Hoppa direkt till innehållet

Sjuksköterskeprogrammet

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Studieform Ges även på distans
  • Starttid Vårtermin 2018

Du som läser till sjuksköterska brinner för att förändra livet för de som mest behöver det. Som sjuksköterska har du ett viktigt arbete - för människors hälsa och möjligheter att leva ett meningsfullt liv trots sjukdom, lidande och funktionsnedsättning. Du studerar på campus i Umeå eller på distans med fysiska träffar i Skellefteå, Örnsköldsvik eller Lycksele. Välj det som passar dig!

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.
Film: "Vi läser mycket omvårdnad, grundläggande anatomi, fysiologi, ledarskap, förändringsarbeten och väldigt mycket praktiska moment."
"Vi läser mycket omvårdnad, grundläggande anatomi, fysiologi, ledarskap, förändringsarbeten och väldigt mycket praktiska moment."

Studenten Sara Both ger sin bild av sjuksköterskeprogrammet.

Under utbildningen

Arbetet som sjuksköterska förutsätter förmåga till kritisk granskning och användning av forskningsresultat och beprövad erfarenhet i vården. Under utbildningen lär du dig därför de viktiga ämneskunskaperna, och du utvecklar även din självständighet, kritiska bedömning och problemlösning. Självständigt eller i grupp jobbar du exempelvis med olika case för att lösa problem som sedan presenteras vid seminarier.

Du tränar praktiska moment och har simuleringsövningar i särskilda träningscenter. Under praktiken i vården jobbar du allt mer självständigt ju längre i utbildningen du kommer.

Läs på distans eller campus - välj din studieort

Du kan läsa på distans med obligatoriska träffar i Skellefteå, Örnsköldsvik eller Lycksele - du väljer ort redan när du gör ansökan. Du kan också välja att studera på campus i Umeå. Programmet har samma innehåll oavsett vilken ort du väljer.

Skellefteå: Distans med 2-5 träffar per termin, à 2-5 dagar i Skellefteå. Startar höst- och vårtermin.

Örnsköldsvik: Distans 2-5 träffar per termin, à 2-5 dagar i Örnsköldsvik. Startar höst- och vårtermin.

Lycksele: Distans med 2-5 träffar per termin, à 2-5 dagar i Lycksele. Startar vart tredje år, nästa gång höstterminen 2017.

Umeå: Alla undervisning sker på plats i Umeå. Startar höst- och vårtermin.

Omvårdnad

Huvudområdet i utbildningen är omvårdnad. Du läser också ämnen som anatomi, fysiologi, farmakologi, mikrobiologio och sjukdomslära, liksom organisation och ledarskap.

Öva och pröva i kliniska träningscenter

I kliniska träningscentrum, KTC, tränar du praktiska moment. Det kan vara att ta puls, blodtryck och venprov, sätta perifer venkateter och hantera olika slags utrustning. Du tränar också på att simulera omvårdnadssituationer med bedömning, beslut om och genomförande av åtgärder. Målet är att du ska känna dig trygg i sjuksköterskans arbetsuppgifter när du gör din praktik.

Praktik i hälso- och sjukvården

En viktig del i utbildningen är den praktik du gör på sjukhus, hälsocentraler, inom psykiatrisk verksamhet och i kommunal hälso- och sjukvård. Räkna med att du kommer att genomföra din praktik på 32 veckor, på olika orter i Västerbotten och Västernorrland, beroende på vilken som är din studieort.

Vaccinera dig innan praktiken

Innan du gör praktik ska du ha vaccinerat dig. Det är ett krav att studenter ska ha genomgått ett hälso- och vaccinationsprogram innan praktik i hälso- och sjukvården, för att motverka smittspridning.
Läs mer om vaccination.

Plugga utomlands

Att läsa delar av utbildningen i ett annat land ger bra erfarenheter för framtida jobb. Du har olika alternativ – du kan åka både som utbytesstudent och som så kallad "free-mover".

Programöversikt

År 1
Sjuksköterskans profession – introduktion. Kroppen och omvårdnad. Biomedicin och omvårdnad. Omvårdnadens teori och vetenskapliga grund. Omvårdnadens metoder och procedurer.

År 2
Omvårdnad i olika livsfaser del I. Omvårdnad i olika livsfaser del II. Palliativ omvårdnad.

År 3
Omvårdnadens organisation och ledning del I. Omvårdnadsvetenskap – teori och tillämpning. Sjuksköterskans profession – tillämpning. Omvårdnadens organisation och ledning del II.

Efter utbildningen

Som legitimerad sjuksköterska ansvar du för vårdtagarens omvårdnad, vissa medicinska åtgärder och arbetsledande uppgifter. Du kan arbeta med olika uppgifter inom olika verksamheter både nationellt och internationellt. Du samarbetar i team med andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården. Arbetsmarknaden för sjuksköterskor är god liksom möjligheterna att jobba i ett annat land.

Vanliga jobb

Som sjuksköterska kan du arbeta på sjukhusens vårdavdelningar, vårdcentraler, privata mottagningar eller inom äldreomsorgen. Du här kan också jobba med:

  • Avdelningschef/avdelningsföreståndare på en klinikmottagning, vårdcentral eller vårdavdelning
  • Vårdutveckling
  • Utredningsarbete eller hälso- och sjukvårdsadministration
  • IT-enheter på större sjukhus med journalhantering och journalfrågor
  • Läkemedelsindustrin och på medicintekniska företag
  • Undervisning i omvårdnad på gymnasium eller på universitet och högskolor

Plugga vidare

Utbildningen leder till en yrkesexamen som legitimerad sjuksjuksköterska och en kandidatexamen. Efter utbildningen kan du plugga vidare på avancerad nivå, på specialistsjuksköterskeprogram med olika inriktningar, master- och barnmorskeprogram. Du kan även gå vidare till forskarutbildning.

Examen

Sjuksköterskeexamen
(Degree of Bachelor of Science in Nursing)
Medicine kandidatexamen Huvudområde: Omvårdnad
(Degree of Bachelor of Medical Science Main Field of Study: Nursing)

Anmälan och behörighet

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Startar

Vårtermin 2018

Studieort

Örnsköldsvik

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Distans

Studietakt

100%

Behörighet

Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 16/A14)

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Anmälningskod

UMU-01327

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 16 oktober 2017. Sen anmälan öppnar den 15 december 2017 där det finns chans till lediga platser.

Startar

Vårtermin 2018

Studieort

Skellefteå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Distans

Studietakt

100%

Behörighet

Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 16/A14)

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Anmälningskod

UMU-01325

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 16 oktober 2017. Sen anmälan öppnar den 15 december 2017 där det finns chans till lediga platser.

Startar

Vårtermin 2018

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 16/A14)

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Anmälningskod

UMU-01323

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 16 oktober 2017. Sen anmälan öppnar den 15 december 2017 där det finns chans till lediga platser.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Kontaktpersoner för programmet är: Camilla Rosendal, Sofia Rova

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen

Programmet ges av
Institutionen för omvårdnad