"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sök regler

X Rensa sökfält

Din sökning gav 282 träffar

Visar 130-140 av 282 träffar
Budget 2023 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2024-2025
Etikett Styrdokument
Dokumentet utgör universitetsstyrelsens beslut om budget för Umeå universitet för 2023 samt ekonomisk plan för 2024–2025.
Instruktion för högpresterande beräkningscentrum norr (HPC2N)
Etikett Styrdokument
Högpresterande beräkningscentrum norr (härefter även benämnt som HPC2N) är ett nationellt centrum för teknisk-vetenskapliga och parallella beräkningar formerat som ett kompetensnätverk mellan...
Instruktion för antagningsråd och examensråd vid Umeå universitet
Etikett Styrdokument
Instruktionen anger antagningsrådets samt examensrådets sammansättning, uppdrag och arbetsformer.
Regler för val till fakultetsnämnder, inklusive utseende av dekan och prodekan, för tiden 2021-07-01 - 2025-06-30
Etikett Styrdokument
Följande regler anger formerna för hur val och utseende av ledamöter och suppleanter, inklusive dekan och prodekan, till fakultetsnämnderna för perioden 1 juli 2021 till och med den 30 juni 2025, s...
Instruktion för Europeiska CBRNE-Centret
Etikett Styrdokument
Europeiska CBRNE-centret syftar till att vidareutveckla forskning av relevans för området säkerhet och sårbarhet, särskilt avseende forskningen inom CBRNE-området.
Instruktion för Lärarhögskolan vid Umeå Universitet
Etikett Styrdokument
Lärarhögskolan vid Umeå universitet (LH) har i enlighet med Umeå universitets arbetsordning i uppdrag att samordna, utveckla och kvalitetssäkra lärarutbildning och utbildningsvetenskaplig forskning...
Instruktion för Umeå centrum för experimentell växtbiologi (UPSC)
Etikett Styrdokument
Umeå centrum för experimentell växtbiologi (härefter även benämnt som ”Umeå Plant Science Centre” eller ”UPSC”) har som mål att skapa en internationellt ledande miljö med inriktning mot experimente...
Regel för webbplatser
Etikett Styrdokument
Regel för webbplatser beskriver de krav som Umeå universitetets publika webbplatser ska uppfylla. En publik webbplats är en webbplats som är sökbar från internet. Regel för webb riktar sig till...
Instruktion för Centrum för transdisciplinär AI
Etikett Styrdokument
Centrum för transdisciplinär AI (härefter även benämnd som ”centrumet”) syftar till att inom hela universitetet främja forskning och utbildning inom artificiell intelligens (AI), dess tillämpningar...
Instruktion för svenskt centrum digital innovation (SCDI)
Etikett Styrdokument
Svenskt centrum för digital innovation (SCDI) är ett centrum bestående av forskare från Umeå universitet, Göteborgs universitet samt Handelshögskolan i Stockholm. Centrumets vision är att bli...
Senast uppdaterad: 2023-03-08