Bild: Mikael Lundgren, MIKAEL LUNDGREN UMEA, Fotograf Mikael Lundgren, Umeå, Sweden. +4690-137550 Bilderna får disponeras av Konsthögskolan i Umeå och konstnärerna i sin egen verksamhet för information och marknadsföring.

Eric Seppas

f. 1989, Västmanlands skogar

 

Fast emellan mitten med mig, 2023
Rumslig installation: Olja på duk, jord och lera

Eric Seppas kombinerar måleri och rumsinstallation i verk som ställer frågor om vår samtid. Han intresserar sig för rumsligheter i både yttre och inre världar, för gruppdynamik och förhållanden mellan rum som vi delar med andra. Seppas reagerar på den ökande polariseringen i samhället och hur den sipprar in i våra medvetanden. Människans idéer tycks sprida sig som virus och skapa system, missförstånd uppstår fastän vi egentligen delar samma rum. Positioner och åsikter blir tvingande när vi färgas av omgivning, vänner och familj.

I installationen Fast emellan mitten med mig domineras rummet av stora målningar som omringar oss som betraktare. I måleriet syns speglingar, ekon och upprepningar. Eric Seppas försätter oss i en känsla av att vara fångade i ett mellanrum. Jordhögen får representera människans tillvaro och lämningar, påverkade av slitningar och polarisering. I jorden finns vår historia och vår framtid och den kan befruktas och skapa tillväxt. Förändring sker, men långsamt.

Senast uppdaterad: 2023-06-21