Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 6 augusti 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskning vid Pedagogiska institutionen

Inom pedagogik som vetenskaplig disciplin, studeras olika aspekter av fostran, socialisation, utbildning, undervisning och lärande. Det innebär att institutionens medarbetare bedriver forskning som exempelvis berör didaktiska processer och utvärdering, genus och makt, demokrati och integration, ledarskap och reflektion, digital inkludering och teknikrika miljöer, funktionshinder och inkluderingsprocesser, i verksamheter inom offentlig sektor, näringsliv och föreningsliv. Vår forskning bedrivs primärt inom något av institutionens verksamhetsområden.