"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sök regler

X Rensa sökfält

Din sökning gav 282 träffar

Visar 110-120 av 282 träffar
Handläggningsordning för examensarbeten
Etikett Styrdokument
Syftet med denna handläggningsordning är att tydliggöra roll- och ansvarsfördelning vid examensarbetskurser. Handläggningsordningen är gemensam och gäller för hela Umeå universitet. Fakulteter liks...
Handläggningsordning för stöd till studenter med funktionsnedsättning
Etikett Styrdokument
Här beskrivs processen för hur studenter ska ansöka om och få beslut om stöd, vilka stödåtgärder som erbjuds och universitetets interna ansvarsfördelning för stöd- och anpassningsåtgärder till...
Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla kurs, program, huvudområde och lokal examensbeskrivning
Etikett Styrdokument
Denna handläggningsordning beskriver processen för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla kurser, lokal examensbeskrivning, utbildningsprogram och huvudområden vid Umeå universitet. Syftet...
Regler för inofficiella dokument om genomgången utbildning
Etikett Styrdokument
Reglerna syftar bland annat till att klargöra vad som gäller beträffande innehållet i inofficiella dokument som företrädare för universitetet kan komma att dela ut i samband med att en utbildning...
Handläggningsordning för salstentamen
Etikett Styrdokument
Tentamensservice och berörda institutioner har ansvar för olika saker när det gäller salstentamen. Hur ansvaret är fördelat beskrivs i den här handläggningsordningen, som är ett komplement till...
Regler och riktlinjer för salstentamen
Etikett Styrdokument
Exempel på områden som regleras i dokumentet är kodade tentamensskrivningar, anmälan till tentamen, hur tentanden ska styrka sin identitet, vilka typer av personliga tillhörigheter och hjälpmedel s...
Regel för praktik och studieresor
Etikett Styrdokument
I regeln definieras regler för praktikplacering samt bidrag och ersättningar till studerande för merkostnader vid praktik och studieresor.
Regler för studieadministration på grund- och avancerad nivå
Etikett Styrdokument
Här regleras hur scheman, registrering, studieuppehåll, studieavbrott, utlämning av prov, inrapportering och publicering av provresultat samt kostnader för studenter ska hanteras vid Umeå universitet.
Handläggningsordning för uppdragsutbildning
Etikett Styrdokument
Handläggningsordningen innehåller följande delar: • Två processbeskrivningar som utgår från efterfrågestyrd respektive utbudsstyrd uppdragsutbildning. • Uppdragsutbildning – planering och...
Regel för chefens ansvar och behörighet att förfoga över myndighetens medel
Etikett Styrdokument
Myndigheten är skyldig att besluta vilka anställda som får förfoga över myndighetens medel. Behörigheten ska fastställas i delegationsordning. En förteckning över de personer som har denna ätt u oc...
Senast uppdaterad: 2023-03-08