"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Institutionen för medicinsk kemi och biofysik

Anställda medarbetare

Ajeet Singh
Anders Hofer
Telefon
070-297 40 96

Universitetslektor och docent i Medicinsk kemi

 

Andreas Kohler

Biträdande universitetslektor i medicinsk kemi

Lika villkors företrädare för institutionen för medicinsk kemi och biofysik

Andreas Sjöström
Telefon
090-786 55 45
Andrei Chabes
Telefon
073-620 54 46

Professor i medicinsk kemi

dNTP: genomets byggstenar

Anette Humby
Telefon
090-786 79 56

Professor i biomedicin

Vicedekan för forskning och forskarutbilnding för Medicinska fakulteten

Anna Shevtsova
Telefon
070-547 26 72
Anna Sjöström
Anna Åberg
Telefon
070-200 66 66
Anna Karin Nilsson
Telefon
070-361 99 45
Anna Lena Chabes
Telefon
073-620 54 45
Biswajit Das
Bruno Repoles
Claes Persson
Telefon
090-786 61 79
Cuncun Qiao

Jag är postdoktor i Ignacio Mir Sanchis grupp.

Erik Johansson

Professor i medicinsk kemi

Prefekt vid instititutionen för medicinsk kemi och biofysik

Farahnaz Ranjbarian

Läkemedelsutveckling mot nukleotidmetabolismen i encelliga parasiter.

Gustavo Carvalho Dias
Göran Bylund
Himanshu Sharma

Himanshu Sharma har tilldelats Marie Skłodowska-Curie Actions postdoktorstipendium för att undersöka infektionsmekanismerna hos de fängslande parasiterna Microsporidia.

Ignacio Mir-Sanchis

Antibiotikaresistens kodas vanligtvis i mobila genetiska element, bitar av DNA som kan flytta från en bakterie till en annan. Vi studerar mobila element i Meticillin Resistant S. aureus.

Igor Iashchishyn
Telefon
070-751 63 15
Ikenna Obi
Telefon
073-554 58 26
Josefin Forslund
Josy ter Beek

PhD

Staff scientist vid institutionen för medicinsk kemi och biofysik

Ordförande för informationskommittén vid medicinska fakulteten

Jurgen Schleucher
Telefon
070-549 46 64

Mitt forskningsområde är biomolekylär funktion från molekylär till global skala.

Lars-Anders Carlson
Telefon
076-117 97 79

Universitetslektor i medicinsk kemi

Lars-Göran Adolfsson
Telefon
090-786 95 67

http://kbc-support.kbc.umu.se/it

Lenny Haddad
Telefon
090-786 60 79
Muhammad Imran
Nasim Sabouri
Telefon
072-566 25 05

Vi studerar hur genomintegritet bevaras och konsekvenserna av att ändra programmet för DNA-replikation.

Noopur Singh
Pallabi Sengupta

Pallabi Sengupta är Wenner-Gren postdoktor i Nasim Sabouris forskargrupp. Hon undersöker den strukturella organisationen och de biologiska implikationerna av i-motiv-DNA i cellerna.

Paulina Wanrooij

Min forskargrupp studerar mitokondriellt DNA och hur dess instabilitet signaleras till resten av cellen.

Phong Tran
Telefon
070-361 99 45
Pradeep Mishra
Ronnie Berntsson
Telefon
090-786 52 35

Forskar om hur bakterier för över DNA mellan sig och därmed sprider t.ex. antibiotikaresistens. Använder framförallt biokemi och strukturbiologi för att studera de processerna.

Sjoerd Wanrooij
Telefon
072-246 03 09

Min forskning fhandlar om molekylära mekanismer för DNA-reparation och replikering i mänskliga mitokondrier.

Sonja Stenmark
Stefan Björklund
Telefon
070-216 28 90

Mediatorkomplexet och dess funktion vid transkriptionsreglering på molekylär nivå.

Sushma Sharma
Telefon
070-361 99 45
Tor Ny
E-post
tor.ny@umu.se

Jag forskar om extracellulära matrixnedbrytande proteaser och deras hämmare.

Tran Nguyen
Vimal Parkash
Wei-Sheng Sun

Jag är postdoktor i Ronnie Berntssons grupp. Jag är en entusiastisk bakteriolog, särskilt intresserad av antibiotikaresistens/tolerans och patogenes.