Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal vid institutionen för fysik

Anställda medarbetare

Aleksandra Foltynowicz Matyba, universitetslektor
Telefon
090-786 65 34

Head of the Optical Frequency Comb Spectroscopy Group

https://www.umucombs.org/

Alexander Muschet, forskningsassistent
Telefon
090-786 53 32
Alexandr Talyzin, universitetslektor
Telefon
090-786 63 20
Alexis Rojas-Briceno, första forskningsingenjör
Andrea Lancichinetti, övrig/annan befattning, första forskningsingenjör
Anton Eriksson, doktorand

Personlig hemsida: https://antoneri.github.io

Carina Norman, ekonomiadministratör
Carol Norberg, universitetslektor
Telefon
0980-791 87

Docent i rymdfysik

Carolina Näslund, administratör, utbildning
Telefon
090-786 50 48
Christian Larsen, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 62 57
Christian Persson, övrig/annan befattning, forskningsingenjör
Telefon
070-389 78 25
Chuang Lu, doktorand
Telefon
090-786 67 18
Claude Dion, universitetslektor
Telefon
090-786 50 43

Forskare i atom- och molekyl fysik samt beräkningsfysik.

Daniel Edler, forskningsingenjör (tjänstledig), doktorand
Eduardo Gracia, biträdande universitetslektor
Telefon
090-786 63 39
Erik Zäll, doktorand
Telefon
090-786 65 02
Folke Vesterlund, forskningsingenjör
Hamid Reza Barzegar Goltapehei, första forskningsassistent
Hans Forsman, universitetslektor
Telefon
090-786 55 84
Herbert Gunell, universitetslektor
Telefon
090-786 63 85

Jag är rymdfysiker och intresserar mig bland annat för jordens magnetosfär, norrskensforskning, andra planeter och kometer.

Isak Silander, första forskningsingenjör
Telefon
073-651 99 89
Jens Zamanian, universitetslektor
Telefon
090-786 53 11

Jag forskar om kvantmekaniska effekter i plasmor och jobbar även med internationalisering vid institutionen.

Jesper Lindkvist, första forskningsassistent
Telefon
090-786 55 55
Jia Wang, forskare
Telefon
090-786 69 03

I am a researcher in the Organic Photonics and Electronics Group.

More information on www. opeg-umu.se

Jonna Wilen, övrig/annan befattning

Min forskning handlar om elektromagnetiska fält och säkerhetsaspekter  vid magnetkameraundersökningar.

Jag är också studierektor. 

Katarina Hassler, hr-administratör
Telefon
090-786 50 38
Krister Wiklund, universitetslektor
Telefon
090-786 50 45
László Veisz, professor
Telefon
090-786 66 62

Head of RElativistic Attosecond physics Laboratory (REAL).

REAL home page: https://www.realumu.org/

Lena Åström, instrumentmakare första
Telefon
090-786 50 40
Linda Forsell, administratör
Ludvig Edman, professor
Telefon
090-786 57 32

I am leading a research group that develops photonic and electronic devices based on organic materials.

You can find more information on our web page: www.opeg-umu.se

Ludvig Lizana, universitetslektor

I min forskning försöker jag förstå hur genreglering fungerar med hjälp av biofysikaliska metoder. För mer information, besök https://icelab.se/about/team/ludvig-lizana/

Magnus Andersson, universitetslektor
Telefon
090-786 63 36

Jag jobbar med att utveckla laser- och kamerabaserad mätteknik (ex. optiska pincetter). Mer information om min forskning finner Ni här: https://sites.google.com/gapps.umu.se/biophysicsphotonics/

Magnus Neuman, första forskningsingenjör
Maria Hamrin, universitetslektor
Telefon
090-786 60 36

Jag är docent i rymdplasmafysik och jag är även programansvarig för civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik.

Martin Rosvall, professor
Telefon
070-239 19 73

Jag är intresserad av att förstå hur flödet av information genom sociala och biologiska system påverkar deras funktion. Läs mer på min forskningshemsida: https://www.martinrosvall.com

Martin Servin, universitetslektor
Telefon
090-786 65 08

I min forskning ägnar jag mig åt digital fysik, särskilt simulering av granulära material, fordon och robotar.

Nils Blix, it-systemadministratör
Ove Andersson, universitetslektor
Telefon
090-786 50 34
Ove Axner, professor
Telefon
090-786 67 54

Jag arbetar med utveckling av laserbaserade mätmetoder för känslig detektion av atomer och molekyler i gasfas, bl.a. analytisk laserspektroskopi och refraktometri.

Patrik Norqvist, universitetslektor
Telefon
090-786 50 31
Peter Fischer, forskningsassistent
Telefon
090-786 53 32
Peter Olsson, universitetslektor
Telefon
090-786 50 46
Petter Lundberg, forskningsassistent
Telefon
090-786 54 70

Doktorand inom experimentell fysik, med fokus på organisk fotonik.

På www.opeg-umu.se kan ni läsa mer om vad gruppen jobbar med.

Piotr Matyba, biträdande universitetslektor (tjänstledig)
Roushdey Salh, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 57 02
Sandra Mattsson, doktorand
Telefon
090-786 54 70

Jag doktorerar i experimentell fysik med inriktning mot organisk fotonik och elektronik. Forskargruppens hemsida: www.opeg-umu.se

Shi Tang, forskare
Telefon
090-786 69 03

I am a researcher in organic photonic and electronic group, focusing on the development of light-emitting electrochemical cells. You can find more information: www.opeg-umu.se

Sune Pettersson, universitetslektor
Telefon
090-786 63 40

Jag undervisar kurser i fysik och är samordningsansvarig för fysiks kurser inom lärarutbildningen.
Jag forskar i fysikdidaktik om främst grupparbeten i fysik.

Thomas Wågberg, professor
Telefon
090-786 59 93

Prefekt för fysikinstitutionen och gruppledare för "Nano for Energy", en interdisciplinär forskargrupp som fokuserar på nanomaterial och deras applikationer inom förnybar energi.

Veronika Vintish, ekonomiadministratör
Telefon
090-786 59 37
Viktor Jonsson, första forskningsingenjör
Xiuyu Wu, doktorand
Telefon
090-786 94 83
Xueen Jia, forskare
Telefon
090-786 56 09