Bild: Mikael Lundgren

Emie // Eva-Marie Elg

f. 1982, Borlänge

 

A Sexual Series: Visningsex , 2016–2023
Video, internetbaserad installation
3.50 min

HUMAN POWER BOT PLUG by E-ME: Prototype II, 2023
Skulptur: glas, termoelektrisk teknologi
I samarbete med Anders Lundström

I sina verk fokuserar Emie // Eva-Marie Elg på sexuella teman som utmanar maktförhållanden. Genom cyborgdrag, performance, video och installation behandlar hon sina motiv med ett posthumanistiskt perspektiv på människans plats i världen och relation till den Andra (robot, djur, natur etc.).

A Sexual Series är en serie konstnärliga självreflektioner som Emie påbörjade 2016 under en masterkurs vid Stockholms Dramatiska Högskola. Temat hämtade hon från egna erfarenheter som asexuell, dvs att inte känna sexuell attraktion, men också av att ha metalldelar i kroppen efter en skoliosoperation. Det resulterade i ett cyborgdrag-alterego, en sexbot som metafor för det posthumanistiska i hennes kropp.

Installationen A Sexual Series: Visningsex består av tre videor som representerar serien som helhet; Ace of Baes (2016–pågående), Touch Me Instead (2020) och UNI VERSE ◆ UNIRE(LI)GION (2020–21) samt skulpturen HUMAN POWER BOT PLUG by E-ME: Prototype II (2023). Musiken i installationen har skapats i samarbete med Fredrik Hjalmarsson och Bobby Corolla. Emie har tidigare varit verksam som konstnär i Malmö och London.

Se intervjun med Emie // Eva-Marie Elg.

Senast uppdaterad: 2023-06-21