Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal vid institutionen för fysik

Anställda medarbetare

Aleksandra Foltynowicz Matyba, universitetslektor
Telefon
090-786 65 34

Head of the Optical Frequency Comb Spectroscopy Group

https://www.umucombs.org/

Alexander Muschet, forskningsassistent
Telefon
090-786 53 32
Alexandr Talyzin, universitetslektor
Telefon
090-786 63 20
Alexis Rojas-Briceno, första forskningsingenjör
Andrea Lancichinetti, första forskningsingenjör
Anton Eriksson, doktorand

Personlig hemsida: https://antoneri.github.io

Carina Norman, ekonomiadministratör
Carol Norberg, universitetslektor
Telefon
0980-791 87

Docent i rymdfysik

Carolina Näslund, administratör, utbildning
Telefon
090-786 50 48
Christian Larsen, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 62 57
Christian Persson, forskningsingenjör
Telefon
070-389 78 25
Chuang Lu, doktorand
Telefon
090-786 67 18
Claude Dion, universitetslektor
Telefon
090-786 50 43

Forskare i atom- och molekyl fysik samt beräkningsfysik.

Daniel Edler, forskningsingenjör (tjänstledig), doktorand
Eduardo Gracia, biträdande universitetslektor
Telefon
090-786 63 39
Erik Zäll, doktorand
Telefon
090-786 65 02
Folke Vesterlund, forskningsingenjör
Hamid Reza Barzegar Goltapehei, första forskningsassistent
Hans Forsman, universitetslektor
Telefon
090-786 55 84
Helena Grip, övrig/annan befattning

Sjukhusingenjör, docent i medicinsk teknik och adjungerad universitetslektor, inriktning mot medicinsk teknik och rörelseanalys. Knuten till Medicinsk teknik FoU, Region Västerbotten.

Herbert Gunell, universitetslektor
Telefon
090-786 63 85

Jag är rymdfysiker och intresserar mig bland annat för jordens magnetosfär, norrskensforskning, andra planeter och kometer.

Isak Silander, första forskningsingenjör
Telefon
073-651 99 89
Jelena Smiljanic, första forskningsingenjör
Jens Zamanian, universitetslektor
Telefon
090-786 53 11

Jag forskar om kvantmekaniska effekter i plasmor och jobbar även med internationalisering vid institutionen.

Jesper Lindkvist, första forskningsassistent
Telefon
090-786 55 55
Jia Wang, forskare
Telefon
090-786 69 03

I am a researcher in the Organic Photonics and Electronics Group.

More information on www. opeg-umu.se

Joakim Ekspong, forskningsassistent
Jonna Wilen, övrig/annan befattning

Min forskning handlar om elektromagnetiska fält och säkerhetsaspekter  vid magnetkameraundersökningar.

Jag är också studierektor. 

Katarina Hassler, hr-administratör
Telefon
090-786 50 38
Krister Wiklund, universitetslektor
Telefon
090-786 50 45
László Veisz, professor
Telefon
090-786 66 62

Head of RElativistic Attosecond physics Laboratory (REAL).

REAL home page: https://www.realumu.org/

Linda Forsell, administratör
Ludvig Edman, professor
Telefon
090-786 57 32

I am leading a research group that develops photonic and electronic devices based on organic materials.

You can find more information on our web page: www.opeg-umu.se

Ludvig Lizana, universitetslektor

I min forskning försöker jag förstå hur genreglering fungerar med hjälp av biofysikaliska metoder. För mer information, besök https://icelab.se/about/team/ludvig-lizana/

Magnus Andersson, universitetslektor
Telefon
090-786 63 36

Jag jobbar med att utveckla laser- och kamerabaserad mätteknik (ex. optiska pincetter). Mer information om min forskning finner Ni här: https://sites.google.com/gapps.umu.se/biophysicsphotonics/

Magnus Neuman, första forskningsingenjör
Maria Hamrin, universitetslektor
Telefon
090-786 60 36

Jag är docent i rymdplasmafysik och jag är även programansvarig för civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik.

Martin Rosvall, professor
Telefon
070-239 19 73

Jag är intresserad av att förstå hur flödet av information genom sociala och biologiska system påverkar deras funktion. Läs mer på min forskningshemsida: https://www.martinrosvall.com

Martin Servin, universitetslektor
Telefon
090-786 65 08

I min forskning ägnar jag mig åt digital fysik, särskilt simulering av granulära material, fordon och robotar.

Nicolas Boulanger, övrig/annan befattning, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 59 16
Nils Blix, it-systemadministratör
Ove Andersson, universitetslektor
Telefon
090-786 50 34
Ove Axner, professor
Telefon
090-786 67 54

Jag arbetar med utveckling av laserbaserade mätmetoder för känslig detektion av atomer och molekyler i gasfas, bl.a. analytisk laserspektroskopi och refraktometri.

Patrik Norqvist, universitetslektor
Telefon
090-786 50 31
Peter Fischer, forskningsassistent
Telefon
090-786 53 32
Peter Olsson, universitetslektor
Telefon
090-786 50 46
Piotr Matyba, biträdande universitetslektor (tjänstledig)
Roushdey Salh, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 57 02
Sandra Mattsson, doktorand
Telefon
090-786 54 70

Jag doktorerar i experimentell fysik med inriktning mot organisk fotonik och elektronik. Forskargruppens hemsida: www.opeg-umu.se

Shi Tang, forskare
Telefon
090-786 69 03

I am a researcher in organic photonic and electronic group, focusing on the development of light-emitting electrochemical cells. You can find more information: www.opeg-umu.se

Sune Pettersson, universitetslektor
Telefon
090-786 63 40

Jag undervisar kurser i fysik och är samordningsansvarig för fysiks kurser inom lärarutbildningen.
Jag forskar i fysikdidaktik om främst grupparbeten i fysik.

Thomas Wågberg, professor
Telefon
090-786 59 93

Jag är prefekt på Institutionen för fysik och gruppledare för "Nano for Energy", en interdisciplinär forskargrupp som fokuserar på nanomaterial och deras applikationer inom förnybar energi.

Veronika Vintish, ekonomiadministratör
Telefon
090-786 59 37
Viktor Jonsson, första forskningsingenjör
Xiuyu Wu, doktorand
Telefon
090-786 94 83
Xueen Jia, forskare
Telefon
090-786 56 09