Bild: Mikael Lundgren, MIKAEL LUNDGREN UMEA, Fotograf Mikael Lundgren, Umeå, Sweden. +4690-137550 Bilderna får disponeras av Konsthögskolan i Umeå och konstnärerna i sin egen verksamhet för information och marknadsföring.

Fredrik Zanichelli

f. 1995, Malmö

 

Bojen var i slutändan borta, 2023
Installation och publikation

  • Bojen var i slutändan borta och ön var lika (o)nåbar som alltid, 2023
    Patinerad koppar, stålvajer, surrningsfäste
  • Bojen var i slutändan borta men sen fick älven ge vika för avståndet I, II och IV, 2023
    Granträ, aluminium, stålvajer, surrningsfäste

I sin konst utforskar Fredrik Zanichelli fenomen som vid en första anblick kan verka självklara. Företeelser som minnen, tid och avstånd prövas och omvärderas, blir till visuella berättelser där det vi tar för sanning ifrågasätts och luckras upp. Han låter verken ta form i samverkan med de olika materialen och deras inneboende karaktärer.

I installationen Bojen var i slutändan borta speglar Zanichelli landskapet utanför Bildmuseet med hjälp av koppar, vajrar, granträ, aluminium samt en publikation. Verket har sitt ursprung i konstnärens relation till Ön, på vilken han aldrig satt sin fot men som han har utforskat under båtfärder på älven i en uppblåsbar gummibåt. Under dessa passerade han även en boj, som senare försvann.

”Relationen mellan mig och bojen visade sig, liksom relationen med Ön, tyda på att avstånd inte alltid är motsatsen till närhet; att förlust inte alltid är motsatsen till förvärv”.

Se intervjun med Fredrik Zanichelli.

Senast uppdaterad: 2023-06-20