Hoppa direkt till innehållet

Masterprogrammet i IT Management

  • Antal högskolepoäng 120 hp
  • Studietid 2 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2017

Masterprogrammet i IT management är framtaget för dig som vill vara med och utforma informationsteknikens användning. Programmet ger dig möjlighet att skapa en unik kompetensprofil där du kan kombinera kunskap från din kandidatutbildning med nya insikter om IT och dess användning i organisationer och affärsverksamheter. Med en examen i IT management kan du fungera som länken mellan organisationer och IT.

Under utbildningen

Studierna kännetecknas av en hög grad av självständighet, aktivt kunskapssökande, problemlösning, kritisk analys och värdering utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Genom föreläsningar och seminarier behandlas respektive kurs teoretiska aspekter och genom olika former av live cases får du som student arbeta praktiskt med kursens teoretiska delar.

Eftersom programmet ges på engelska hittar du mer om programmet på den engelska sidan:

Master's Programme in IT Management

Film: Master’s Programme in IT Management at Umeå University, Sweden
Master’s Programme in IT Management at Umeå University, Sweden

Efter utbildningen

Högskoleverkets senaste rapport [2010:19] om etablering på arbetsmarknaden visade att 87 procent av personer med en magisterexamen med ämnesfördjupning inom informatik/ data- och systemvetenskap hade jobb inom ett år efter avslutade studier. Detta var den högsta etableringsgraden bland alla generella examensgrupper.

Utbildningen förbereder för kvalificerat utrednings-, planerings- och utvecklingsarbete inom privat eller offentlig sektor såväl som för forskning. Efter utbildningen kan du jobba med projekt management, verksamhetsutveckling, konsultarbete, systemdesign eller affärsutveckling.

Examen

Filosofie magisterexamen 60 hp. Huvudområde: informationsvetenskap. Inriktning: IT-management.
Filosofie masterexamen 120 hp. Huvudområde: informationsvetenskap. Inriktning: IT-management.

Anmälan och behörighet

Masterprogrammet i IT Management, 120 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2017 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

Hösttermin 2017

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Kandidatexamen inom det samhällsvetenskapliga området med 90 hp i något av ämnena Informatik 90 hp (60p), Företagsekonomi 90 hp (60 p), Pedagogik 90 hp (60 p), Psykologi 90 hp (60 p), Statsvetenskap 90 hp (60 p ), Sociologi 90 hp (60 p), eller motsvarande behörighet. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier. Undervisningen ges på engelska och kurslitteraturen är engelskspråkig. Examinationen på vissa kurser förutsätter goda kunskaper i skriftlig framställning.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-M2042

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 16 januari 2017. Du kan inte längre anmäla dig.

Startar

Hösttermin 2017

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Kandidatexamen inom det samhällsvetenskapliga området med 90 hp i något av ämnena Informatik 90 hp (60p), Företagsekonomi 90 hp (60 p), Pedagogik 90 hp (60 p), Psykologi 90 hp (60 p), Statsvetenskap 90 hp (60 p ), Sociologi 90 hp (60 p), eller motsvarande behörighet. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier. Undervisningen ges på engelska och kurslitteraturen är engelskspråkig. Examinationen på vissa kurser förutsätter goda kunskaper i skriftlig framställning.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-02052

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 18 april 2017. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Kontaktperson för programmet är: Katrin Jonsson

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen

Programmet ges av
Institutionen för Informatik