"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sök regler

X Rensa sökfält

Din sökning gav 284 träffar

Visar 100-110 av 284 träffar
Arkivbeskrivning för Umeå universitet
Etikett Styrdokument
Enligt rådande föreskrift ska alla arkivbildande myndigheter ha en redovisning som har funktionen av att ge insyn i verksamheten för utomstående och ge en överblick över vad som finns.
Handläggningsordning för studievägledning
Etikett Styrdokument
Här beskrivs hur studenter och personer som avser påbörja en utbildning ska ges tillgång till studievägledning i enlighet med högskoleförordningen (1993:100). För att säkra en likvärdig kvalitet oc...
Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet
Etikett Styrdokument
Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet beskriver i vilka fall arbetsgivare och arbetstagare kan träffa enskilda överenskommelser med stöd av kollektivavtal.
Handläggningsordning för pedagogisk meritering vid Umeå universitet
Etikett Styrdokument
Vid Umeå universitet finns en modell för högskolepedagogisk meritering som innebär att lärare kan ansöka om meritering på två på varandra följande nivåer: 1) meriterad lärare och 2) excellent lärar...
Förläggning och omfattning av facklig förtroendemannatid vid UmU
Etikett Styrdokument
Det lokala kollektivavtalet avseende förläggning och omfattning av facklig förtroendemannatid vid Umeå universitet beskriver de lokala tillämpningsföreskrifter som gäller inom detta område.
Lokalt avtal om förläggning av semester för lärare
Etikett Styrdokument
Det lokala avtalet om förläggning av semester för lärare sluts med stöd av 2 § Semesterlagen samt 2 kap. 2 § Villkorsavtal/Villkorsavtal-T och beskriver närmare vad som gäller inom området. Avtalet...
Doktorandavtal tandläkare 2023-10-01
Etikett Styrdokument
Lokalt avtal om lönesättning mellan Umeå universitet och Saco-S vid anställning av doktorand vid institutionen för odontologi när innehavaren är legitimerad tandläkare. Gäller från 2023-10-01 till...
Miljöpolicy
Etikett Styrdokument
I denna miljöpolicy finns huvudinriktningen för universitetets anställda och studenter vad gäller beaktande av miljö och hållbar utveckling i verksamheten. Universitetet vill med denna policy ytter...
Utbildningsplan Brand
Etikett Styrdokument
Beskriver de olika utbildningskategorierna
Handläggningsordning för strategiskt känsliga produkter
Etikett Styrdokument
I denna handläggningsordning beskrivs ansvar, roller och på vilket sätt universitetets verksamheter ska arbeta med icke-spridning och exportkontroll gällande krigsmateriel och produkter med dubbla...
Senast uppdaterad: 2023-03-08