Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal vid institutionen för fysik

Anställda medarbetare

Aleksandra Foltynowicz Matyba, universitetslektor

Head of the Optical Frequency Comb Spectroscopy Group

https://www.umucombs.org/

Carolina Näslund, studieadministratör

Arbetar med studieadministration.

Claude Dion, universitetslektor

Forskare i atom- och molekyl fysik samt beräkningsfysik.

Daniel Edler, forskningsingenjör (tjänstledig), doktorand
Eduardo Gracia, biträdande universitetslektor
Gabrielle Beans Picón, forskningsingenjör, förste
Herbert Gunell, professor, adjungerad

Jag är rymdfysiker och intresserar mig bland annat för jordens magnetosfär, norrskensforskning, andra planeter och kometer.

Isak Silander, forskningsingenjör, förste
Jia Wang, forskare

I am a researcher in the Organic Photonics and Electronics Group.

More information on www. opeg-umu.se

Joan Ràfols Ribé, forskningsingenjör, förste

Researcher in the Organic Photonic and Electronics Group at the Physics department, see www.opeg-umu.se for more information.

Jonna Wilen, övrig/annan befattning

Min forskning handlar om elektromagnetiska fält och säkerhetsaspekter  vid magnetkameraundersökningar.

Jag är också studierektor. 

László Veisz, professor

Head of RElativistic Attosecond physics Laboratory (REAL).

REAL home page: https://www.realumu.org/

Ludvig Edman, professor

I am leading a research group that develops photonic and electronic devices based on organic materials.

You can find more information on our web page: www.opeg-umu.se

Magnus Andersson, universitetslektor

Jag jobbar med att utveckla laser- och kamerabaserad mätteknik som kan appliceras på biologiska system. Framförallt så utvecklar jag Optiska pincetter med integrerad Raman spektroskopi.

Maria Hamrin, universitetslektor

Jag är docent i rymdplasmafysik och jag är även programansvarig för civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik.

Martin Rosvall, professor

Jag är intressered av att förstå hur flödet av information genom sociala och biologiska system påverkar deras funktion. Läs mer på min forskningshemsida: http://www.tp.umu.se/~rosvall

 
Martin Servin, universitetslektor

I min forskning ägnar jag mig åt digital fysik, särskilt simulering av granulära material, fordon och robotar.

Negar Nahali, forskningsingenjör, förste
Ove Axner, professor

Jag arbetar med utveckling av laserbaserade mätmetoder för känslig detektion av atomer och molekyler i gasfas, bl.a. analytisk laserspektroskopi och refraktometri.

Petter Lundberg, doktorand

Doktorand inom experimentell fysik, med fokus på organisk fotonik.

På www.opeg-umu.se kan ni läsa mer om vad gruppen jobbar med.

Piotr Matyba, biträdande universitetslektor
Roushdey Salh, forskningsingenjör, förste
Sandra Mattsson, doktorand

Jag doktorerar i experimentell fysik med inriktning mot organisk fotonik och elektronik. Forskargruppens hemsida: www.opeg-umu.se

Shi Tang, forskare

I am a researcher in organic photonic and electronic group, focusing on the development of light-emitting electrochemical cells. You can find more information: www.opeg-umu.se

Sune Pettersson, universitetslektor

Jag undervisar kurser i fysik och är samordningsansvarig för fysiks kurser inom lärarutbildningen.
Jag forskar i fysikdidaktik om främst grupparbeten i fysik.

Thomas Wågberg, professor

Prefekt för fysikinstitutionen och gruppledare för "Nano for Energy", en interdisciplinär forskargrupp som fokuserar på nanomaterial och deras applikationer inom förnybar energi.

Tiva Sharifi, forskningsassistent, förste
Viktor Jonsson, forskningsingenjör, förste