Hoppa direkt till innehållet

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska

  • Antal högskolepoäng 75 hp
  • Studietid 1,25 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2017

Du som läser till distriktssköterska vid Umeå universitet brinner för att arbeta med omvårdnad och folkhälsoarbete. Som distriktssköterska kommer du att självständigt bedöma, planera, genomföra och utvärdera åtgärder för att bygga hälsa och förebygga sjukdom. Du möter patienter i alla åldrar med varierande hälso- och sjukdomstillstånd inom primärvård, skolhälsovård eller hemsjukvård.

Under utbildningen

Distriktssköterskor arbetar med att främja hälsa i alla åldrar, förebygga sjukdomar och att uppmärksamma och förebygga hälsorisker i människors närmiljö och i samhället. I programmet fördjupas kunskaper, färdigheter och professionellt förhållningssätt som distriktssköterska. Det kan handla om att kunna utföra de praktiska momenten i omvårdnaden av patienten och att uppmärksamma och agera utifrån förändringar i hälsotillståndet.

Ett självständigt arbete

Arbetet som distriktssköterska ställer stora krav på förmåga till självständigt arbete, vetenskapligt förhållningssätt, mångkulturellt kunnande och professionellt ansvar. Undervisningen bedrivs därför enligt ett problemorienterat arbetssätt och innehåller grupparbeten, föreläsningar, seminarier, färdighetsträning och praktik.

I slutet av utbildningen skriver du ett examensarbete.

Distans med fysiska träffar

Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Undervisningen sker i huvudsak via internet, och med cirka 10-12 träffar à 3-5 dagar i Umeå.

Praktik

Även om den teoretiska delen av utbildningen sker på distans, kommer du att ha större delen av din praktik på olika orter i Västerbotten. Möjlighet finns att efterfråga praktik på hemorten. Det går dock inte att garantera att platser finns.

Plugga utomlands

Att läsa delar av utbildningen i ett annat land än Sverige ger bra erfarenheter för framtida jobb. Du har flera alternativ att välja mellan – du kan åka både som utbytesstudent och som så kallad "free-mover".

Programöversikt

Termin 1
Hälsofrämjande omvårdnad och hälsokommunikation. Hälsofrämjande omvårdnad – teorier och forskningsmetoder. Läkemedelsbehandling och förskrivningsrätt för sjuksköterskor.

Termin 2
Kliniska bedömningar inom distriktssköterskans verksamhetsområde. Barns och ungdomars hälsa och livsvillkor. Vuxnas och äldres hälsa och livsvillkor.

Termin 3
Omvårdnad. Examensarbete med inriktning mot distriktssköterska.

Efter utbildningen

Tillgången på distriktssköterskor väntas öka men inte i den utsträckning som behövs för att möta efterfrågan de närmaste tio åren. Det beror bland annat på kommande stora pensionsavgångar som inte kommer att kunna fyllas av antalet nyexaminerade.

Vanliga jobb

Distriktssköterskan arbetar inom många verksamhetsområden och vårdformer där arbetsuppgifterna kan vara mycket skiftande, till exempel inom:

  • barnhälsovård
  • elevhälsans medicinska insatser
  • mottagningsverksamhet
  • hemsjukvård

Plugga vidare

Utbildningen ger behörighet att söka forskarutbildning.

Examen

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska
Medicine magisterexamen

Anmälan och behörighet

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska, 75 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2017 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

Hösttermin 2017

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Distans

Studietakt

100%

Behörighet

För tillträde till utbildningen krävs: Svensk legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp varav minst 15 hp examensarbete (motsvarande) eller motsvarande utländsk examen. Yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3. Undantag kan beviljas för dig med svenska som modersmål eller motsvarande. Saknas formell behörighet kan andra betydelsefulla kunskaper och erfarenheter, s.k. reell kompetens, prövas.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-03018

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 18 april 2017. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Kontaktperson för programmet är: Gunnel Eriksson

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen

Programmet ges av
Institutionen för omvårdnad