Hoppa direkt till innehållet
printicon

Utbildningsvetenskap

Magisteruppsats i Pedagogisk yrkesverksamhet, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Utbildningsvetenskap
Magisteruppsats i utbildningsledarskap, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Ledarskap och organisation Utbildningsvetenskap
Matematik 2 för lärande och undervisning för grundskolans årskurs 4-6, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Matematik Utbildningsvetenskap
Matematikdidaktik 1 för grundskolans årskurs 7-9 och gymnasiet, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Utbildningsvetenskap
Matematikdidaktik 2 för grundskolans årskurs 7-9 och gymnasiet, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Utbildningsvetenskap
Matematikundervisning med IT, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Utbildningsvetenskap
Naturkunskapsdidaktik 1 för ämneslärare för gymnasiet, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
Ämne: Utbildningsvetenskap
Naturkunskapsdidaktik 2 för ämneslärare för gymnasiet, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
Ämne: Utbildningsvetenskap
Neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
 • Studieform Distans
Ämne: Pedagogik Specialpedagogik Utbildningsvetenskap
Samiska C med didaktisk inriktning, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Samiska Utbildningsvetenskap
Skapande bild, distans, 30 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Konst, design och media Utbildningsvetenskap
Speciallärarprogrammet, 90 hp
 • Nivå Program, Avancerad nivå
 • Studietid 1,5 år (heltid)
 • Studieform Distans
Ämne: Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik Utbildningsvetenskap Specialpedagogik
Specialpedagogprogrammet, 90 hp
 • Nivå Program, Avancerad nivå
 • Studietid 1,5 år (heltid)
 • Studieform Distans
Ämne: Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik Utbildningsvetenskap Specialpedagogik
Språkdidaktik: Aktuella frågor och metoder i språkdidaktisk forskning, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 25%
 • Studieform Distans
Ämne: Utbildningsvetenskap