"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2023

Vill du arbeta med idrott, fysisk aktivitet och hälsa? Vill du vara med och påverka, leda och utveckla idrottssverige genom idrottsföreningar, idrottsförbund, landsting, kommuner, privata företag och andra organisationer? På Idrottsvetenskapliga programmet förbereds du för att arbeta med ledarskap, organisering och aktuella utvecklingsfrågor inom idrottens breda område.

Välkommen till Umeå universitet. Här kan du bland annat utbilda dig till idrottsvetare. Efter en rolig studietid väntar en bred arbetsmarknad på dig! Arbetstillfällen finns inom föreningar, förbund, företag, hälso-och friskvårdsanläggningar eller som egen företagare. Du har stora möjligheter att skapa din egen karriärväg utifrån eget idrottsintresse. 

Under utbildningen

Genom kurser i idrottspedagogik, idrottspsykologi, idrottsmedicin, kostvetenskap, idrottsjuridik och företagsekonomi får du kompetens i strategiskt ledarskap och utvecklings- och förändringsarbete med fokus på idrottens område. Utbildningen innehåller också en valfri termin där du kan specialisera eller bredda utbildningsinnehållet efter dina egna önskemål.

Möjlighet till värdefulla kontakter

Som IVP-student kommer du att knyta kontakter med arbetslivet genom besök av gästföreläsare och yrkesverksamma och genom studieuppgifter kopplade till externa organisationer t.ex. i form av uppdrag att analysera organisationers verksamhet. Som del av Idrottshögskolan och Riksidrottsuniversitetet får du också möjligheter att arbeta ideellt, i evenemang och andra externa uppdrag, som ger dig både praktiska erfarenheter och värdefulla kontakter.

Studera utomlands

På den valbara terminen kan du välja att plugga utomlands. Vi har flera utbytesavtal, både i Europa och i övriga världen som erbjuder kurser inom både det egna ämnesområdet och andra områden. Att skaffa sig internationell erfarenhet redan i grundutbildningen ger dig möjlighet att spetsa din kompetens och ditt CV.

Umeå universitet – ett Riksidrottsuniversitet

Både Umeå som stad och Umeå universitet har en tydlig idrottsprofil. Umeå andas idrott och har år 2018 och år 2020 blivit utsedd till Sveriges bästa idrottsstad! Du som student på ett idrottsrelaterat utbildningsprogram är en viktig del av Idrottshögskolan som samlar all idrottsrelaterad verksamhet vid Umeå universitet. Umeå universitet är ett av landets utvalda Riksidrottsuniversitet, det innebär att vi har ett uppdrag från Riksidrottsförbundet och Specialidrottsförbunden att utveckla svensk idrott.

Umeå universitet erbjuder ett nära samarbete mellan sin idrottsrelaterade utbildning samt forskning och idrottsrörelsen. Ett Riksidrottsuniversitet har som sitt främsta syfte att möjliggöra kombinationen av elitidrott och högre utbildning. Umeå universitet är ledande i sitt arbete med Dubbla karriärer, du som elitidrottare kan via Idrottshögskolan teckna ett elitidrottsavtal som hjälper dig att kombinera din elitidrottssatsning med valfria universitetsstudier – ett vinnande koncept. Idrott och Akademi – välj Umeå!

Programöversikt

År 1: Termin 1 (höst)
Terminstema: Samhälle, idrott och individens utveckling
Idrottspedagogiska perspektiv på utmaningar inom idrottens område, 7,5 hp
Idrott, fostran och socialisation, 7,5 hp
Idrott för alla ur ett kostvetenskapligt perspektiv, 5 hp
Idrott för alla ur ett psykologiskt perspektiv, 5 hp
Idrott för alla ur ett idrottsmedicinskt perspektiv, 5 hp

År 1: Termin 2 (vår)
Terminstema: Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område

Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område, 22,5 hp
- Modul 1: Styrning och organisering inom idrottens område, 7,5 hp
- Modul 2: Strategisk ledning/strategiskt ledarskap inom idrottens område, 7,5 hp
- Modul 3: Strategiskt ledarskap i praktiken, 7,5 hp
Idrottspedagogisk forskning 1, 7,5 hp

År 2: Termin 3 (höst)
Terminstema: Juridisk och företagsekonomisk styrning inom idrottens område

Idrottsjuridik, 15 hp
Företagsekonom, 15 hp
- Modul 1: Extern redovisning, 7,5hp
- Modul 2: Ekonomistyrning, 7,5hp

År 2: Termin 4 (vår)
Terminstema: Strategisk utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område

Marknadsföring, 7,5 hp
Strategiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område, 22,5 hp
- Modul 1: Utbildningsplanering som verktyg för verksamhetsutveckling inom idrottens område, 7,5 hp
- Modul 2: Projekt som verktyg för verksamhetsutveckling inom idrottens område, 7,5 hp
- Modul 3: Praktiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område, 7,5 hp

År 3: Termin 5 (höst)
Valbar termin - fördjupning/specialisering/internationalisering

Valbara/valfria kurser, 30 hp

År 3: Termin 6 (vår)
Uppsatstermin

Idrottspedagogisk forskning 2, 10 hp
Examensarbete i idrottspedagogik med praktik, 15 hp, alternativt Examensarbete i idrottspedagogik, 15 hp
Idrottspedagogik, kompetens och arbetsmarknad, 5 hp

Efter utbildningen

När dina studier är klara kan du ta ut en Filosofie kandidatexamen i huvudområdet idrottspedagogik. Inriktning: strategiskt ledarskap och utveckling.

Fortsatta studier

Efter avslutat program, kan du fortsätta studera på avancerad nivå. Med en examen på avancerad nivå breddas dina karriärmöjligheter ytterligare till att också omfatta möjlighet att söka till forskarutbildning. Exempel på områden att studera vidare inom efter IVP är inom idrottspedagogik, ledarskap och organisation, arbetsliv och hälsa samt folkhälsovetenskap.

Arbetsmarknad och vanliga jobb

Efter slutförd utbildning kan du leda och utveckla verksamheter inom idrotts- och hälsoområdet och andra områden som är i behov av kompetens inom styrning, organisering, ledning och andra pedagogiska processer, på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå. Idrottsvetarens arbetsmarknad är bred och arbetsmöjligheter finns inom både offentlig, privat som ideell sektor. Idrottsvetare har stora möjligheter att skapa sin egen karriärväg utifrån eget idrottsintresse. Utbildningen förbereder dig för arbete i en ledande position och i verksamheter som styr, skapar förutsättningar för och genomför idrottsliga aktiviteter.

Exempel på jobb

- Idrotts-, utbildnings- och utvecklingskonsulent eller koordinator
- Förbunds- och föreningsutvecklare
- Verksamhetschef
- Organisationsutvecklare
- Tävlingsansvarig
- Idrottsadministratör
- Fritidskonsulent
- Fotbollskonsulent
- Kanslichef
- Akademichef
- Inkluderingsansvarig
- Generalsekreterare
- Sportchef
- Klubbdirektör
- Sportmanager

Examen

Filosofie kandidatexamen, huvudområde idrottspedagogik. Inriktning: strategiskt ledarskap och utveckling.

Anmälan och behörighet

Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 76 950 kr. Total studieavgift: 461 700 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1276

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2023 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 17 april 2023.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Vanliga frågor

Hur många platser finns det inom programmet?

Det finns 30 platser.

Hur söker jag?

Du söker via antagning.se senast 15 april 2022 eller genom att göra en Sen anmälan. 

Kan jag ansöka till programmet både på höst- och vårtermin?

Nej, IVP har enbart intag till hösten.

Vilka är det som söker och sedan börjar på programmet?

Av de som börjar på IVP så kommer övervägande från andra orter än Umeå, från storstad till landsbygd, från söder till norr. Förutom sökanden från Sverige, kommer också några från grannländerna Finland och Norge. Vissa kommer direkt från gymnasiet och andra har jobbat ett par år. Vi välkomnar alla att söka - oavsett ålder, kön och etnicitet.

Vilka meriter har de sista som antagits till programmet haft?

Antagningsstatistik hittar du på UHR:s sida. Skriv "Idrottsvetenskapliga programmet" i fritextrutan, välj vilken termin du vill se och Umeå universitet. Under fliken "urval 2" visas meriterna för de sist antagna i varje urvalsgrupp.

Vad är det för skillnad på IVP och Tränarprogrammet?

Båda programmen behandlar ledarskap, är tvärvetenskapliga och har sin bas i beteendevetenskapliga teorier. Tränarprogrammet vänder sig till dig som vill jobba som ledare och utveckla din förmåga som tränare med fokus på att utveckla, påverka och leda framtida elitidrottare. Idrottsvetenskapliga programmet vänder sig till dig som vill arbeta med strategiska idrottsfrågor, dvs. att leda och utveckla idrotten på organisationsnivå, till exempel genom styrelsearbete, utvecklingsprojekt, utredningar, marknadsföring eller ekonomiska och juridiska idrottsfrågor.

Måste man ha varit idrottare eller ledare tidigare för att klara kurserna?

Det finns inget krav på tidigare kunskaper inom ledarskap. Det lär du dig under utbildningen. Du behöver inte heller ha varit eller vara aktiv idrottare. Men det är en klar fördel om du har ett brinnande intresse för idrottsfrågor! Är du elitidrottare eller elittränare finns speciella avtal hos Idrottshögskolan att söka för att kunna kombinera studier med din idrottssatsning.

Jag ska göra värnplikten till hösten, kan jag söka ändå?

Ja, det kan du. Information om möjlighet att skjuta upp studierna på grund av just militärtjänst finns på www.studera.nu. Ansökan om att skjuta upp studierna görs vid Umeå universitet och i nära anslutning till att du fått ditt antagningsbesked. Gå in här: https://www.umu.se/utbildning/anmal-dig/anmalan-steg-for-steg/ansokan-om-anstand/

Kan jag läsa programmet på distans?

Nej. Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling, kan enbart läsas på campus i Umeå. Under pandemin anpassas såklart undervisningen till det rådande läget efter krav och rekommendationer från rektor och regering.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Pedagogiska institutionen
Kontaktperson för programmet är:
Camilla Jonsson