Hoppa direkt till innehållet
printicon

Sjuksköterskeprogrammet

  • Antal högskolepoäng 180 hp

Som sjuksköterska har du ett viktigt arbete - för människors hälsa och möjligheter att leva ett meningsfullt liv trots sjukdom, lidande och funktionsnedsättning. Du som läser till sjuksköterska vill jobba med andra i team, för de som är i behov av dina insatser och stöd.

Film: "Otroligt roligt att jobba i team"
"Otroligt roligt att jobba i team"

Det mest fantastiska med jobbet är att kunna hjälpa människor och bidra till deras välmående. Petter Lundmark och Maha Salih Negash berättar om jobbet och möjligheterna som sjuksköterska.

Under utbildningen

Arbetet som sjuksköterska förutsätter förmåga till kritisk granskning och användning av forskningsresultat och beprövad erfarenhet i vården. Under utbildningen lär du dig viktiga ämneskunskaper. Du utvecklar din självständighet liksom förmåga till klinisk bedömning och problemlösning. Självständigt eller i grupp jobbar du med olika fallbeskrivningar för att lösa problem som presenteras och diskuteras vid seminarier.

Du tränar praktiska moment och har simuleringsövningar i särskilda träningscenter. Under praktiken i vården jobbar du allt mer självständigt ju längre i utbildningen du kommer.

Omvårdnad

Huvudområdet i utbildningen är omvårdnad. Du läser också ämnen som anatomi, fysiologi, farmakologi, mikrobiologi och sjukdomslära, liksom organisation och ledarskap.

Praktik i hälso- och sjukvården

En viktig del i utbildningen är den praktik du gör på sjukhus, hälsocentraler, inom psykiatrisk verksamhet och i kommunal hälso- och sjukvård. Beroende på studieort kommer du att genomföra din praktik på 32 veckor på olika orter i Västerbotten eller delar av Västernorrland.

Läs delvis nätbaserat eller på campus - välj din studieort

Du kan läsa delvis nätbaserat med obligatoriska träffar i Skellefteå, Örnsköldsvik eller Lycksele - du väljer ort när du gör ansökan. Du kan också välja att studera på campus i Umeå. Programmet har samma innehåll oavsett vilken ort du väljer.

Skellefteå: Undervisningen sker till största del via nätet. Praktik och träning i praktiska moment innebär fysisk närvaro på plats och utgör ca en tredjedel av utbildningen. Varje termin innehåller 2-4 träffar per termin, à 2-5 dagar i Skellefteå. Praktiken görs i Västerbotten, oftast i Skellefteå med omnejd. Startar höst- och vårtermin.

Örnsköldsvik: Undervisningen sker till största del via nätet. Praktik och träning i praktiska moment innebär fysisk närvaro på plats och utgör ca en tredjedel av utbildningen. Varje termin innehåller 2-4 träffar per termin, à 2-5 dagar i Örnsköldsvik. Praktiken görs i delar av Västernorrland, oftast i Örnsköldsvik med omnejd. Startar höst- och vårtermin.

Lycksele: Undervisningen sker till största del via nätet. Praktik och träning i praktiska moment innebär fysisk närvaro på plats och utgör ca en tredjedel av utbildningen. Varje termin innehåller 2-4 träffar per termin, à 2-5 dagar i Lycksele. Praktiken görs i Västerbotten, oftast i Lycksele med omnejd. Startar vart tredje år, senaste antagning var höstterminen 2017.

Umeå: Undervisningen sker på plats i Umeå. Praktiken görs i Västerbotten, oftast i Umeå med omnejd. Startar höst- och vårtermin.

Öva och pröva i kliniska träningscenter

I kliniskt träningscentrum, KTC, tränar du praktiska moment. Det kan vara att ta puls, blodtryck, venprov, sätta perifer venkateter, ge injektioner och att hantera och beräkna olika slags läkemedel. Du tränar också på att simulera omvårdnadssituationer med bedömning, beslut om och genomförande av åtgärder. Målet är att du ska känna dig trygg i sjuksköterskans arbetsuppgifter när du gör din praktik.

Vaccinera dig innan praktiken

Innan du gör praktik ska du ha vaccinerat dig. Det är ett krav att studenter ska ha genomgått ett hälso- och vaccinationsprogram innan praktik i hälso- och sjukvården, för att motverka smittspridning. Läs mer om vaccination.

Forska medan du läser

Intresserad av forskning? Under tiden du pluggar kan du själv börja forska. Medicinska fakulteten har en forskaraspirantaktivitet som ger dig en bred inblick i medicinsk forskning i praktiken och som är en god grund för fortsatt forskarutbildning.

Plugga utomlands

Att läsa delar av utbildningen i ett annat land ger bra erfarenheter för framtida jobb. Du har olika alternativ – du kan åka både som utbytesstudent och som så kallad "free-mover".

Programöversikt

År 1

Sjuksköterskans profession – introduktion. Kroppen och omvårdnad. Biomedicin och omvårdnad. Omvårdnadens teori och vetenskapliga grund. Omvårdnadens metoder och procedurer.

År 2
Omvårdnad i olika livsfaser del I. Omvårdnad i olika livsfaser del II. Palliativ omvårdnad.

År 3
Omvårdnadsvetenskap – teori och tillämpning. Omvårdnadens organisation och ledning del I. Sjuksköterskans profession – tillämpning. Omvårdnadens organisation och ledning del II.

Efter utbildningen

Som legitimerad sjuksköterska ansvarar du för omvårdnad, vissa medicinska åtgärder och du har arbetsledande uppgifter. Du kan arbeta med en mängd uppgifter inom olika verksamheter både nationellt och internationellt. Du samarbetar i team med andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården. Arbetsmarknaden för sjuksköterskor är god liksom möjligheterna att jobba i ett annat land.

Vanliga jobb

Som sjuksköterska kan du arbeta på sjukhusens vårdavdelningar eller mottagningar, på hälsocentraler, privata mottagningar eller inom äldreomsorgen. Du kan också jobba med:

  • Ledning, exempelvis som avdelningschef på vårdavdelning eller mottagning
  • Vårdutveckling
  • Utredningsarbete eller hälso- och sjukvårdsadministration
  • IT-utveckling inom journalhantering och journalfrågor
  • Läkemedelsinformation inom medicintekniska företag
  • Undervisning inom omvårdnad, på universitet och högskolor

Plugga vidare

Utbildningen leder till en yrkesexamen som legitimerad sjuksköterska och en kandidatexamen. Efter utbildningen kan du plugga vidare på avancerad nivå, på specialistsjuksköterskeprogram med olika inriktningar, master- och barnmorskeprogram. Du kan även gå vidare till forskarutbildning.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Institutionen för omvårdnad, institutionen för integrativ medicinsk biologi, institutionen för klinisk mikrobiologi samt institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap