Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Masterprogrammet i molekylärbiologi

  • Antal högskolepoäng 120 hp
  • Studietid 2 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Vårtermin 2023

På masterprogrammet i molekylärbiologi skaffar du dig en gedigen verktygslåda för att kunna undersöka biologiska problem med avancerade molekylära metoder. Dina lärare är internationellt framstående forskare och du gör ditt examensprojekt i en forskargrupp. Du får en bra grund för fortsatta forskarstudier och jobb med forskning och utveckling, antingen på ett universitet eller inom bioteknik- och läkemedelsbranschen.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.
Nathan Kenney

Vill du veta mer om masterprogrammet i molekylärbiologi? Se filmen.

Under utbildningen

Höstens intag till masterprogrammet i molekylärbiologi inleds med en kurs i avancerad molekylärbiologi medan kursen molekylär genetik läses början av termin två. Om du väljer att börja på vårterminen startar du med kursen i molekylär genetik och läser avancerad molekylärbiologi i början av din andra termin. I övrigt kan du välja bland olika kurser i molekylärbiologi eller i andra ämnen så länge de uppfyller kraven för att erhålla en masterexamen i molekylärbiologi. Du kan till exempel läsa kurser i biokemi, infektionsbiologi och växtmolekylärbiologi.

Teori varvat med praktisk problemlösning

Vi utbildar upptäckare!

Är du intresserad av naturvetenskap och teknik? Vi utbildar upptäckare – inom allt från fysik och matematik till molekylärbiologi, biologi och kemi.

De enskilda kurserna i programmet består normalt av nio veckors heltidsstudier. I undervisningen ingår föreläsningar, gruppövningar, seminarier, laborationer och molekylärbiologisk problemlösning. Undervisningsmoment inkluderar aktuella frågor inom molekylärbiologi och laborationerna innehåller moderna experimentella metoder för att lösa biologiska frågeställningar i molekylärbiologi.

Gör exjobb i en forskargrupp

Utbildningen avslutas med ett examensarbete i molekylärbiologi. Du kan antingen göra examensarbetet i en forskargrupp vid Umeå universitet, till exempel på avdelningarna för molekylärbiologi, kemi eller växtfysiologi, men kan också i forskningsintensiva organisationer som till exempel bioteknikföretag.

Forskning i frontlinjen

Umeå universitet är värd för många framstående forskargrupper som bedriver molekylärbiologisk forskning i frontlinjen av internationell betydelse inom områdena mikrobiologi, cellbiologi, kemisk biologi, immunologi, systembiologi, sensoriska system, cancerbiologi, utvecklingsbiologi, medicinsk biologi samt immunologi. Många av våra examinerade studenter fortsätter som doktorander här eller någon annanstans. Molekylärbiologi är en bred disciplin och ger gedigen utbildning även för dem som vill göra karriär utanför akademin.

Programöversikt

På masterprogrammet i molekylärbiologi kan du välja mellan en rad olika kurser. Vissa baskurser är obligatoriska, men merparten av kurserna är valbara vilket innebär stora möjligheter att själv forma sin utbildning.

Baskurser:
Avancerad molekylärbiologi. 
Molekylär genetik.

Valbara kurser:
Biokemi - proteinstruktur och funktion.
Farmakologi NT. 
Funktionsgenomik teori.
Tillämpad funktionsgenomik.
Immunkemiska tekniker N/T.  
Tumörbiologi. 
Växters cell- och molekylärbiologi. 
Proteinkemisk separations- och analysteknik. 
Teoretisk läkemedelskemi. 
Transgenteknologi N/T.

Valbara kurser i molekylärbiologi på kandidatnivå:
Bioinformatik och genomanalys. 
Genetik II. 
Immunologi. 
Bakteriell fysiologi och patogenes. 
Neurobiologi. 
Strukturbiologi.

Fria kurser:
Tillväxt och utveckling hos växter. 
Växtbioteknik och molekylär förädling.

Efter utbildningen

Med en masterexamen i molekylärbiologi är du attraktiv för arbetsgivare vid till exempel läkemedels- och bioteknikföretag och dina arbetsuppgifter är vanligtvis forskning, utveckling eller marknadsföring. Andra möjliga arbetsuppgifter är utredningar och vetenskaplig journalistik.

Läsa vidare?

Efter examen kan du fortsätta med en forskarutbildning.

Anmälan och behörighet

Masterprogrammet i molekylärbiologi, 120 hp

Visa tillfällen för föregående termin Vårtermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Vårtermin 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: a) 60 hp inom biovetenskap (inkluderande genetik, mikrobiologi, cellbiologi, molekylärbiologi, zoofysiologi och växtbiologi) varav minst 7,5 hp genetik och 7,5 hp mikrobiologi. b) 30 hp kemi varav minst 7,5 hp biokemi . c) 30 hp praktisk erfarenhet experimentellt arbete. Engelska B/6.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 71 400 kr. Total studieavgift: 285 600 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-M5011

Anmälan

Anmälan öppnar 1 juni 2022 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 augusti 2022.

Startar

Vårtermin 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: a) 60 hp inom biovetenskap (inkluderande genetik, mikrobiologi, cellbiologi, molekylärbiologi, zoofysiologi och växtbiologi) varav minst 7,5 hp genetik och 7,5 hp mikrobiologi. b) 30 hp kemi varav minst 7,5 hp biokemi . c) 30 hp praktisk erfarenhet experimentellt arbete. Engelska B/6.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 71 400 kr. Total studieavgift: 285 600 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P5011

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 september 2022 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 17 oktober 2022.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Kontaktperson för programmet är:
Matthew Francis och Viktoria Vedin