"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Alf Arvidsson

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som professor emeritus till Institutionen för kultur- och medievetenskaper Enhet: Etnologi
Plats
Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré), B429 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Min doktorsavhandling i etnologi Sågarnas sång. Folkligt musicerande i sågverkssamhället Holmsund 1850-1980 kom 1991. 2002 utnämndes jag till professor. En stor del av min forskning handlar om muntligt berättande (livshistorier, personliga erfarenhetsberättelser, sägner, framför allt 1900-talsmaterial). Merparten är dock inom musiketnologi och innefattar större studier om samband mellan musik och politik i Sverige under 1960- och 70-talen, jazzens förändrade status från underhållning till högkultur, och i samarbete med Svenskt Visarkiv ett projekt om nutida musikskapande. För närvarande ledare jag projektet Muntligt berättande som immateriellt kulturarv och samhällskraft, där jag studerar hur muntligt berättande konstrueras som revitaliserat kulturarv, en "ny" konstform, och ett verktyg för undervisning och turism.  Dessutom är jag involverad i utgivningen av Pehr Stenbergs levernesbeskrivning, förbereder en antologi av svensk jazzkritik, och skriver bidrag om Sverige för Oxford History of Jazz in Europe.

Blogg: https://alfarvidssonblogg.wordpress.com/

Vardagens triviala allvar och berättandets kraft: en festskrift till professor Lena Marander-Eklund, Åbo: Åbo Akademis förlag 2024 : 129-149
Arvidsson, Alf
Puls: Journal for Ethnomusicology and Ethnochoreology, Svenskt visarkiv 2024, Vol. 9 : 99-102
Arvidsson, Alf
Detaljer: kulturanalytiska ingångar till de små tingens betydelse: texter till Barbro Blehr, Stockholm: Carlsson Bokförlag 2024 : 163-177
Arvidsson, Alf
Puls: Journal for Ethnomusicology and Ethnochoreology, Vol. 8 : 116-117
Arvidsson, Alf
Jahrbuch für Europäische Ethnologie: Schweden: Ambiguitäten verhandeln, Tolerieren als soziale und kulturelle Praxis, Brill Academic Publishers 2023 : 15-29
Arvidsson, Alf
Humaniora: om humanistiska fakulteten vid Umeå universitet, Umeå: Umeå universitet 2023 : 123-124
Arvidsson, Alf
Humaniora: om humanistiska fakulteten vid Umeå universitet, Umeå: Umeå universitet 2023 : 114-116
Arvidsson, Alf
Humaniora: om humanistiska fakulteten vid Umeå universitet, Umeå: Umeå universitet 2023 : 92-92
Arvidsson, Alf
RIG: Kulturhistorisk tidskrift, Kungliga Gustav Adolfs Akademien 2023, Vol. 106, (3) : 162-167
Arvidsson, Alf
RIG: Kulturhistorisk tidskrift, Kungliga Gustav Adolfs Akademien 2023, Vol. 106, (3) : 179-181
Arvidsson, Alf
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Föreningen Kulturella Perspektiv 2023, Vol. 32 : 1-3
Arvidsson, Alf
Från Pehr Stenbergs värld, Umeå University 2023 : 43-68
Arvidsson, Alf
Från Pehr Stenbergs värld, Umeå University 2023 : 27-42
Arvidsson, Alf
Minnets betingelser: materialitet, berättelse och kulturarv: en vänbok till Kerstin Gunnemark, Göteborg: Göteborgs universitet 2023 : 189-199
Arvidsson, Alf
Folk och musik, Finlands svenska folkmusikinstitut 2023, (2023)
Arvidsson, Alf
RIG: Kulturhistorisk tidskrift, Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur 2023, Vol. 106, (4) : 223-225
Arvidsson, Alf
Umeå: Umeå universitet 2023
Arvidsson, Alf; Edlund, Lars-Erik; Lindholm, Elena; et al.
Etnologiska skrifter, 80
Arvidsson, Alf; Lindblom, Ina; Pettersson, Richard
Puls: Journal for Ethnomusicology and Ethnochoreology, Musikverket 2022, Vol. 7 : 5-8
Arvidsson, Alf
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Vol. 31
Arvidsson, Alf
Etnologiska skrifter, 74
Arvidsson, Alf
RIG: Kulturhistorisk tidskrift, Kungliga Gustav Adolfs Akademien 2022, Vol. 105, (4) : 226-229
Arvidsson, Alf
Folklore: the journal of the Folklore Society, The Folklore Society 2022, Vol. 133, (4) : 511-525
Arvidsson, Alf
Etnologiska skrifter, 71
Arvidsson, Alf; Wolanik Boström, Katarzyna
Etnologiska skrifter, 70
Nilsson, Bo; Arvidsson, Alf
Teori som metod, Umeå: Umeå universitet: Institutionen för kultur- och medievetenskaper 2022 : 1-7
Nilsson, Bo; Arvidsson, Alf
Puls: Journal for Ethnomusicology and Ethnochoreology, Svenskt visarkiv 2021, Vol. 6 : 216-218
Arvidsson, Alf
Ikaros, Folkets bildningsförbund 2021, (1) : 29-33
Arvidsson, Alf
Arv. Nordic Yearbook of Folklore, Kungl. Gustav Adolfs akademien 2021, Vol. 77 : 153-170
Arvidsson, Alf
Puls: Journal for Ethnomusicology and Ethnochoreology, Svenskt visarkiv 2021, Vol. 6 : 5-13
Arvidsson, Alf
Svensk tidskrift för musikforskning, Svenska samfundet för musikforskning 2021, Vol. 103 : 39-60
Arvidsson, Alf
Västerbottens-Kuriren
Arvidsson, Alf
Puls: Journal for Ethnomusicology and Ethnochoreology, Stockholm: Svenskt visarkiv 2020, Vol. 5 : 5-6
Arvidsson, Alf
Puls: Journal for Ethnomusicology and Ethnochoreology, Stockholm: Svenskt visarkiv 2020, Vol. 5 : 118-120
Arvidsson, Alf
Arv. Nordic Yearbook of Folklore : 156-159
Arvidsson, Alf
Jazz Orkesterjournalen, Stockholm: Jazz 2020, Vol. 88, (3) : 58-59
Arvidsson, Alf
Jazz, Jazz 2020, (2) : 24-28
Arvidsson, Alf
SÅnt vi bara gör, Stockholm: Carlsson Bokförlag 2019 : 141-144
Arvidsson, Alf
PULS, Stockholm: Svenskt visarkiv 2019, Vol. 4 : 123-125
Arvidsson, Alf
Fabula, Walter de Gruyter 2019, Vol. 60, (3-4) : 336-353
Arvidsson, Alf
Västerbottens-Kuriren
Arvidsson, Alf
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Föreningen Kulturella perspektiv 2019, (1-2) : 57-59
Arvidsson, Alf
Spaningar i kultursektorn, Umeå: Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet 2019 : 7-18
Arvidsson, Alf
Spaningar i kultursektorn, Umeå: Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet 2019 : 19-34
Arvidsson, Alf

Forskningsprojekt

1 januari 2015 till 31 december 2018
9 februari 2007 till 31 december 2009
1 maj 2005 till 31 december 2007