"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Nyheter från Arktiskt centrum

Nyheter

Rapport om renskötsel med stödutfodring
Publicerad: 2021-02-19

Rapporten som 'UAS feb 2021: Renskötsel med stödutfodring' baserades på finns här tillgängliga

Metallföroreningar i vattenmiljön påverkar även fåglar på land
Publicerad: 2021-02-12

Johan Lidman visar i sin avhandling att metaller i vatten ger negativa effekter på insektsätande fåglar.

Höga utsläpp av växthusgaser från sibiriska inlandsvatten
Publicerad: 2021-02-05

Umeåforskare visar att kolutsläppen från floder och sjöar överstiger kolexporten till Arktiska oceanen.

Hälsoforskning och samisk antologi på Jokkmokks vintermarknad
Publicerad: 2021-02-04

Tre av Arcums anknutna forskare på Jokkmokks anrika vintermarknad, som i år hålls digitalt

Nordisk kunskap om utmaningar med stödutfodring av renar
Publicerad: 2021-02-03

Väder och lite foderresurser försvårar för renen att hitta mat. Renskötare blir tvungna till stödutfodring.

Sammanställning av EU:s konsultation om sin arktiska strategi
Publicerad: 2021-01-26

Idag släpptes en sammanfattning av den offentliga konsultation som föregår EUs nya arktiska strategi

Arcum byter föreståndare
Publicerad: 2021-01-21

Sedan årsskiftet leder Niklas Eklund verksamheten då grundaren Peter Sköld efter 8 år klivit av

Näringsämnen styr hur fjällbäckar påverkas av global uppvärmning
Publicerad: 2021-01-19

Maria visar att låg koncentration av näringsämnen medför minskad primärproduktion i bäckarna.

Umeåforskare utsedd till fransk riddare
Publicerad: 2020-12-22

Palm-orden av graden riddare har tilldelats kost- och hälsoforskaren Lena Maria Nilsson vid Várdduo och Arcum.

Miljoner från Formas till arktiska forskare
Publicerad: 2020-12-14

6 Arcum affilierade forskare får sina forskningsprojekt finansierade av Formas under 2021–2024

Ny bok om liv i extrema miljöer
Publicerad: 2020-12-11

Redaktör är forskaren Natuschka Lee och i boken beskrivs forskares extremofilers nytta inom olika områden.

Ska studera den största omlokaliseringen av kvarlevor i Sverige
Publicerad: 2020-12-01

I samband med flytten av Kiruna måste även cirka 5000 avlidna flytta.

Främmande mikrober ökar koldioxidutsläpp från permafrostjord
Publicerad: 2020-11-30

Koldioxidutsläppen ökade med nära 40 procent visar den nya studien som är publicerad i Nature Geoscience.

Skogsbaserade biobränslen för hållbar sjöfart i Arktis
Publicerad: 2020-11-25

Arcumaffilierade Dalia Abdelfattah får 3 års finansiering av FORMAS för arktisk hållbarhet via biodrivmedel

Vinterstudier av växthusgasutsläpp i Arktis ger helårsperspektiv
Publicerad: 2020-10-28

Projektet ska öka förståelsen av klimatförändringar i Arktis genom hur klimatet påverkar under kalla årstider.

Senast uppdaterad: 2023-03-29