"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sök regler

X Rensa sökfält

Din sökning gav 282 träffar

Visar 140-150 av 282 träffar
Regel för utseende av ledamöter i styrelse för Handelshögskolan vid Umeå universitet för mandatperioden 2022-01-1--2025-12-31
Etikett Styrdokument
Universitetsstyrelsen beslutade den 2 maj 2011, i samband med beslutet om ny organisation för Handelshögskolan vid Umeå universitet (HH), att rektor har att besluta om närmare organisation och...
Handläggningsordning - Visselblåsning vid Umeå universitet
Etikett Styrdokument
Denna handläggningsordning anger hur Umeå universitets visselblåsarfunktion ska fungera. Den beskriver universitets rapporteringskanaler och hur uppföljningsärenden ska handläggas av behörig enhet.
Instruktion för MIMS - The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden
Etikett Styrdokument
The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (härefter även benämnd som MIMS) syftar till att bedriva och utveckla högkvalitativ forskning inom området molekylär medicin.
Prissättningsrådets uppdrag och sammansättning - anvisning
Etikett Styrdokument
Anvisningen reglerar Prissättningsrådets uppdrag och sammansättning. Prissättningsrådets huvuduppdrag är att vara ett beredande och rådgivande organ inför universitetsdirektörens beslut om...
Klassificeringsstruktur v 2.1
Etikett Styrdokument
Detta är plan över hur universitetets information ska struktureras. Den används både för diarieföring inom myndigheten och som bas för att upprätta en arkivförteckning.
Regel för bevarande av elektroniska handlingar
Etikett Styrdokument
Enligt rådande föreskrifter ska samtliga myndigheter ha en väl fungerande informationshantering. I den här regeln beskrivs de åtgärder som Umeå universitet kommer att vidta för att säkerställa...
Dokumenthanteringsplan ‐ Bedriva forskning
Etikett Styrdokument
Regeln är en plan över hur den information som skapas inom processen för att bedriva forskning ska hanteras i ett bevarande eller gallringsperspektiv.
Dokumenthanteringsplan för utbildning på grund och avancerad nivå
Etikett Styrdokument
Enligt rådande föreskrifter ska alla myndigheter ha en väl fungerande informationshantering. I den här regeln beskrivs på ett konkret sätt hur myndigheten ska hantera de allmänna handlingar som...
Dokumenthanteringsplan för utbildning på forskarnivå
Etikett Styrdokument
Enligt rådande föreskrifter ska alla myndigheter ha en fungerande informationshantering. I den här regeln beskrivs på ett konkret sätt hur myndigheten ska hantera de allmänna handlingar som uppkomm...
Dokumenthanteringsplan - Leda och planera verksamhet
Etikett Styrdokument
Enligt rådande föreskrifter ska alla myndigheter ha en väl fungerande informationshantering. I den här regeln beskrivs på ett konkret sätt hur myndigheten ska hantera de allmänna handlingar som...
Senast uppdaterad: 2023-03-08