Erica Giacomazzi

Erica Giacomazzi flyttade till norra Sverige från Venediglagunen. Här undersöker hon kontextberoende miljöer i sin omgivning, ett landskap som kan framstå ogenomträngligt och fientligt, en plats där människorna har byggt sig en fristad.

Hennes studie tar sin utgångspunkt i platsens historiska och kulturella arv, dess kollektiva minne. Landskapets topografi står i centrum för tolkningen. Vattenvägarna fungerar som gator, öarna blir till monument, och det svenska landskapets oräkneliga vattendrag förvandlas till stora torg. Lupus in Fabula är en rå dokumentär, med ett skarpt och oförvanskat perspektiv av det slag som en utomstående kan ge. Äktheten och skönheten bakom den rituella rutinen utgör verkets parametrar, tillsammans med en närbild av vägval, intimitet och frihet för en grupp kvinnliga hundspannsförare.

Utställda verk, examensutställning

Lupus in Fabula: Video och ljudinstallation, tyg, kablar, 31 min

Intervju

Erica Giacomazzi, född 1995, Venedig, Italien (engelska).

Senast uppdaterad: 2022-02-16