Hoppa direkt till innehållet

Kandidatprogram för kognitionsvetenskap

 • Antal högskolepoäng 180 hp
 • Studietid 3 år (heltid)
 • Starttid Hösttermin 2017

Hur får människor och maskiner kunskap? Kognitionsvetenskap är ett tvärvetenskapligt område som handlar om varseblivning, minne, inlärning, språk, tänkande och problemlösning. Genom att lära dig hur människor bearbetar information och samspelar med IT, kommer du att kunna omvandla komplex information, tekniskt avancerade produkter och system till lättillgängliga produkter för människor, inom till exempel industridesign, trafiksäkerhet och reklam.

Under utbildningen

Kognitionsvetenskap handlar om tänkandets och kunskapens natur - hur biologiska och maskinella system lär sig och får kunskap och hur kunskapen kan organiseras, användas och utvecklas. Hur uppfattar, bearbetar och använder vi människor den information som vi får? Vad sker mentalt när vi använder ny teknik, som till exempel datorer och mobilappar? Det är exempel på frågeställningar som du kommer att fördjupa dig i.

Utbildningen är tvärvetenskaplig och genom att läsa psykologi, neurovetenskap, lingvistik, filosofi och datavetenskap och arbeta med kognition utifrån olika perspektiv, kommer du att få en god grund för att göra komplex information och tekniskt avancerade produkter och system lättillgängliga för människor.

I utbildningen ingår grundläggande programmering, egna studier av psykologiska fenomen, språkliga analyser, m.m.

Varför ska du läsa kognitionsvetenskap?

Anna Theorin arbetar som företagsanalytiker på Cinnober. I den här filmen berättar Anna varför hon tycker man ska läsa kognitionsvetenskap.

Studera utanför Sverige?

Om du vill, kan du även läsa delar av utbildningen utomlands. Du kan resa antingen som utbytesstudent genom något av våra utbytesavtal eller som så kallad free-mover.

Läs mer om hur utlandsstudier fungerar och vilka alternativ som finns hos oss.

Programöversikt

År 1
Grundläggande kurser i kognitionsvetenskap såsom Perception, Kunskap och minne, Resonerande och informationsbehandling och Handling. Vetenskapligt tänkande och vetenskapligt arbetssätt.

År 2
Tillämpad kognitiv psykologi. Kognitiv neurovetenskap I och II.
Programmering och applikationsprogrammering i Python.
Lingvistik för kognitionsvetenskap. Kognitiv neuropsykologi.
Projektarbete i kognitionsvetenskap.

År 3
Människa-datorinteraktion för kognitionsvetare.
Artificiell intelligens – grunderna. Valbara kurser.
Visuell kognition. Kognitiv design.
Examensarbete i kognitionsvetenskap.

Efter utbildningen

Som kognitionsvetare kan du jobba inom många områden som rör människa och teknik, bland annat användbarhet och design, spelutveckling, fordonssystem, trafiksäkerhet, patientsäkerhet, tekniska hjälpmedel, talsyntes och diktering, teknisk skribent och andra former av informationshantering.

Vad en kognitionsvetare kan arbeta med

För en kognitionsvetare finns det oändligt många yrken att välja bland, men för att nämna några exempel på vad du kan göra:

 • Användbarhetsdesigner, t.ex. utveckla respiratorer för intensivvård.
 • Beteendevetare, t.ex. trafikpsykologi.
 • Informationsarkitekt, t.ex. på en webbyrå.
 • Manualutformare, t.ex. för handböcker.
 • Minnes- och hälsotestare, t.ex. stress.
 • Rehabiliteringskonsult, t.ex. arbetsskadade.
 • Säkerhetsexpert, t.ex. på kraftverk.
 • Webbredaktör, t.ex. ett företags hemsida.

Drömmar om forskning?

Utbildningen kan också vara starten på en forskarkarriär. När du är färdig med utbildningen på kandidatnivå kan du fortsätta med vårt Masterprogram i kognitionsvetenskap. Och efter det kanske även en forskarutbildning?

Läs mer om Masterprogram i kognitionsvetenskap

Examen

Filosofie kandidatexamen, huvudområde kognitionsvetenskap

Anmälan och behörighet

Kandidatprogram för kognitionsvetenskap, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2017 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2017

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

100%, Normal

Behörighet

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Anmälningskod

UMU-01202

Sista anmälningsdag

2017-04-18

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2017 klockan 13:00.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se