalyser och skyddande beläggningar.

Erik Wallstén Wallin
Telefon
090-786 60 78
Erik Zäll

Jag är doktorand på Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Frida Engman
Fritz Schnur
Gabriella Allansson
Telefon
090-786 67 40
Gert Brodin
Telefon
090-786 57 71

Jag är professor och gruppledare för "High density plasmas" som fokuserar på plasmafysik. Dessa plasmor förekommer inom astrofysik och kan skapas i laboratoriemiljöer med hjälp av högeffekt lasrar.

Hans Forsman
Telefon
090-786 55 84
Helena Grip

Sjukhusingenjör, docent i medicinsk teknik och adjungerad universitetslektor, inriktning mot medicinsk teknik och rörelseanalys. Knuten till Medicinsk teknik FoU, Region Västerbotten.

Henrik Linder
Herbert Gunell
Telefon
090-786 63 85

Jag är rymdfysiker och intresserar mig bland annat för jordens magnetosfär, norrskensforskning, andra planeter och kometer.

Isak Silander
Telefon
073-651 99 89
Jelena Smiljanic
Jens Zamanian
Telefon
090-786 53 11

Jag forskar om kvantmekaniska effekter i plasmor och jobbar även med internationalisering vid institutionen.

Jia Wang
Telefon
090-786 69 03

I am a researcher in the Organic Photonics and Electronics Group.

More information on www. opeg-umu.se

Johan Zakrisson
Jonna Wilen

Min forskning handlar om elektromagnetiska fält och säkerhetsaspekter  vid magnetkameraundersökningar.

Jag är också studierektor. 

Katarina Hassler
Telefon
090-786 50 38
Krister Wiklund
Telefon
090-786 50 45
László Veisz
Telefon
090-786 66 62

Jag är forskningledare för RElativistic Attosecond physics Laboratory, REAL.

Linda Forsell
Ludvig Edman
Telefon
090-786 57 32

I am leading a research group that develops photonic and electronic devices based on organic materials.

You can find more information on our web page: www.opeg-umu.se

Ludvig Lizana

I min forskning försöker jag förstå hur genreglering fungerar med hjälp av biofysikaliska metoder. För mer information, besök https://icelab.se/about/team/ludvig-lizana/

Magnus Andersson
Telefon
090-786 63 36

Jag jobbar med att utveckla laser- och kamerabaserad mätteknik (ex. optiska pincetter). Mer information om min forskning finner Ni här: https://sites.google.com/gapps.umu.se/biophysicsphotonics/

Magnus Neuman
Malin Gidlund
Marcus Sundin
Maria Hamrin
Telefon
090-786 60 36

Jag är docent i rymdplasmafysik och jag är även programansvarig för civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik.

Martin Rosvall
Telefon
070-239 19 73

Jag är intresserad av att förstå hur flödet av information genom sociala och biologiska system påverkar deras funktion. 

Martin Servin
Telefon
090-786 65 08

I min forskning ägnar jag mig åt digital fysik, särskilt simulering av granulära material, fordon och robotar - essentiellt för AI-baserad styrning och perception.

Mouna Rafei
Nicolas Boulanger
Telefon
090-786 59 16
Nils Blix
Ove Andersson
Telefon
090-786 50 34
Ove Axner
Telefon
090-786 67 54

Jag utvecklar laserbaserade mätmetoder för känslig detektion av atomer och molekyler i gasfas, bl.a. analytisk laserspektroskopi och refraktometri. Jag är ordförande i fakultetens forskningskommitté.

Patrik Norqvist
Telefon
090-786 50 31

Jag är universitetslektor i rymdfysik.

Peter Fischer
Telefon
090-786 53 32
Peter Olsson
Telefon
090-786 50 46

Jag forskar med hjälp av datorsimuleringar om jamming – när ett granulärt material övergår från att vara i ett löst flytande tillstånd till ett fast ”jammat” tillstånd. 

Peter Wikström
Telefon
090-786 50 40
Piotr Matyba
Rasmus Öberg

Jag är doktorand på Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Roushdey Salh
Telefon
090-786 57 02
Sandra Mattsson
Telefon
090-786 54 70

Jag doktorerar i experimentell fysik med inriktning mot organisk fotonik och elektronik. Forskargruppens hemsida: www.opeg-umu.se

Sandra Straumdal
Telefon
090-786 72 80
Sara Östman
Shahab Fatemi
Telefon
090-786 63 92

Jag är en rymdplasmamodellerare och jag har studerat plasmainteraktion med olika planetkroppar i solsystemet.

Shi Tang
Telefon
090-786 69 03

I am a researcher in organic photonic and electronic group, focusing on the development of light-emitting electrochemical cells. You can find more information: www.opeg-umu.se

Sune Pettersson
Telefon
090-786 63 40

Jag undervisar kurser i fysik och är samordningsansvarig för fysiks kurser inom lärarutbildningen.
Jag forskar i fysikdidaktik om främst grupparbeten i fysik.

Thomas Wågberg
Telefon
090-786 59 93

Jag är prefekt på Institutionen för fysik och gruppledare för "Nano for Energy", en interdisciplinär forskargrupp som fokuserar på nanomaterial och deras applikationer inom förnybar energi.

Timo Pitkänen
Telefon
090-786 50 49

Jag är forskare i rymdplasmafysik.

Viktor Jonsson
Vinicius Silva de Oliveira
Telefon
090-786 66 79
Xiuyu Wu
Xueen Jia
Telefon
090-786 56 09

Jag är forskare i gruppen för nanovetenskap. Min forskning fokuserar främst på att utveckla nya nanomaterial för biosensorteknik och förnybar energiapplikationer.