Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Anställda medarbetare

Bouke de Vries, postdoktor (tjänstledig), postdoktor
Telefon
090-786 96 79
Christian Löw, universitetslektor
Telefon
090-786 69 36
Daniela Cutas, universitetslektor
Telefon
090-786 69 02

Universitetslektor i praktisk filosofi. Forskar inom områdena bioetik och filosofiska aspekter på nära relationer, och undervisar mest inom forskningsetik. Företrädare för lika villkor.

Ida Anderalm, studiesamordnare
Jonas Nilsson, universitetslektor
Telefon
090-786 99 90

Jag är prefekt vid institutionen och universitetslektor i filosofi.

Kalle Grill, universitetslektor (tjänstledig)
Telefon
090-786 68 07

Jag är docent och universitetslektor i filosofi och föreståndare för kandidatprogrammet i filosofi och samhällsanalys. Jag undervisar och handleder inom moralfilosofi och politisk filosofi.

Lars Samuelsson, universitetslektor
Telefon
090-786 62 41

Lektor och docent i filosofi samt ämneskoordinator för filosofiämnet vid Umeå universitet.

Marcel Quarfood, universitetslektor
Per Algander, universitetslektor
Peter Melander, universitetslektor
Telefon
090-786 95 79
Sebastian Östlund, doktorand
Telefon
090-786 91 57

Jag är doktorand i filosofi. Min forskning berör värdeanalyser inom politisk filosofi, med särskilt fokus på kapabilitetsramverket.

Sofia Jeppsson, universitetslektor
Telefon
090-786 59 45

Jag är lektor i filosofi med inriktning mot praktisk filosofi. Min forskning fokuserar på fri vilja, moraliskt ansvar och djuretik.

Torfinn Huvenes, universitetslektor
Telefon
090-786 54 07