Hoppa direkt till innehållet

Sjuksköterskeprogrammet

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Studieform Ges även på distans
  • Starttid Vårtermin 2017

Du som läser till sjuksköterska vid Umeå universitet brinner för att förändra livet för de som mest behöver det. Du arbetar för att främja den enskilda människans hälsa och möjligheter att leva ett meningsfullt liv i enlighet med sina behov trots sjukdom, lidande och funktionsnedsättning. Programmen i Skellefteå, Örnsköldsvik och Lycksele ges som distansutbildning, och i Umeå som campusutbildning.

Film: "Vi läser mycket omvårdnad, grundläggande anatomi, fysiologi, ledarskap, förändringsarbeten och väldigt mycket praktiska moment."
"Vi läser mycket omvårdnad, grundläggande anatomi, fysiologi, ledarskap, förändringsarbeten och väldigt mycket praktiska moment."

Studenten Sara Both ger sin bild av sjuksköterskeprogrammet.

Under utbildningen

Arbetet som sjuksköterska förutsätter förmåga till kritisk granskning och användning av forskningsresultat och beprövad erfarenhet i vården. Utbildningen är därför upplagd så att du inte bara lär dig de viktiga ämneskunskaperna, utan även utvecklar din självständighet, kritiska bedömning och problemlösning. Du jobbar exempelvis med olika case där du självständigt, eller i grupp, ska lösa olika problemställningar som sedan presenteras vid seminarier.

Du tränar praktiska moment och har simuleringsövningar i vårt träningscenter. Under praktiken jobbar du allt mer självständigt ju längre fram i utbildningen du kommer.

Ämnen

Huvudområdet i utbildningen är omvårdnad, men under dina tre år kommer du även att läsa till exempel anatomi, fysiologi, farmakologi, mikrobiologi och sjukdomslära. Vidare ingår organisation och ledarskap.

Välj att läsa mellan fyra orter och distans

Programmet går att läsa på fyra orter, med samma innehåll på alla orter.

Umeå: Alla undervisning ges på plats i Umeå. Startar både höst- och vårtermin.

Skellefteå: Distans med sammankomster 2-5 gånger per termin, à 2-5 dagar i Skellefteå. Startar höst- och vårtermin.

Örnsköldsvik: Distans med sammankomster 2-5 gånger per termin, à 2-5 dagar i Örnsköldsvik. Startar höst- och vårtermin.

Lycksele: Distans med sammankomster 2-5 gånger per termin, à 2-5 dagar i Lycksele. Startar vart tredje år, nästa gång höstterminen 2017.

Öva och pröva i vårt kliniska träningscenter

På studieorterna finns kliniska träningscentrum, KTC, där olika praktiska moment tränas under utbildningen. Det kan vara att ta puls och blodtryck, ta venprov, sätta perifer venkateter, hantera olika typer av utrustning och simulera omvårdnadssituationer där bedömning, beslut om och genomförande av åtgärder tränas. Målet är att du ska känna dig trygg i sjuksköterskans arbetsuppgifter för att sedan träna vidare under din praktik.

Praktik

En viktig del i utbildningen är praktiken som du gör på sjukhus, hälsocentraler, inom psykiatrisk verksamhet och i kommunal hälso- och sjukvård. Större delen av din praktik har du på olika orter i Västerbotten och Västernorrland. För dig som läser på distans finns möjligheten att efterfråga praktik på hemorten. Det går dock inte att garantera att platser finns.

Vaccination

Smittskydd och Vårdhygien, Västerbottens läns landsting, ställer krav på att studenter ska ha genomgått hälso- och vaccinationsprogrammet innan verksamhetsförlagd utbildning VFU/praktik i hälso- och sjukvården, för att motverka smittspridning.
Läs mer om vaccination.

Plugga utomlands

Att läsa vissa delar av utbildningen i ett annat land ger bra erfarenheter för framtida jobb. Som student på programmet finns olika alternativ – du kan åka både som utbytesstudent och som så kallad "free-mover".

Programöversikt

År 1
Sjuksköterskans profession – introduktion. Kroppen och omvårdnad. Biomedicin och omvårdnad. Omvårdnadens teori och vetenskapliga grund. Omvårdnadens metoder och
procedurer.

År 2
Omvårdnad i olika livsfaser del I. Omvårdnad i olika livsfaser del II. Palliativ omvårdnad.

År 3
Omvårdnadens organisation och ledning del I. Omvårdnadsvetenskap – teori och tillämpning. Sjuksköterskans profession – tillämpning. Omvårdnadens organisation och ledning del II.

Efter utbildningen

Som legitimerad sjuksköterska ansvarar du för vårdtagarens omvårdnad, vissa medicinska åtgärder och arbetsledande uppgifter. Du kan arbeta med varierande arbetsuppgifter inom olika verksamhetsområden nationellt och internationellt. Du samarbetar i team med andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården. Arbetsmarknaden för sjuksköterskor är god liksom möjligheterna att jobba i ett annat land.

Vanliga jobb

Som sjuksköterska kan du arbeta på sjukhusens vårdavdelningar, vårdcentraler, privata mottagningar eller inom äldreomsorgen. Du här kan också jobba med:

  • Avdelningschef/avdelningsföreståndare på en klinikmottagning, vårdcentral eller vårdavdelning
  • Vårdutveckling
  • Utredningsarbete eller hälso- och sjukvårdsadministration
  • IT-enheter på större sjukhus med journalhantering och journalfrågor
  • Läkemedelsindustrin och på medicintekniska företag
  • Undervisning i omvårdnad på gymnasium eller på universitet och högskolor

Plugga vidare

Utbildningen leder till en yrkesexamen som legitimerad sjuksjuksköterska och en kandidatexamen. Efter utbildningen kan du plugga vidare på avancerad nivå, på specialistsjuksköterskeprogram med olika inriktningar, master- och barnmorskeprogram. Du kan även gå vidare till forskarutbildning.

Examen

Sjuksköterskeexamen
(Degree of Bachelor of Science in Nursing)
Medicine kandidatexamen Huvudområde: Omvårdnad
(Degree of Bachelor of Medical Science Main Field of Study: Nursing)

Anmälan och behörighet

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Startar

Vårtermin 2017

Studieort

Örnsköldsvik

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

100%, Distans via internet

Behörighet

Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 16/A14)

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Anmälningskod

UMU-01327

Sista anmälningsdag

2016-10-17

Anmälan

Ansökan är stängd, men vissa utbildningar kan fortfarande ha öppet för sen anmälan. Kolla på antagning.se

Startar

Vårtermin 2017

Studieort

Skellefteå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

100%, Distans via internet

Behörighet

Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 16/A14)

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Anmälningskod

UMU-01325

Sista anmälningsdag

2016-10-17

Anmälan

Ansökan är stängd, men vissa utbildningar kan fortfarande ha öppet för sen anmälan. Kolla på antagning.se

Startar

Vårtermin 2017

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

100%, Normal

Behörighet

Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 16/A14)

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Anmälningskod

UMU-01323

Sista anmälningsdag

2016-10-17

Anmälan

Ansökan är stängd, men vissa utbildningar kan fortfarande ha öppet för sen anmälan. Kolla på antagning.se

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Kontaktpersoner för programmet är: Camilla Rosendal, Sofia Rova

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen

Programmet ges av
Institutionen för omvårdnad