"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Personal vid UPL

Här hittar du oss som arbetar vid UPL. Du är varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.

Anställda medarbetare

Agneta Bränberg
Telefon
090-786 67 64

Inom elektronik är mitt fokus på analog elektronik och som högskolepedagogisk utvecklare ligger min profil inom problembaserat lärande. 
Jag meriterades som Excellent lärare vid Umeå Universitet 2015.

Andreas Hansen
Telefon
090-786 58 14
Dan Borglund
Telefon
090-786 99 22
Erik Lindenius
Telefon
090-786 66 66

Lektor i medie- och kommunikationsvetenskap. Excellent lärare och mottagare av Umeå studentkårs pedagogiska pris (2019). Producerar podcasten Mediespanarna och pedagogiska bloggen Umanista.

Eva Svedmark

Föreståndare och pedagogisk utvecklare vid enheten Universitetspedagogik och lärandestöd. Universitetslektor i informatik.

Hanna Karlsson

Jag är kommunikatör och ekonomisamordnare på UPL.

Hans-Erik Sjöström

Jag arbetar med lärandestöd och digitala verktyg för lärande.

Jan Gunillasson
Telefon
090-786 94 73
Johanna Lönngren
Telefon
090-786 97 69

Docent i naturvetenskapernas och teknikens didaktik, med fokus på lärande för hållbar utveckling och känslor i ingenjörsutbildningar.

Jonathan Wedman
Telefon
090-786 55 27

Forskare i beteendevetenskapliga mätningar, med särskilt fokus på provkonstruktion, storskaliga mätningar, bedömning i skolan och rättssäker examination.

Julia Lundmark Weinz
Telefon
090-786 68 96

Jag arbetar som förvaltningsledare inom objektet e-lärande och som projektledare för projektet "Ny lärplattform vid Umeå universitet - Canvas". 
 

Jörgen Ivarsson

Jag arbetar pedagogisk utvecklare vid Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) inom området E-lärande.

Karl Idberger

Jag har rollen som biträdande föreståndare på enheten och arbetar också som pedagogisk utvecklare. Huvudfokus av mitt ansvarsområde ligger på e-lärande.

Katarina Winka

Jag är universitetslektor i systematiskt botanik och pedagogisk utvecklare vid UPL.

Krister Lindwall
Telefon
090-786 78 61
Lars Larsson
Telefon
090-786 71 53

Jag arbetar som pedagogisk utvecklare, lärare och forskare. 

Lars-Daniel Öhman
Telefon
090-786 59 36

Jag är lektor och docent i diskret matematik och studierektor vid institutionen för matematik och matematisk statistik.

Magnus Nordström
Telefon
090-786 57 23

Jag arbetar 70 % på Institutionen för språkstudier, 25 % på UPL och 5 % på Arcum med bl.a. IT- och datorfrågor, e-lärande, webb och kommunikation.

Marie Friman
Telefon
090-786 74 62

På världens bästa UPL arbetar jag som administratör med allt vad det innebär och har bland annat hand om all administration kring våra kurser, seminarier och verkstäder.

Martin Fahlström
Telefon
090-786 73 21

Jag är professor i Professionell utveckling (PU) och bedriver undervisning och forskning inom PU:s fyra huvudområden: konsultation, bemötande, ledarskap och reflektion. 

Oliver Pawlik
Oskar Gedda
Telefon
090-786 69 55

Jag är verksam som pedagogisk utvecklare vid UPL och tycker att det är fantastiskt roligt att få jobba med människors lärande och växande. Mötet mellan student och lärare är för mig det centrala.

 

Per Sandin
Telefon
090-786 65 68
Peter Vinnervik
Telefon
090-786 60 48

It-pedagog och pedagogisk utvecklare vid Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL).

Fil. dr. i pedagogiskt arbete med inriktning mot teknik.

Stina Jansson
Telefon
090-786 76 22

Min forskning är främst inriktad på termisk behandling av biomassa och andra organiska material och avfallsfraktioner ur ett miljökemiskt perspektiv.

Suzanne Brink
Telefon
090-786 76 50
Tomas Hjärtström
Telefon
090-786 51 02
Åse Tieva
Telefon
090-786 60 89
Senast uppdaterad: 2023-01-25