Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal vid UPL

Här hittar du oss som arbetar vid UPL och du är varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.

Anställda medarbetare

Claire Englund, universitetsadjunkt

Jag arbetar som pedagogiskutvecklare vid Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet.

Eva Svedmark, universitetslektor

 Föreståndare och pedagogisk utvecklare vid enheten Universitetspedagogik och lärandestöd. Universitetslektor i informatik.

Hanna Karlsson, ekonomisamordnare

Som ekonomisamordnare arbetar jag med fakturahantering, budget och prognos. Jag ansvarar även för kommunikationen vid UPL och uppdaterar vår webb och ansvarar för vårt nyhetsbrev.

Julia Lundmark Weinz, IT-pedagog

Jag arbetar som verksamhetsnära förvaltningsledare inom objektet e-lärande.

Jörgen Ivarsson, universitetsadjunkt

Jag arbetar pedagogisk utvecklare och är supportansvarig vid Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) inom området E-lärande. Förutom att ansvara för support för Umeå universitets e-lärandesystem, utbildar jag personal inom området e-lärande, producerar stöd- och undervisningsmaterial och jag kan anlitas för riktade konsultuppdrag.

Karl Idberger, universitetsadjunkt

Jag har rollen som biträdande föreståndare på enheten och arbetar också som pedagogisk utvecklare. Huvudfokus av mitt ansvarsområde ligger på e-lärande.

Katarina Winka, universitetslektor

Jag är universitetslektor i systematiskt botanik och pedagogisk utvecklare vid UPL.

Lars Larsson, universitetslektor

Jag arbetar som pedagogisk utvecklare, lärare och forskare. 

Maria Wester, universitetslektor

Pedagogisk utvecklare, universitetslektor i Pedagogiskt Arbete, inplacerad som Excellent lärare vid Umeå universitet.

Mona Fjellström, universitetslektor

Högskolepedagogisk utvecklare, FD, lektor. Arbetar huvudsakligen med utvärdering, kvalitetsutveckling, akademiskt skrivande och pedagogiskt ledarskap.

Per Andersson, universitetsadjunkt

Pedagogisk utvecklare och inplacerad excellent lärare.