"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lisbeth Slunga Järvholm

Min forskning handlar om hur vi skapar hållbara arbetsplatser med god arbetsmiljö och möjliggör arbete upp i hög ålder. Jag forskar också om hälsoeffekter av vistelse i naturmiljöer.

Vetenskaplig meritering: Docent

Verksam vid

Anknytning
Professor, överläkare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för hållbar hälsa Roll: Avdelningschef, Ställföreträdande prefekt
Plats
6B, 3 tr, Yrkesmedicin, Norrlands universitetssjukhus Yrkesmedicin, NUS, 901 85 Umeå

Arbetet har en central plats i våra liv och stor betydelse för vår hälsa. ”Det goda arbetet” kännetecknas av möjligheter till gemenskap, lärande och engagemang. Det innehåller varierad fysisk aktivitet som främjar välmående och hälsa, och möjliggörs genom en god balans mellan aktiviteter och återhämtning.

Jag har tidigare forskat om behandling och rehabilitering för patienter med stressrelaterad ohälsa. Numera är jag framför allt intresserad av hur vi kan förebygga arbetsrelaterad ohälsa och hur hälsofrämjande arbetsplatser ska utformas. Projekten fokuserar på både organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö. De handlar också om hur vi kan skapa förutsättningar till ett hållbart arbetsliv för personer med funktionsvariation och sjukdomar.

Användning av naturmiljöer för ökat välbefinnande och återhämtning är också ett viktigt forskningsområde.  

Bioengineering, MDPI 2023, Vol. 10, (7)
Dahlgren, Gunilla; Liv, Per; Öhberg, Fredrik; et al.
Stress, Taylor & Francis 2023, Vol. 26, (1)
Nelson, Andreas; Malmberg Gavelin, Hanna; Andersson, Micael; et al.
International Archives of Occupational and Environmental Health, Springer Nature 2023, Vol. 96, (9) : 1283-1289
Öhlin, Jerry; Liv, Per; Andersson, Martin; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2022, Vol. 19, (24)
Dahlgren, Gunilla; Liv, Per; Öhberg, Fredrik; et al.
BMC Psychiatry, BioMed Central (BMC) 2022, Vol. 22, (1)
Norström, Fredrik; Slunga Järvholm, Lisbeth; Eskilsson, Therese
Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, American Association for Cancer Research 2021, Vol. 31, (1) : 51-57
Hadrévi, Jenny; Myte, Robin; Olsson, Tommy; et al.
BMC Psychology, BioMed Central 2021, Vol. 9, (1)
Nelson, Andreas; Malmberg Gavelin, Hanna; Boraxbekk, Carl-Johan; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2021, Vol. 18, (14)
Öhrn, Maria; Wahlström, Viktoria; Harder, Mette S.; et al.
Scandinavian Journal of Psychology, John Wiley & Sons 2020, Vol. 61, (3) : 361-368
Eskilsson, Therese; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Ek Malmer, Elin; et al.
NeuroImage: Clinical, Elsevier 2020, Vol. 27
Malmberg Gavelin, Hanna; Stigsdotter Neely, Anna; Dunås, Tora; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2020, Vol. 17, (1)
Wahlström, Viktoria; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Harder, Mette; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2020, Vol. 17, (24)
Wahlström, Viktoria; Olsson, David; Öhberg, Fredrik; et al.
Human Systems Engineering and Design: Proceedings of the 1st International Conference on Human Systems Engineering and Design (IHSED2018), Springer 2019 : 546-552
Rolfö, Linda; Jahncke, Helena; Slunga-Järvholm, Lisbeth; et al.
Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, Nordic Association of Occupational Safety and Health (NOROSH) 2019, Vol. 45, (5) : 493-504
Wahlström, Viktoria; Bergman, Frida; Öhberg, Fredrik; et al.
Stress, Taylor & Francis 2018, Vol. 21, (4) : 279-291
Malmberg Gavelin, Hanna; Eskilsson, Therese; Boraxbekk, Carl-Johan; et al.
Journal of Physical Activity and Health, Human Kinetics 2018, Vol. 15, (10) : S62-S62
Wahlström, Viktoria; Bergman, Frida; Öhberg, Fredrik; et al.
BMC Psychiatry, BioMed Central 2017, Vol. 17, (1)
Eskilsson, Therese; Slunga Järvholm, Lisbeth; Malmberg Gavelin, Hanna; et al.
Psychiatry Research: Neuroimaging, Clare: Elsevier 2017, Vol. 269 : 17-25
Malmberg Gavelin, Hanna; Stigsdotter Neely, Anna; Andersson, Micael; et al.
Cognitive Neuroscience Society: 2016 Annual Meeting Program : 161-161
Malmberg Gavelin, Hanna; Stigsdotter Neely, Anna; Stenlund, Therese; et al.
International Journal of Behavioral Medicine, Springer 2016, Vol. 23 : S149-S149
Pettersson-Strömbäck, Anita; Nordin, Maria; Slunga-Järvholm, Lisbeth
European Journal of Public Health, Vol. 26, (3) : 470-477
Theorell, Tores; Jood, Katarina; Slunga-Järvholm, Lisbeth; et al.
Stress, Taylor & Francis Group 2015, Vol. 18, (5) : 578-588
Malmberg Gavelin, Hanna; Boraxbekk, Carl-Johan; Stenlund, Therese; et al.
International Convention of Psychological Science, Amsterdam
Malmberg Gavelin, Hanna; Boraxbekk, Carl-Johan; Stenlund, Therese; et al.
BMC Public Health, BioMed Central 2015, Vol. 15, (329) : 1-9
Norlund, Sofia; Reuterwall, Christina; Höög, Jonas; et al.
BMC Public Health, Vol. 15
Norlund, Sofia; Reuterwall, Christina; Höög, Jonas; et al.
Scandinavian Journal of Forest Research, Taylor & Francis 2015, Vol. 30, (8) : 732-748
Sonntag-Öström, Elisabet; Nordin, Maria; Dolling, Ann; et al.
Urban Forestry & Urban Greening, Elsevier 2015, Vol. 14, (3) : 607-614
Sonntag-Öström, Elisabet; Stenlund, Therese; Nordin, Maria; et al.
Urban Forestry & Urban Greening, Vol. 14, (3) : 607-14
Sonntag-Öström, Elisabet; Stenlund, Therese; Nordin, Maria; et al.
Clinical Biochemistry, Vol. 47, (7-8) : 570-573
Lind, Marcus; Boman, Kurt; Johansson, Lars; et al.
Urban Forestry & Urban Greening, Vol. 13, (2) : 344-354
Sonntag-Öström, Elisabet; Nordin, Maria; Lundell, Ylva; et al.
Thrombosis Research, Pergamon-Elsevier 2013, Vol. 132, (2) : E77-E82
Lind, Marcus; Jansson, Jan-Håkan; Nilsson, Torbjörn K.; et al.
Journal of Internal Medicine, Vol. 271, (3) : 239-246
Lind, Marcus; Boman, Kurt; Johansson, Lars; et al.
Journal of Rehabilitation Medicine, Vol. 44, (8) : 684-690
Stenlund, Therese; Nordin, Maria; Slunga Järvholm, Lisbeth
Journal of occupational rehabilitation, Vol. 21, (1) : 23-30
Norlund, Sofia; Reuterwall, Christina; Höög, Jonas; et al.
Scandinavian Journal of Forest Research, Taylor & Francis 2011, Vol. 26, (3) : 245-256
Sonntag-Öström, Elisabet; Nordin, Maria; Slunga Järvholm, Lisbeth; et al.
BMC Public Health, Vol. 10, (326)
Norlund, Sofia; Reuterwall, Christina; Höög, Jonas; et al.
Läkartidningen, Vol. 106, (8) : 527-
Bergström, Erik; Boman, Kurt; Dahlqvist, Rune; et al.
Läkartidningen, Vol. 106, (3) : 126-127
Bergström, Erik; Boman, Kurt; Dahlqvist, Rune; et al.
Archives of Internal Medicine, Vol. 169, (13) : 1210-1215
Lind, Marcus; Boman, Kurt; Johansson, Lars; et al.
International Journal of Behavioral Medicine, Vol. 16, (3) : 294-303
Stenlund, Therese; Ahlgren, Christina; Lindahl, Bernt; et al.
Journal of Rehabilitation Medicine, Vol. 41, (9) : 761-767
Stenlund, Therese; Birgander, Lisbeth Slunga; Lindahl, Bernt; et al.
Scandinavian Journal of Public Health, Vol. 35, (5) : 516-523
Stenlund, Therese; Ahlgren, Christina; Lindahl, Bernt; et al.
Scand J Work Environ Health, Vol. 33, (3) : 223-232
Öhman, Lena; Nordin, Steven; Bergdahl, Jan; et al.
Journal of Internal Medicine, Vol. 260, (4) : 320-331
Claesson, Maria; Birgander, Lisbeth Slunga; Jansson, Jan-Håkan; et al.
Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation (JCR), Vol. 25, (2) : 93-102
Claesson, Maria; Slunga Birgander, Lisbeth; Lindahl, Bernt; et al.
Umeå University medical dissertations, 386
Slunga, Lisbeth
Erelund, Sofia; Slunga-Järvholm, Lisbeth; Nordendahl, Maria; et al.

Jag undervisar på på läkarprogrammet i ämnena arbetsmedicin och försäkringsmedicin. Jag är samordnare för forskarutbildningen på Hållbar hälsa.

Lisbeth Slunga Järvholm, professor i arbetsmedicin

Lisbeth Slunga Järvholm forskar om arbetsrelaterad ohälsa och utformning av hälsofrämjande arbetsplatser, och om användning av naturmiljöer för välbefinnande och återhämtning.