"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Linda Richter Sundberg

Min forskning rör kunskapstillämpning och implementeringsprocesser i hälsosystem. Jag är särskilt intresserad av frågor som rör psykisk hälsa hos barn och unga.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Forskare vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa
Plats

Min forskning rör implementering av policys, nya arbetssätt och teknologier i hälsosystem. Jag studerar nationella och regionala strategier för att stärka kvalitet, effektivitet och jämlikhet i vård och omsorg med ett särskilt fokus på hälsoområdet psykisk (o)hälsa. 

Jag undervisar bl a i utvärderingsmetodik, implementeringsvetenskap och hälso- och sjukvårdens styrning och organisering på masterprogrammet i Folkhälsovetenskap, Läkarprogrammet och forskarutbildningskurser på Umeå universitet och Linköpings universitet.

Jag har en bakgrund som psykolog och är intresserad av frågor som befinner sig i tvärsnittet mellan folkhälsovetenskap och psykologi, exempelvis faktorer som påverkar psykosocial utveckling hos föreskolebarn och hälsosystemets svar på barn och ungas behov av stöd för psykisk hälsa. Jag koordinerar en av institutionens forskningsprofiler - Health systems and policy research samt Nätverket för implementeringsforskning i norra Sverige. 

Journal of Evidence-Based Social Work, Routledge 2022, Vol. 19, (2) : 161-184
Bergmark, Magnus; Richter Sundberg, Linda; Markström, Urban; et al.
Sexual & Reproductive HealthCare, Elsevier 2022, Vol. 32
Farah Mohamed, Amal; Richter Sundberg, Linda
BMC Health Services Research, BioMed Central 2022, Vol. 22, (1)
Goicolea, Isabel; Wiklund, Maria; Linander, Ida; et al.
BMC Pediatrics, BioMed Central (BMC) 2022, Vol. 22, (1)
Johansson, Katarina; Norström, Fredrik; Green, Peter H R; et al.
Frontiers in Pediatrics , Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 10
Vaezghasemi, Masoud; Eurenius, Eva; Ivarsson, Anneli; et al.
Frontiers In Public Health, Frontiers Media S.A. 2021, Vol. 9
Ng, Nawi; Eriksson, Malin; Guerrero, Esteban; et al.
Global Health Action, Taylor & Francis 2021, Vol. 14, (1)
Pat, Puthy; Richter-Sundberg, Linda; Jegannathan, Bhoomikumar; et al.
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2021, Vol. 11, (10) : e048922-e048922
Richter Sundberg, Linda; Christianson, Monica; Wiklund, Maria; et al.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, John Wiley & Sons 2021, Vol. 35, (2) : 476-484
Westerlund, Anna; Ivarsson, Anneli; Richter Sundberg, Linda
Statens offentliga utredningar : SOU, 2020:36
Hellberg, Lena; Hall, Ulrika; Hultcrantz, Monica; et al.
Cochrane Database of Systematic Reviews, Vol. 9 : 190-190
Hultcrantz, Monica; Hall, Ulrika; Lagerstedt, Katarina; et al.
pHealth 2020: Proceedings of the 17th International Conference on Wearable Micro and Nano Technologies for Personalized Health, IOS Press 2020 : 203-208
Lindgren, Helena; Guerrero, Esteban; Jingar, Monika; et al.
BMC Pediatrics, Springer Nature 2020, Vol. 20, (1)
Vaezghasemi, Masoud; Eurenius, Eva; Ivarsson, Anneli; et al.
Acta Paediatrica, John Wiley & Sons 2019, Vol. 108, (6) : 1087-1095
Eurenius, Eva; Richter Sundberg, Linda; Vaezghasemi, Masoud; et al.
Rapport från Folkhälsomyndigheten
Ivarsson, Anneli; Eurenius, Eva; Lindkvist, Marie; et al.
European Journal of Public Health, Oxford University Press 2019, Vol. 29, (Suppl 4) : 367-368
Vaezghasemi, Masoud; Eurenius, Eva; Richter Sundberg, Linda; et al.
Worldviews on Evidence-Based Nursing, Vol. 16, (5) : 332-334
Westerlund, Anna; Nilsen, Per; Sundberg, Linda
BMC Health Services Research, BioMed Central 2017, Vol. 17, (1)
Richter Sundberg, Linda; Garvare, Rickard; Nyström, Monica Elisabeth
European Journal of Public Health, OXFORD UNIV PRESS 2017, Vol. 27, (Suppl_3) : 173-174
Vaezghasemi, Masoud; Sundberg, Linda; Ivarsson, Anneli; et al.
BMC Health Services Research, Vol. 15, (1) : 19-
Richter-Sundberg, Linda; Kardakis, Therese; Weinehall, Lars; et al.
Primary Health Care Research and Development, Cambridge University Press 2015, Vol. 16, (2) : 188-200
Richter-Sundberg, Linda; Nyström, Monica Elisabeth; Krakau, Ingvar; et al.
Implementation Science, BioMed Central 2015, Vol. 10, (1) : 169-179
Strehlenert, H; Richter-Sundberg, Linda; Nyström, Monica; et al.
Richter Sundberg, Linda; Hognert, Lovisa
Public Health Report Series, 1
Kardakis, Therese; Sundberg, Linda; Nyström, Monica; et al.
Psykoterapi: Forskning och utveckling, 29
Sundberg, Linda; Fredelius, Gunilla; Lindqvist, Cecilia; et al.
Scandinavian Journal of Primary Health Care, Vol. 26, (1) : 22-28
von Knorring, Mia; Sundberg, Linda; Löfgren, Anna; et al.
Alexanderson, Kristina; Brommels, Mats; Ekenvall, Lena; et al.
Sundberg, Linda; Sandahl, Christer

Jag undervisar på kurser i evidensbaserat folkhälsoarbete, utvärderingsmetodik och hälso- och sjukvårdens organisation på internationella masterprogrammet i folkhälsovetenskap samt läkarprogrammet vid Umeå universitet. Jag medverkar också i forskarutbildningskurser och uppdragsutbildningar i implementeringsvetenskap vid Umeå universitet och Linköpings universitet.