"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sjuksköterskeprogrammet

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Studieform Ges även på distans
  • Starttid Hösttermin 2023

Sjuksköterskeprogrammet omfattar tre års heltidsstudier där du förbereds för det viktiga arbetet som sjuksköterska - för människors hälsa och möjligheter att leva ett meningsfullt liv trots sjukdom, lidande och funktionsnedsättning. NYHET - Nu kan du få möjlighet att läsa decentraliserad utbildning i södra Lappland, läs mer nedan.

"Otroligt roligt att jobba i team"

Det mest fantastiska med jobbet är att kunna hjälpa människor och bidra till deras välmående. Petter Lundmark och Maha Salih Negash berättar om jobbet och möjligheterna som sjuksköterska.

Under utbildningen

Välj mellan Campus, Distans eller Decentraliserad utbildning

Programmen har samma innehåll oavsett studieort, du väljer studieort när du gör ansökan.
Nedan kan du läsa vad de olika alternativen innebär.

Campus

Sjuksköterskeprogrammet i Umeå ges som campusutbildning med inslag av nätburen undervisning. Praktik görs runt om i Västerbotten, du får vara beredd på att resa till och ibland bo på praktikort inom Västerbottens län.

Distans

Distansutbildning i Skellefteå och Örnsköldsvik innebär att delar av utbildningen erbjuds nätbaserat. En tredjedel av utbildningen kan inte genomföras på distans utan genomförs i Skellefteå med praktik runt om i Västerbotten respektive Örnsköldsvik med praktik i norra Västernorrland.

Decentraliserad utbildning

Decentraliserad utbildning innebär att du får en unik möjlighet att i mån av plats läsa din utbildning i södra Lappland via distansutbildningen i Skellefteå. De studieorter du kan välja mellan är Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele. I den decentraliserade utbildningen kan du så långt som möjligt genomföra dina praktikperioder på vald studieort.

Ansökan till studieorterna (inom södra Lappland) sker efter avslutad antagning till programmet. Urval till studieort sker enligt förtursregler  i Umeå universitets regelverk och sker i mån av plats till respektive studieort.

 

Välj studieort

Umeå (P1314)

Undervisningen sker mestadels på plats i Umeå, men även nätbaserad undervisning ingår.
Praktik görs i Västerbotten, oftast i Umeå med omnejd.

Startar höst- och vårtermin.

Skellefteå (P1316)

Undervisningen sker till stor del på distans, och kan innebära exempelvis grupparbeten och obligatoriska seminarier dagtid. Praktik och viss undervisning innebär fysisk närvaro och utgör ca en tredjedel av utbildningen. Praktik görs i Skellefteå med omnejd och södra Lappland.

Varje termin innehåller 2–4 träffar per termin, à 2–5 dagar i Skellefteå.

Startar höst- och vårtermin.

Örnsköldsvik (P1318)

Undervisningen sker till stor del på distans, och kan innebära exempelvis grupparbeten och obligatoriska seminarier dagtid. Praktik och viss undervisning innebär fysisk närvaro på plats och utgör ca en tredjedel av utbildningen.
Praktik görs i delar av Västernorrland, oftast i Örnsköldsvik med omnejd.

Varje termin innehåller 2–4 träffar per termin, à 2–5 dagar i Örnsköldsvik.

Startar höst- och vårtermin.

Bra att veta

Praktik i hälso- och sjukvården

En viktig del i utbildningen är praktik - som du gör på sjukhus, hälsocentraler, inom psykiatrisk verksamhet och i kommunal hälso- och sjukvård. Beroende på studieort genomför du din praktik på 32 veckor, på olika orter i Västerbotten eller delar av Västernorrland. Du får därmed vara beredd på att resa till eller bo på annan ort i samband med praktik. Kostnader för resa och boende tillkommer.

Vaccinera dig innan praktik

Innan du gör praktik, ska du ha vaccinerat dig. Det är ett krav att studenter ska ha genomgått ett hälso- och vaccinationsprogram innan praktik i hälso- och sjukvården, för att motverka smittspridning. Läs mer om vaccination.

Öva och pröva i kliniska träningscenter

kliniskt träningscentrum tränar du praktiska moment. Det kan vara att ta puls, blodtryck, venprov, sätta perifer venkateter, ge injektioner och att hantera och beräkna läkemedel. Du tränar också på att simulera omvårdnadssituationer med bedömning, beslut om och genomförande av åtgärder. Målet är att du ska känna dig trygg i sjuksköterskans arbetsuppgifter när du gör VFU.

Forska medan du läser

Intresserad av forskning? Under tiden du studerar kan du själv börja forska. Medicinska fakulteten har en forskaraspirantaktivitet som ger dig en bred inblick i medicinsk forskning i praktiken och som är en god grund för fortsatt forskarutbildning.

Studera utomlands

Att läsa delar av utbildningen i ett annat land ger bra erfarenheter för framtida jobb. Du har olika alternativ – du kan åka både som utbytesstudent och som så kallad "free-mover".

Som legitimerad sjuksköterska ansvarar du för omvårdnad, vissa medicinska åtgärder och du har arbetsledande uppgifter. Du kan arbeta med en mängd uppgifter inom olika verksamheter både nationellt och internationellt. Du samarbetar i team med andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården. Arbetsmarknaden för sjuksköterskor är god liksom möjligheterna att jobba i ett annat land.

Programöversikt

Efter utbildningen

Vanliga jobb

Som sjuksköterska kan du arbeta på sjukhusens vårdavdelningar eller mottagningar, på hälsocentraler, privata mottagningar eller inom äldreomsorgen. Du kan också jobba med:

  • Ledning, exempelvis som avdelningschef på vårdavdelning eller mottagning
  • Vårdutveckling
  • Utredningsarbete eller hälso- och sjukvårdsadministration
  • IT-utveckling inom journalhantering och journalfrågor
  • Läkemedelsinformation inom medicintekniska företag
  • Undervisning inom omvårdnad, på universitet och högskolor

Studera vidare

Efter utbildningen kan du studera vidare på avancerad nivå, på specialistsjuksköterskeprogram med olika inriktningar, master- och barnmorskeprogram. Du kan även gå vidare till forskarutbildning.

Anmälan och behörighet

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Startar

Hösttermin 2023

Studieort

Örnsköldsvik

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Distans

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 74 200 kr. Total studieavgift: 445 200 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1318

Anmälan

Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 17 april 2023.

Startar

Hösttermin 2023

Studieort

Skellefteå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Distans

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 74 200 kr. Total studieavgift: 445 200 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1316

Anmälan

Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 17 april 2023.

Startar

Hösttermin 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 74 200 kr. Total studieavgift: 445 200 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1314

Anmälan

Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 17 april 2023.
"Som distansstudenter finns vi i Umeå, Skåne, Lycksele, Piteå och flera andra platser i landet. Till den som har drivet att bli sjuksyster säger jag bara: kör!"
Anton Burlin som läser till sjuksköterska på distans

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Institutionen för omvårdnad, institutionen för integrativ medicinsk biologi, institutionen för klinisk mikrobiologi samt institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap