"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sök regler

X Rensa sökfält

Din sökning gav 282 träffar

Visar 100-110 av 282 träffar
Instruktion för Lärarhögskolan vid Umeå Universitet
Etikett Styrdokument
Lärarhögskolan vid Umeå universitet (LH) har i enlighet med Umeå universitets arbetsordning i uppdrag att samordna, utveckla och kvalitetssäkra lärarutbildning och utbildningsvetenskaplig forskning...
Instruktion för Europeiska CBRNE-Centret
Etikett Styrdokument
Europeiska CBRNE-centret syftar till att vidareutveckla forskning av relevans för området säkerhet och sårbarhet, särskilt avseende forskningen inom CBRNE-området.
Instruktion för Umeå centrum för experimentell växtbiologi (UPSC)
Etikett Styrdokument
Umeå centrum för experimentell växtbiologi (härefter även benämnt som ”Umeå Plant Science Centre” eller ”UPSC”) har som mål att skapa en internationellt ledande miljö med inriktning mot experimente...
Lokalt löneavtal OFR/S
Etikett Styrdokument
Med stöd av det centrala kollektivavtalet RALS 2020 - 2023 sluter Umeå universitet och OFR/S lokalt kollektivavtal för perioden 1 oktober 2020 till och med 30 september 2023. Detta inskränker inte ...
Lokalt löneavtal Saco-S
Etikett Styrdokument
Umeå universitet och Saco-S sluter avtal om lokal förhandlingsordning med stöd av Ramavtal om löner mm RALS 2010-T mellan Arbetsgivarverket och Saco-S för perioden 1 oktober 2020 till och med 30...
Kvalitetssystem för utbildning
Etikett Styrdokument
Umeå universitet har ett sammanhållet kvalitetssystem för utbildning som är integrerat i lärosätets verksamhetscykel. Kvalitetssystemet bygger på nio aktiviteter som stödjer, utvecklar och synliggö...
Regler för studieavgifter
Etikett Styrdokument
Enligt förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor (studieavgiftsförordningen) ska en högskola ta ut en studieavgift för utbildning på grundnivå och...
Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår
Etikett Styrdokument
Följande regler anger formerna för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår. Dokumentet anger bestämmelser om ansökningsförfarande, uppföljning av studentkårernas verksamhet samt...
Regler för studentinflytande vid Umeå universitet
Etikett Styrdokument
Dessa regler för studentinflytande bygger på uppfattningen om att all verksamhet som rör utbildning vid Umeå universitet ska baseras på samarbete mellan universitets personal och studenter. Detta...
Regel för kursplaner och kurslitteraturlistor
Etikett Styrdokument
Regeln innehåller regler och riktlinjer för vad som ska finnas med i en kursplan och litteraturlista. Här beskrivs också hur arbetet med kursplaner och kurslitteratur i Umeå universitets kurs- och...
Senast uppdaterad: 2023-03-08