Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal vid institutionen för fysik

Anställda medarbetare

Aleksandra Foltynowicz Matyba, universitetslektor
Telefon
090-786 65 34

Head of the Optical Frequency Comb Spectroscopy Group

https://www.umucombs.org/

Alexandr Talyzin, universitetslektor
Telefon
090-786 63 20
Anton Eriksson, doktorand

Personlig hemsida: https://antoneri.github.io

Carina Norman, ekonomiadministratör
Carol Norberg, universitetslektor (tjänstledig)
Telefon
0980-791 87
Carolina Näslund, studieadministratör
Telefon
090-786 50 48

Arbetar med studieadministration.

Christian Larsen, forskningsingenjör, första
Telefon
090-786 62 57
Chuang Lu, doktorand
Telefon
090-786 67 18
Claude Dion, universitetslektor
Telefon
090-786 50 43

Forskare i atom- och molekyl fysik samt beräkningsfysik.

Daniel Edler, forskningsingenjör (tjänstledig), doktorand
Eduardo Gracia, biträdande universitetslektor
Telefon
090-786 63 39
Erik Zäll, doktorand
Telefon
090-786 65 02
Gabriella Allansson, studieadministratör (tjänstledig)
Telefon
090-786 67 40
Gabrielle Beans Picón, forskningsingenjör, första

Biträdande föreståndare på Curiosum, Senior forskningsingenjör vid det Integrated Science Lab (icelab.se) och med ARCs projekt. 

Hamid Reza Barzegar Goltapehei, forskningsassistent, första
Hans Forsman, universitetslektor
Telefon
090-786 55 84
Herbert Gunell, universitetslektor
Telefon
090-786 50 49

Jag är rymdfysiker och intresserar mig bland annat för jordens magnetosfär, norrskensforskning, andra planeter och kometer.

Isak Silander, forskningsingenjör, första
Telefon
073-651 99 89
Jens Zamanian, universitetslektor
Telefon
090-786 53 11
Jia Wang, forskare
Telefon
090-786 69 03

I am a researcher in the Organic Photonics and Electronics Group.

More information on www. opeg-umu.se

Joan Ràfols Ribé, forskningsingenjör, första
Telefon
090-786 63 17

Researcher in the Organic Photonic and Electronics Group at the Physics department, see www.opeg-umu.se for more information.

Jonna Wilen, övrig/annan befattning

Min forskning handlar om elektromagnetiska fält och säkerhetsaspekter  vid magnetkameraundersökningar.

Jag är också studierektor. 

Katarina Hassler, administratör, HR
Telefon
090-786 50 38
Krister Wiklund, universitetslektor
Telefon
090-786 50 45
László Veisz, professor
Telefon
090-786 66 62

Head of RElativistic Attosecond physics Laboratory (REAL).

REAL home page: https://www.realumu.org/

Lena Åström, instrumentmakare förste
Telefon
090-786 50 40
Linda Forsell, administratör
Ludvig Edman, professor
Telefon
090-786 57 32

I am leading a research group that develops photonic and electronic devices based on organic materials.

You can find more information on our web page: www.opeg-umu.se

Ludvig Lizana, universitetslektor
Magnus Andersson, universitetslektor
Telefon
090-786 63 36

Jag jobbar med att utveckla laser- och kamerabaserad mätteknik (ex. optiska pincetter). Mer information om min forskning finner Ni här: https://sites.google.com/gapps.umu.se/biophysicsphotonics/

Maria Hamrin, universitetslektor
Telefon
090-786 60 36

Jag är docent i rymdplasmafysik och jag är även programansvarig för civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik.

Martin Holmberg, övrig/annan befattning, forskare, senior
Martin Rosvall, professor
Telefon
070-239 19 73

Jag är intressered av att förstå hur flödet av information genom sociala och biologiska system påverkar deras funktion. Läs mer på min forskningshemsida: http://www.tp.umu.se/~rosvall

 
Martin Servin, universitetslektor
Telefon
090-786 65 08

I min forskning ägnar jag mig åt digital fysik, särskilt simulering av granulära material, fordon och robotar.

Negar Nahali, forskningsingenjör, första
Nils Blix, systemadministratör, IT
Ove Andersson, universitetslektor
Telefon
090-786 50 34
Ove Axner, professor
Telefon
090-786 67 54

Jag arbetar med utveckling av laserbaserade mätmetoder för känslig detektion av atomer och molekyler i gasfas, bl.a. analytisk laserspektroskopi och refraktometri.

Patrik Norqvist, universitetslektor
Telefon
090-786 50 31
Peter Olsson, universitetslektor
Telefon
090-786 50 46
Petter Lundberg, doktorand
Telefon
090-786 54 70

Doktorand inom experimentell fysik, med fokus på organisk fotonik.

På www.opeg-umu.se kan ni läsa mer om vad gruppen jobbar med.

Piotr Matyba, biträdande universitetslektor
Roushdey Salh, forskningsingenjör, första
Telefon
090-786 57 02
Sandra Mattsson, doktorand
Telefon
090-786 54 70

Jag doktorerar i experimentell fysik med inriktning mot organisk fotonik och elektronik. Forskargruppens hemsida: www.opeg-umu.se

Shi Tang, forskare
Telefon
090-786 69 03

I am a researcher in organic photonic and electronic group, focusing on the development of light-emitting electrochemical cells. You can find more information: www.opeg-umu.se

Sune Pettersson, universitetslektor
Telefon
090-786 63 40

Jag undervisar kurser i fysik och är samordningsansvarig för fysiks kurser inom lärarutbildningen.
Jag forskar i fysikdidaktik om främst grupparbeten i fysik.

Thomas Wågberg, professor
Telefon
090-786 59 93

Prefekt för fysikinstitutionen och gruppledare för "Nano for Energy", en interdisciplinär forskargrupp som fokuserar på nanomaterial och deras applikationer inom förnybar energi.

Tiva Sharifi, forskningsassistent, första
Telefon
073-896 66 62
Veronika Vintish, ekonomiadministratör
Telefon
090-786 59 37
Viktor Jonsson, forskningsingenjör, första
Xiuyu Wu, doktorand
Telefon
090-786 94 83
Xueen Jia, forskare
Telefon
090-786 56 09