"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sök regler

X Rensa sökfält

Din sökning gav 282 träffar

Visar 120-130 av 282 träffar
Regel - Pedagogisk portfölj - dokumentation och bedömning av pedagogiska meriter
Etikett Styrdokument
Regel för Pedagogisk portfölj - dokumentation och bedömning av pedagogiska meriter beskriver hur lärare vid Umeå universitet ska dokumentera sina pedagogiska meriter i en pedagogisk portfölj....
Handläggningsordning för pedagogisk meritering vid Umeå universitet
Etikett Styrdokument
Vid Umeå universitet finns en modell för högskolepedagogisk meritering som innebär att lärare kan ansöka om meritering på två på varandra följande nivåer: 1) meriterad lärare och 2) excellent lärar...
Regel - Friskvård vid Umeå universitet
Etikett Styrdokument
Regel för friskvård vid Umeå universitet tydliggör och fastställer vilka regler som gäller vid Umeå universitet för friskvård i form av friskvårdsbidrag, friskvårdstimme och deltagande vid...
Handläggningsordning - Omställning på grund av arbetsbrist
Etikett Styrdokument
En arbetsbristsituation inom universitetet hanteras enligt en väl definierad omställningsprocess som styrs av lagar, avtal och regler. Denna handläggningsordning syftar till att komplettera den...
Handläggningsordning - Alkohol och droger vid Umeå universitet
Etikett Styrdokument
Handläggningsordningen för alkohol och droger syftar till att säkerställa en alkohol- och drogfri arbets- och studiemiljö. Medarbetare och studenter som uppvisar tecken på alkohol- eller...
Regel - Första hjälpen
Etikett Styrdokument
Regel för första hjälpen syftar till att främja att Umeå universitets alla arbetsplatser har en god beredskap för att kunna minska följdverkningarna efter en olycka, akut sjukdom eller annan...
Stöd till chefer vid hantering av kränkande särbehandling trakasserier eller sexuella trakasserier - Handläggningsordning
Etikett Styrdokument
När en chef med personal- och arbetsmiljöansvar vid Umeå universitet får kännedom om ett ovälkommet beteende som misstänkts vara kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier sk...
Kostnadsfördelning i samband med fördjupade arbetsmiljöutredningar och åtgärder 
Etikett Styrdokument
Enligt arbetsmiljölagen och dess föreskrifter har arbetsgivare skyldighet att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsgivaren ska planera och organisera arbetet så att kränkande...
Förläggning och omfattning av facklig förtroendemannatid vid UmU
Etikett Styrdokument
Det lokala kollektivavtalet avseende förläggning och omfattning av facklig förtroendemannatid vid Umeå universitet beskriver de lokala tillämpningsföreskrifter som gäller inom detta område.
Senast uppdaterad: 2023-03-08