"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Maria Forsman

Jur kand, JD, universitetslektor i rättsvetenskap. Forskar och undervisar främst i barnrätt, socialrätt och straffrätt.

Pedagogisk meritering: Excellent lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Juridiska institutionen
Plats

Jag forskar och undervisar i barnrätt, äldrerätt, socialrätt och straffrätt. Till mina intresseområden hör även familjerättsligt vårdnadsansvar; juristetik; viktimologi, och den sociala dimensionen av hållbar utveckling.

Jur kand Uppsala universitet 2002, Juris doktor Umeå universitet 2013.

Forskning

Min pågående forskning fokuserar på

Tidigare forskning har rört den rättsliga reglering och de rättsliga aktörer som hanterar föräldrars våld och övergrepp mot barn. Hit anknyter studier kring juristrollen särskild företrädare för barn, och särskilt min doktorsavhandling (2013) som utforskade och analyserade de olika möjligheter och skyldigheter som den svenska rättsordningen fastställer för ingripanden vid befarad barnmisshandel. Studien omfattade två skilda rättsområden - straffrätt och socialrätt - med delvis olika målsättningar, utgångspunkter och verkanssätt. Granskningen avsåg hur de två regelsystemen, var för sig och sammantaget, tillgodoser barnets tillika brottsoffrets rättigheter och intressen.

Pedagogiskt arbete
Utnämnd till excellent lärare i det pedagogiska meriteringssystemet vid UmU, 2017.
Ledamot i programrådet för socionomprogrammet, vt18-

Forskarhandledning
Aug 2018 --disputation nov 2021: Biträdande handledare för Marie L. Nordvik, med avhandingsprojektet Barns rett til medbestemmelse og kompleksiteten ved barnets rettigheter i en sak om omsorgsovertakelse (tillsammans med professorerna Kirsten Sandberg och Örjan Edström). 

Barnläkaren, Stockholm: Svenska barnläkarföreningen 2021, (5) : 20-21
Forsman, Maria
Nordisk socialrättslig tidskrift, (27-28) : 9-45
Forsman, Maria; Löfgren, Lovisa
Vänbok till Ulf Israelsson, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2020 : 91-115
Forsman, Maria
Vasaplan: till stöd för utsatta människor i Umeå, Umeå: Kulturföreningen Vasaplan 2020, (4) : 5-5
Forsman, Maria; Strömgren, Sofia
Collaborating against child abuse: exploring the Nordic Barnahus model, Cham: Palgrave Macmillan 2017 : 227-248
Forsman, Maria
Stockholm: Norstedts Juridik AB 2013
Forsman, Maria
Brottsoffer - ansvar och konsekvenser: Ett viktimologiskt forskningsseminarium i Umeå den 22 november 2005, Umeå University 2006 : 27-47
Forsman, Maria

Är kursansvarig för Barnrätt i samhälle och professionspraktik 7,5 hp, som är en valbar kurs på avancerad nivå för Socionomprogrammet (och Masterprogrammet i Socialt arbete) samt juristprogrammets parallella kurs Barnrätt 15 hp. Har även vissa inslag (i ffa socialrätt, barnrätt, äldrerätt och straffrätt) på juristprogrammets termin 3, 4 och 5, handleder och examinerar examensarbeten på termin 9 samt medverkar i juridikundervisningen på Socionomprogrammet. Därtill har vissa andra (externa) föreläsningar och uppdrag.

Bedriver ett högskolepedagogiskt utvecklingsprojekt om hybridundervisning.