Hoppa direkt till innehållet
printicon

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Anställda medarbetare

Bram Vaassen, samordnare, studie, doktorand

Jag skriver en avhandling över medvetande och kausalitet och undervisar då och då.

Utöver det är jag studievägledare för kurserna inom filosofi.

Jonas Nilsson, universitetslektor

Jag är prefekt vid institutionen och universitetslektor i filosofi.

Kalle Grill, universitetslektor

Jag är docent och universitetslektor i filosofi och föreståndare för kandidatprogrammet i filosofi och samhällsanalys. Jag undervisar och handleder inom moralfilosofi och politisk filosofi.

Sebastian Östlund, doktorand

Jag är doktorand i filosofi. Min forskning berör värdeanalyser inom politisk filosofi, med särskilt fokus på kapabilitetsramverket.

Sofia Jeppsson, universitetslektor

Jag är lektor i filosofi med inriktning mot praktisk filosofi. Min forskning fokuserar på fri vilja, moraliskt ansvar och djuretik.