"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Alf Arvidsson

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper Enhet: Etnologi
Plats
Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré), B429 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Puls: Journal for Ethnomusicology and Ethnochoreology, Vol. 8 : 116-117
Arvidsson, Alf
Folk och musik, Finlands svenska folkmusikinstitut 2023, (2023)
Arvidsson, Alf
Jahrbuch für Europäische Ethnologie: Schweden: Ambiguitäten verhandeln, Tolerieren als soziale und kulturelle Praxis, Brill Academic Publishers 2023 : 15-29
Arvidsson, Alf
Humaniora: om humanistiska fakulteten vid Umeå universitet, Umeå: Umeå universitet 2023 : 123-124
Arvidsson, Alf
Humaniora: om humanistiska fakulteten vid Umeå universitet, Umeå: Umeå universitet 2023 : 114-116
Arvidsson, Alf
Humaniora: om humanistiska fakulteten vid Umeå universitet, Umeå: Umeå universitet 2023 : 92-92
Arvidsson, Alf
Minnets betingelser: materialitet, berättelse och kulturarv: en vänbok till Kerstin Gunnemark, Göteborg: Göteborgs universitet 2023 : 199-209
Arvidsson, Alf
Puls: Journal for Ethnomusicology and Ethnochoreology, Musikverket 2022, Vol. 7 : 5-8
Arvidsson, Alf
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Vol. 31
Arvidsson, Alf
Etnologiska skrifter, 74
Arvidsson, Alf
RIG: Kulturhistorisk tidskrift, Kungliga Gustav Adolfs Akademien 2022, Vol. 105, (4) : 226-229
Arvidsson, Alf
Folklore: the journal of the Folklore Society, The Folklore Society 2022, Vol. 133, (4) : 511-525
Arvidsson, Alf
Etnologiska skrifter, 71
Arvidsson, Alf; Wolanik Boström, Katarzyna
Etnologiska skrifter, 70
Teori som metod, Umeå: Umeå universitet: Institutionen för kultur- och medievetenskaper 2022 : 1-7
Nilsson, Bo; Arvidsson, Alf
Puls: Journal for Ethnomusicology and Ethnochoreology, Svenskt visarkiv 2021, Vol. 6 : 216-218
Arvidsson, Alf
Ikaros, Folkets bildningsförbund 2021, (1) : 29-33
Arvidsson, Alf
Arv. Nordic Yearbook of Folklore, Kungl. Gustav Adolfs akademien 2021, Vol. 77 : 153-170
Arvidsson, Alf
Puls: Journal for Ethnomusicology and Ethnochoreology, Svenskt visarkiv 2021, Vol. 6 : 5-13
Arvidsson, Alf
Svensk tidskrift för musikforskning, Svenska samfundet för musikforskning 2021, Vol. 103 : 39-60
Arvidsson, Alf
Västerbottens-Kuriren
Arvidsson, Alf
Puls: Journal for Ethnomusicology and Ethnochoreology, Stockholm: Svenskt visarkiv 2020, Vol. 5 : 5-6
Arvidsson, Alf
Puls: Journal for Ethnomusicology and Ethnochoreology, Stockholm: Svenskt visarkiv 2020, Vol. 5 : 118-120
Arvidsson, Alf
Arv. Nordic Yearbook of Folklore : 156-159
Arvidsson, Alf
Jazz Orkesterjournalen, Stockholm: Jazz 2020, Vol. 88, (3) : 58-59
Arvidsson, Alf
Jazz, Jazz 2020, (2) : 24-28
Arvidsson, Alf
SÅnt vi bara gör, Stockholm: Carlsson Bokförlag 2019 : 141-144
Arvidsson, Alf
PULS, Stockholm: Svenskt visarkiv 2019, Vol. 4 : 123-125
Arvidsson, Alf
Fabula, Walter de Gruyter 2019, Vol. 60, (3-4) : 336-353
Arvidsson, Alf
Västerbottens-Kuriren
Arvidsson, Alf
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Föreningen Kulturella perspektiv 2019, (1-2) : 57-59
Arvidsson, Alf
Spaningar i kultursektorn, Umeå: Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet 2019 : 7-18
Arvidsson, Alf
Spaningar i kultursektorn, Umeå: Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet 2019 : 19-34
Arvidsson, Alf
Umeå: Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet 2019
Svenska landsmål och svenskt folkliv, Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs akademien 2019, Vol. 142 : 9-24
Arvidsson, Alf
Puls: Journal for Ethnomusicology and Ethnochoreology, Svenskt visarkiv 2019, Vol. 4 : 132-134
Arvidsson, Alf
Puls: Journal for Ethnomusicology and Ethnochoreology, Svenskt visarkiv 2019, Vol. 4 : 135-137
Arvidsson, Alf
Orkesterjournalen, Stockholm: OJ 2019, Vol. 87, (2) : 62-62
Arvidsson, Alf
Musikens makt: vänbok till Göran Blomqvist, Göteborg: Makadam Förlag 2018 : 199-215
Arvidsson, Alf
Fabula, Walter de Gruyter 2018, Vol. 59, (3-4) : 310-312
Arvidsson, Alf
RIG: Kulturhistorisk tidskrift, Kungliga Gustav Adolfs Akademien 2018, (4) : 224-226
Arvidsson, Alf
Visions and traditions: Knowledge Production and Tradition Archives, Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia-Academica Scientarium Fennica 2018 : 160-176
Arvidsson, Alf
PULS, Stockholm: Svenskt visarkiv 2018, Vol. 3 : 92-94
Arvidsson, Alf

Forskningsprojekt

1 januari 2015 till 31 december 2018
9 februari 2007 till 31 december 2009
1 maj 2005 till 31 december 2007